Sporočila za medije

Osemnajst slovenskih družb na letošnji Deloittovi lestvici 500 največjih družb v Srednji Evropi

Sporočilo za javnost

CE Top 500, 2013

Ljubljana, 4. september 2013 - Na letošnjo lestvico 500 največjih gospodarskih družb v Srednji Evropi, ki jo je objavila svetovalno-revizijska družba Deloitte, se je uvrstilo 18 slovenskih družb. Skupina Petrol je zavzela visoko 32. mesto (lani 37.), sledi pa ji skupina Mercator, ki se je letos znašla na 44. mestu (lani 46.). V sektorju bančništva je letos NLB izpadla iz deseterice največjih bank srednjeevropske regije (letos 13. mesto, lani 9.), medtem ko se je od zavarovalnic med deset največjih v Srednji Evropi ponovno uvrstila Zavarovalnica Triglav, ki je zasedla sedmo mesto (lani 6.).

Podobno kot v prejšnjem letu se na prvih treh mestih Deloittove lestvice nahajajo poljska naftna družba PKN Orlen z več kot 28 milijardami evrov prihodkov od prodaje, sledita pa ji madžarska naftna družba MOL in češki proizvajalec avtomobilov Škoda. Med 500 največjimi družbami na letošnji Deloittovi lestvici je tudi tokrat največ poljskih, in sicer dobra tretjina, sledijo jim češke družbe. Gledano po sektorjih dobro tretjino vseh družb na lestvici predstavljajo družbe iz sektorja potrošnje in transporta, s tretjinskim deležem jim sledijo družbe iz sektorja energetika in viri. Slednji je sicer glede na prihodke od prodaje na prvem mestu in predstavlja kar 42-odstotni delež na lestvici. »Letošnjo Deloittovo lestvico zaznamuje upočasnitev rasti prihodkov družb. Na ravni vseh 500 družb, ki so se uvrstile na lestvico, je zabeležena 3,3-odstotna rast prihodkov, medtem ko je ta v lanskem letu znašala 9,8 %. Trend upadanja prihodkov se nadaljuje tudi v tem letu, še več, zabeležen je že celo upad prihodkov za 0,5 %,« komentira Janez Škrubej, direktor za področje finančnega svetovanja v Deloitte Slovenija.

Največji upad prihodkov sicer letos beležijo družbe, ki prihajajo iz sektorja gradbeništva in nepremičnin (11,7-odstotni upad). Prihodki v sektorju tehnologije, medijev in telekomunikacij konstantno upadajo že od leta 2008 (3-odstotni upad na vsakoletni ravni), pri čemer pa se tudi zmanjšuje število družb iz tega sektorja, ki se jim uspe uvrstiti na lestvico (letos 33, leta 2008 48).

Slovenske družbe na letošnjem seznamu povečini prihajajo iz sektorja energetike in virov (7 družb) ter sektorja potrošnje in transporta (6 družb), medtem ko sektor farmacije zastopata dve družbi, sektor industrijske proizvodnje dve, sektor telekomunikacij pa ena. Vodilni položaj med slovenskimi družbami je letos zavzela skupina Petrol, ki je v letu 2012 ustvarila 3.754 milijonov evrov prihodkov od prodaje. S tem rezultatom se je skupini Petrol od lani uspelo povzpeti za pet mest na odlično 32. mesto. Sledijo ji skupina Mercator (44. mesto), skupina HSE (85. mesto), skupina Gen-I (112. mesto), Poslovni sistemi Mercator (125. mesto), skupina Gorenje (151. mesto), skupina Krka (169. mesto), Revoz (232. mesto), skupina GEN Energija (267. mesto), skupina Telekom Slovenije (280. mesto), OMV Slovenija (282. mesto), SIJ (307. mesto), Špar Slovenija (310. mesto), Tuš Holding (316. mesto), skupina Lek (379. mesto), ACH (407. mesto), Engrotuš (416. mesto) in Elektro Energija (494. mesto).

Delež slovenskih družb na srednjeevropski lestvici se v zadnjih letih ni posebej spreminjal. Njihovo število se v zadnjih treh letih giblje med 17 (lani) in 18 (predlani in letos), kar na Deloittovi lestvici 500 največjih družb v Srednji Evropi predstavlja 3,6-odstotni delež. Slovenija ima sicer tudi letos več družb na Deloittovi lestvici kot ostale države nekdanje Jugoslavije (skupaj 41); na lestvici je tudi letos 12 hrvaških družb, Srbijo letos zastopa le 8 družb (lani 11), Makedonijo ena (1), medtem ko se je na lestvico letos ponovno uvrstila Bosna in Hercegovina, in sicer z dvema družbama. »Glede na višino prihodkov se je letos med državami nekdanje Jugoslavije najvišje uvrstila hrvaška INA, in sicer na 28. mesto. Drugi je prav tako hrvaški Agrokor, ki je na 30. mestu, sledita pa jima dve slovenski družbi – na 32. mestu je Petrol, na 44. mestu pa skupina Mercator,« pojasnjuje Škrubej.

Poleg lestvice 500 največjih gospodarskih družb je Deloitte pripravil tudi lestvici 50 najmočnejših bank in zavarovalnic v srednjeevropski regiji. Tako kot v prejšnjem letu je vodilni položaj zavzela poljska banka PKO BP. NLB je letos edina slovenska banka na lestvici, pri čemer pa je od lani nazadovala za štiri mesta in izpadla iz deseterice največjih (13. mesto). Deseterico je sicer še uspela zadržati hrvaška Zagrebačka banka. »Bančni sektor v Srednji Evropi je v letu 2012 ohranil stabilnost. V državah nekdanje Jugoslavije je sektor obremenjen z visokim deležem slabih kreditov, posebej v Sloveniji. Glede na nadaljnja negativna makroekonomska gibanja kot je zmanjšanje BDP-ja, povečanje števila brezposelnih, povečanje povprečne zadolženosti podjetij bomo v prihodnosti lahko priča dodatni rasti deleža slabih posojil. V državah z nizko ali negativno rastjo BDP-ja bo bančni sektor še naprej pod pritiskom,« komentira Mitja Kumar, direktor za direktor za področje poslovnega svetovanja za Slovenijo, Hrvaško in BIH.

Med zavarovalnicami tudi letos na prvem mestu ostaja poljska PZU s 3.881 milijoni evrov skupne obračunane premije. Med slovenskimi zavarovalnicami je najboljšo uvrstitev na tokratni lestvici dosegla Zavarovalnica Triglav, ki je od lani nazadovala za eno mesto (7. mesto), a kljub temu ostaja v deseterici. Poleg Zavarovalnice Triglav so se na letošnji Deloittovi lestvici znašle še štiri slovenske zavarovalnice, in sicer Adriatic Slovenica, Zavarovalniška družba (28. mesto), Vzajemna (29.), Sava RE (30., prvič na lestvici) in Zavarovalnica Maribor (33.). Slovenski zavarovalni trg, ki ima še vedno največji delež kosmate premije v BDP oz. premije na prebivalca, je najbolj razvit trg na območju nekdanje Jugoslavije s skupno premijo v višini 2,036 milijona evrov v letu 2012. Čeprav je glede na leto 2011 premija leta 2012 nižja samo za 0,83 %, so se prihodki že drugo leto zapored zmanjšali, skupna premija pa je padla na raven iz leta 2009. Zavarovalnica Triglav sicer ostaja daleč največja med zavarovalnicami iz držav nekdanje Jugoslavije, čeprav je zabeležila padec premije. Vse druge slovenske zavarovalnice, uvrščene na lestvico, so zabeležile porast premije in okrepile svoj položaj na račun Triglava in drugih manjših zavarovalnic. »Največje zavarovalnice iz držav nekdanje Jugoslavije, ki so se uvrstile na lestvico – poleg petih slovenskih še dve hrvaški zavarovalnici -, ostajajo v lasti države. Lahko pričakujemo, da bo v naslednjih letih prišlo do privatizacije zavarovalnic,« še komentira Kumar.


Ali ste našli kaj uporabnega?