Sporočila za medije

Prenosne tehnologije v porastu, tablični telefoni bodo prehiteli tablične računalnike

Sporočilo za javnost

Deloittove napovedi za področje telekomunikacij za leto 2014

Ljubljana, 20. januar 2014. - 10 milijonov prodanih izdelkov prenosne tehnologije, podvojitev števila naročnin za plačljivo televizijo v 50 milijonih gospodinjstev, porast globalne vrednosti televizijskih pravic za prenos športnih dogodkov za 14 %, še zlasti za tekme severnoameriških športnih lig in evropske nogometne lige, ter večje zanimanje za posvet z zdravnikom po elektronski pošti (t. i. e-vizita) – to so sodeč po zadnjem poročilu družbe Deloitte (Napovedi za področje telekomunikacij 2014) glavni trendi na področju telekomunikacij za leto 2014 v svetu.

Poročilo med drugim še predvideva, da bo prodaja t. i. tabličnih telefonov (phablet – nekoliko večji pametni telefon, ki ima lastnosti telefona in tabličnega računalnika) za 25 milijard ameriških dolarjev presegla prodajo tabličnih računalnikov (tablic). Skupna prodaja pametnih telefonov, tablic, osebnih računalnikov, televizorjev in igralnih konzol bo v tem letu sicer presegla 750 milijard dolarjev na globalni ravni, nato pa je pričakovati umiritev.

»Poročilo zajema različne pogosto zaznane trende na področju telekomunikacij v tem letu. Potem ko je bila prihodnost prenosnih naprav precej negotova, predvidevamo, da se bo zanimanje potrošnikov za tovrstno tehnologijo tako povečalo, da bo prodaja izdelkov, kot so pametna očala, pametne ure in športni merilci, dosegla okoli tri milijarde ameriških dolarjev. Pričakujemo tudi podvojitev naročnin na plačljivo televizijo, kar je v nasprotju s preteklimi napovedmi o zatonu televizije,« pojasnjuje Uroš Žust, vodja oddelka za obvladovanje tveganj v Deloitte Slovenija. »Uporaba pametnih telefonov, ki so najpogosteje uporabljena naprava iz t. i. koncepta »living-room convergence« (275 milijard evrov prihodkov v letu 2014), bo v tem letu dosegla vrhunec v starostni skupini pod 55 let, uporaba teh naprav v slednji pa bo zabeležila strmo porast

Storitve instantnega sporazumevanja (t. i. pogovorne aplikacije) bodo – tako poročilo družbe Deloitte – v letu 2014 ustvarile okoli 70 % vseh sporočil, poslanih z mobilnih telefonov, kar pa bo predstavljalo zgolj 3 % vrednosti vseh poslanih sporočil. Vsak dan bo z mobilnih telefonov poslanih 70 milijard sporočil, le dobra tretjina (21 milijard) bo SMS sporočil. SMS sporočila naj bi sicer v tem letu ustvarila okoli 100 milijard dolarjev prihodkov, medtem ko je prihodkovna vrednost ostalih storitev instantnega sporazumevanja ocenjena na le 2 milijardi dolarjev. Skupen obseg storitev instantnega sporazumevanja in SMS sporočil na globalni ravni se bo povečal, čeprav napovedi na nekaterih razvitih trgih predvidevajo upad števila SMS sporočil.

Kot že omenjeno, bo največja rast prodaje pametnih telefonov zabeležena v starostni skupini nad 55 let. »Ta starostna skupina bo poseben izziv za ponudnike mobilne telefonije, še posebej zato, ker bo potrebno te uporabnike navdušiti nad tem, da bi komunikacijo v obliki klicev in SMS sporočil z mobilnih telefonov nadomestili z uporabo različnih aplikacij, ki jih ponujajo pametni telefoni. Ponudniki se morajo dobro pripraviti na ta izziv, saj lahko pričakujemo, da četrtina novih lastnikov pametnih telefonov ne bo prevzela niti ene same aplikacije,« poudarja Žust.

Poleg napovedi trendov na področju telekomunikacij v tem letu Deloittovo poročilo ponuja tudi vpogled v naslednjih nekaj let, in sicer predvideva vzpostavitev optimalnih pogojev za izobraževanje po spletu (Massive Open Online Courses, MOOCS), ki naj bi predstavljalo več kot 10 % vseh tečajev na področju terciarnega izobraževanja in izobraževanja ob delu. Ta trend spodbujajo nove tehnologije, alternativni načini izobraževanja ter povečana potreba po hitrem osvajanju novih znanj, kar dolgoročno kaže na visoko rast tovrstnega izobraževanja.

Letošnje Napovedi se dotikajo tudi področja t. i. telemedicine, in sicer predvidevajo, da bo ta do neke mere nadomestila obiske pri zdravniku. »Prelomna točka v uporabi t. i. telemedicine bo vidna v tem letu, deloma zaradi pritiska na zmanjšanje stroškov v zdravstvu, predvsem pa zaradi sprememb na področju tehnologije in telekomunikacij,« meni Žust.

Nekateri drugi pomembni poudarki iz Napovedi za področje telekomunikacij 2014, ki lahko letos pomembno vplivajo na trg:

Tehnologija:


•Množični odprti spletni tečaji (Massive Open Online Courses, MOOCs): še niso dosegli preboja, a jih čaka svetla prihodnost - Izobraževanje študentov in odraslih po spletu bo v tem letu zabeležilo 100-odstotno rast v primerjavi z letom 2012 in bo doseglo več kot 10 milijonov tečajev po vsem svetu. Porast zavedanja o pomenu izobraževanja po spletu bo prisilila izobraževalne ustanove k večjim finančnim vložkom v to področje, tovrstno izobraževanje bo z akreditacijo postalo tudi bolj priljubljeno, več zanimanja zanj pa bo tudi med podjetji.

•Telemedicina: t. i. e-vizita 21. stoletja: – Na globalni ravni naj bi bilo letos zabeleženih 100 milijonov t. i. e-vizit (komunikacija z zdravnikom po elektronski pošti), kar naj bi predstavljalo pet milijard dolarjev prihranka v primerjavi s stroški obiska pri zdravniku. Število te storitve naj bi letos v primerjavi z letom 2012 poraslo za dobrih 400 % na globalni ravni.

•Eden za vse: razvrstitev na trgu tabličnih računalnikov: Število izdelanih tabličnih računalnikov z manj kot 9-palčnim zaslonom bo prvič preseglo količino klasičnih tablic (z 9– ali več palčnim zaslonom). Pričakovati je, da bodo manjši tablični računalniki do konca prvega četrtletja obsegali 165 milijonov enot, medtem ko bo obseg klasičnih tablic znašal 160 milijonov enot.

•Prenosna tehnologija: V letu 2014 je pričakovati prodajo 10 milijonov pametnih očal, pametnih ur in športnih merilcev v skupni vrednosti 3 milijarde dolarjev. Največji prihodek v tej skupini naj bi prinesla prodaja pametnih očal, in sicer naj bi bilo prodanih okoli štiri milijone očal po povprečni prodajni ceni 500 dolarjev na kos. Pričakovana prodaja ostalih dveh izdelkov je štiri milijone športnih merilcev po povprečni prodajni ceni 140 dolarjev na kos ter približno dva milijona pametnih ur po povprečni ceni 200 dolarjev na kos.

•Multimedijska oprema v vrednosti 750 milijard dolarjev: vse bliže stabilizaciji – Prodaja pametnih telefonov, tablic, osebnih računalnikov, televizorjev in igralnih konzol naj bi v tem letu presegla 750 milijard dolarjev ali 50 milijard več kot lani in skoraj dvakrat več kot leta 2007. Prodaja tovrstnih naprav naj bi se nato ustalila, še vedno bo sicer rasla, a počasneje kot v zadnjih desetih letih (v vrednosti največ približno 800 milijonov dolarjev na leto).

Medijska in zabavna industrija


•Podvojitev naročnin za plačljivo televizijo – Do konca leta 2014 bo več kot 50 milijonov gospodinjstev po vsem svetu plačevalo več kot dve različni naročnini za plačljivo televizijo, kar bo z dodatnimi naročninami ustvarilo približno pet milijard dolarjev prihodkov. Še dodatnih 10 milijonov gospodinjstev bo v sklopu plačljive televizije naročenih na dodatne storitve, kot je na primer širokopasovni dostop.

•Pravice za prenos športnih dogodkov: dodatna premija – Vrednost predvajanih plačljivih športnih programov bo v tem letu narasla na 24,2 milijarde dolarjev, kar je 14 % oz. 2,9 milijardi dolarjev več kot lani. Povečanje vrednosti pravic za prenos športnih dogodkov je posledica novih pogodb, sklenjenih za pravice prenašanja vodilnih evropskih nogometnih lig ter pomembnejših severnoameriških športnih lig.

•Merjenje gledanosti televizije: v dobrem in zlem – Merjenje gledanosti domačih televizijskih programov bi moralo biti bolj natančno za več deset milijonov gledalcev – to bo omogočila uvedba hibridnega merjenja, ki vključuje tudi gledalce na osebnih računalnikih, tablicah in pametnih telefonih ter gledalce, ki spremljajo programe prek digitalne in satelitske televizije, ter uporabnike storitev videa na zahtevo.

•Avtorske pravice povečujejo prihodke od predvajanja glasbe – Prihodki z naslova avtorskih pravic, nadomestila, ki ga izvajalec prejme za predvajanje njegove glasbe v javnosti, bi morali prvič preseči milijardo dolarjev, kar je pomemben delež v sicer 16 milijard dolarjev vredni glasbeni industriji.

Telekomunikacije:


•Tablični telefoni niso osmo čudo - Prodaja tabličnih telefonov (phablet – nekoliko večji pametni telefon, ki ima lastnosti telefona in tabličnega računalnika) bo dosegla četrtino prodaje pametnih telefonov oz. 300 milijonov izdelkov. To je dvakrat več kot lani in desetkrat več kot predlani. Toda po začetnem uspehu bi lahko bilo to leto prelomno za tablične telefone, saj delež uporabnikov pametnih telefonov, ki bodo pripravljeni svoje naprave zamenjati za naprave večjih dimenzij, ne bo tako visok.

•Generacijska vrzel med uporabniki pametnih telefonov: Starejši od 55 let? Za vas ni aplikacij. – Največja letna rast prodaje pametnih telefonov bo zabeležena v starostni skupini nad 55 let. Do konca leta se bo delež uporabnikov pametnih telefonov iz te starostne skupine povečal na 45- do 50 %, kar je za 25 % več kot lani, a še vedno precej manj kot v starostni skupini pod 55 let (70 %).

•SMS sporočila proti storitvam instantnega sporazumevanja – Storitve instantnega sporazumevanja prek mobilnih telefonov bodo po količini poslanih sporočil za več kot dvakrat (50 milijard v primerjavi z 21 milijardami poslanih SMS sporočil dnevno) presegle količino poslanih SMS sporočil.

•Podatkovne naprave za uporabo v posebnih primerih za 250 dolarjev: Cena novih generacij mobilnih naprav, ki se uporabljajo za določena dela na terenu (spremljanje najetih avtomobilov, dostave pošiljk ter stanje na avtocestah) bo padla na 250 dolarjev na kos.

Ali ste našli kaj uporabnega?