Sporočila za medije

Globalna finančna kriza spodbudila preporod javnih financ

Sporočilo za javnost

Deloittova raziskava o stanju v javnih financ v Evropi

Ljubljana, 26. september 2014. – Deloittova raziskava o stanju v javnih financ v Evropi (European Public Finance Survey)1 kaže, da je upravljanje javnih financ vstopilo v novo obdobje. Čeprav je globalna finančna kriza iz leta 2008 prizadela poslovanje številnih podjetij in družin, ki so odvisne od gospodarstva, ter vlade držav v velikem delu Evrope, je hkrati naznanila tudi začetek obdobja, v katerem so vlade začele intenzivno razmišljati o boljših načinih upravljanja davkoplačevalskega denarja.

"Globalna finančna kriza iz leta 2008 je možno prizadela Evropo, a je hkrati pomenila tudi začetek obdobja intenzivnega razmišljanja, razvoja in inovacij v sektorju javnih financ v mnogih državah Evropske unije," poudarja Mitja Kumar, direktor za področje poslovnega svetovanja za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. “Mnogi sogovorniki, ki so sodelovali v raziskavi, so potrdili, da njihove ekipe zdaj opravijo več dela z manj sredstvi, saj so s sprejetjem ukrepov za zmanjšanje javnega primanjkljaja morale izboljšati svoje procese in tako povečati učinkovitost."

Po podatkih raziskave v času krize v večini držav ni bilo radikalnih sprememb na področju uvajanja novih obdavčitev. Večina sodelujočih v raziskavi je poudarila, da so se njihove vlade namesto na uvajanje novih davkov osredotočile na dvig kakovosti dela davčne uprave ter izterjavo in plačevanje davkov, kar ostaja njihova prioriteta tudi v prihodnje.

Sodelujoči v raziskavi vidijo možnosti izboljšanja predvsem v načinih, na katere vlade zbirajo in uporabljajo informacije ter kako upravljajo z njimi. Različni informacijski sistemi in sistemi za zbiranje podatkov, ki jih uporabljajo v posameznih oddelkih različnih ministrstev, ovirajo primerjavo podatkov, ki bi jih lahko uporabljali vsi vladni resorji. Iz razgovorov z nosilci finančnih funkcij v javnem sektorju je tako mogoče zaključiti, da še ostaja prostor za bolj kakovostne tehnološke rešitve oz. za bolj učinkovito uporabo tehnologije.

Na področju zaposlovanja so mnogi sogovorniki izpostavili problematiko pridobivanja novih talentiranih kadrov, kar je posledica prepovedi in omejitev zaposlovanja v javnem sektorju. "Kot ključne težave, s katerimi se soočajo pri zadržanju talentiranih strokovnjakov, so sogovorniki izpostavili nizke plače, nezmožnost povišanja plač ter ukinitev nagrajevanja," še pojasnjuje Mitja Kumar.

Raziskava je še pokazala, da so mnoge vlade v luči povečanega komuniciranja z državljani o javnih odhodkih začele objavljati večje količine finančnih podatkov. Kljub temu je mogoče iz odgovorov intervjuvancev zaključiti, da bi vlade vseeno morale biti bolj proaktivne in se bolj angažirati pri posredovanju in objavljanju podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih, če bodo želele, da bo širša javnost to področje bolje razumela.

###

_________________________________
1 U raziskavi, ki je potekala letos poleti, je sodelovalo 33 strokovnjakov iz sektorja javnih financ iz 19 držav (Avstrija, Belgija, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švica in Velika Britanija.

Ali ste našli kaj uporabnega?