Sporočila za medije

Uporaba mobilnih tehnologij bi lahko povečala učinkovitost in kakovost storitev v javnem sektorju

Sporočilo za javnost

Javni sektor gre naprej: povečanje učinkovitosti javnega sektorja z uporabo mobilnih tehnologij

Ljubljana, 27. maj 2013 - Nova Deloittova raziskava Javni sektor gre naprej: povečanje učinkovitosti javnega sektorja z uporabo mobilnih tehnologij kaže, da bi lahko uporaba mobilnih tehnologij pripomogla pri zmanjševanju razlike med produktivnostjo v zasebnem in v javnem sektorju. Povečana uporaba mobilnih tehnologij v javnem sektorju bi - tako raziskava - predstavljala opazen korak naprej, še zlasti pri zniževanju stroškov, zagotavljanju boljše učinkovitosti in boljše kakovosti storitev, kar bi posledično vplivalo tudi na večje zadovoljstvo državljanov.

Deloittove analize kažejo, da sta se produktivnost in učinkovitost zasebnega sektorja v primerjavi z javnim v Evropi v obdobju od 1990 do 2000 povečala za več kot trikrat. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa so v enakem obdobju stroški javnega sektorja v 34 državah narasli z 20,9% na 23,3% BDP.

»Hitro osvajanje mobilnih tehnologij v zasebnem sektorju je povzročilo velike premike v njegovi učinkovitosti in produktivnosti,« poudarja Uroš Žust, vodja oddelka za obvladovanje tveganj v Deloitte Slovenija. »Podobno kot v zasebnem sektorju bi lahko tudi v javnem sektorju izkoristili napredek na področju mobilnih tehnologij. Javni sektor bi lahko naredil še dodaten korak naprej ter v sodelovanju z državljani pristopil k prenovi svojih poslovnih modelov. Na ta način bi lahko državljanom omogočil aktivno sodelovanje pri svojem delu.« še dodaja Žust.

Različne analize kažejo, da javni sektor pogosto pozno osvoji nove tehnologije, a se stanje na tem področju vendarle izboljšuje. Mobilne aplikacije v zdravstvu ponekod po svetu že pomagajo reševati življenja, denimo britanska aplikacija "Choose Well" državljanom omogoča informacije o zdravstvenih storitvah, podobna aplikacija obstaja tudi v Avstraliji, in sicer uporabnikom zdravstvenih storitev omogoča informacije o najbližjih bolnišnicah, čakalnih listah, razpoložljivih posteljah v bolnišnicah in čakalnih dobah, še ena aplikacija "Better Health Channel" pa Avstralcem omogoča hitro diagnosticiranje, klic na pomoč ali informacije o specialistih.

Deloittova raziskava kaže, da bi lahko vpeljava mobilnih tehnologij v storitve javnega sektorja prek transformacije storitev, ki se nudijo državljanom, predstavljala dodano vrednost tako za državljane, kot tudi za zaposlene v tem sektorju. Raziskava kaže, da bi vpeljava mobilnih tehnologij v javni sektor v ZDA lahko ustvarila kar za 50 milijard dolarjev dodane vrednosti; prihranek za plače in pokojnine bi namreč lahko presegel več kot 25 milijard dolarjev. Uporaba mobilnih tehnologij bi lahko denimo pomenila skrajšanje delovnega časa policistov za pol ure dnevno – s tem bi prihranili več kot 50 milijonov ur oziroma 1,3 milijarde dolarjev, hkrati pa bi večja uporaba mobilnih tehnologij na področju socialnega varstva po podatkih raziskave lahko zagotovila 57 milijonov dodatnih ur nudenja storitev letno.

Mobilne tehnologije bi poleg večje učinkovitosti javnemu sektorju prinesle tudi izboljšanje na področju interakcije z državljani. Mobilne platforme omogočajo dostopnost storitev 24 ur na dan in sedem dni v tednu, pri čemer mobilizirajo uporabnike, da tudi sami sodelujejo pri oblikovanju ponudbe storitev.

»Veliko število težav, s katerimi se javni sektor srečuje, bi lahko rešili, če bi obstoječe poslovne procese analizirali s stališča uporabnika. Moderni uporabniki so vajeni uporabe mobilnih tehnologij, pričakujejo aktivno interakcijo in visoko odzivnost storitev. Vpeljava mobilnih tehnologij bi izboljšala uporabniško izkušnjo in zagotovila novo raven sodelovanja z uporabniki, hkrati pa bi vplivala na zmanjševanje stroškov, povečanje produktivnosti in premikanje mej storitev javnega sektorja.« je zaključil Žust.

Raziskavo Javni sektor gre naprej: povečanje učinkovitosti javnega sektorja z uporabo mobilnih tehnologij najdete na povezavi http://www.deloitte.com/view/sl_SI/si/informacijskikotiek/deloittoveraziskave/index.htm

Ali ste našli kaj uporabnega?