Sporočila za medije

Anketa med upravljavci skladov zasebnega kapitala

Z izboljšanjem gospodarskih napovedi se vrača tudi zaupanje

Ljubljana, 21. maj 2015 - Zaupanje investitorjev v srednjeevropski trg zasebnega kapitala narašča. Rezultati letošnje Deloittove raziskave o zaupanju v srednjeevropski trg zasebnega kapitala (Central Europe Private Equity Confidence Survey) med upravljavci skladov zasebnega kapitala namreč kažejo, da so vprašani letos v primerjavi z lani spet bolj optimistični glede gospodarskih obetov za regijo.

Med anketirance se je spet vrnil optimizem, ki od nekdaj spodbuja tudi indekse. K temu je morda pripomogel še sveži program kvantitativnega sproščanja ECB, saj tretjina (kar je kar dvakrat več kot lani) vprašanih profesionalnih upravljavcev zasebnega kapitala meni, da bodo trgi vrednostnih papirjev postali bolj likvidni.

"Zdi se nam spodbudno, a vendar ne presenetljivo, da kar 43 % vprašanih pričakuje povečanja obsega poslov v naslednjih mesecih," pravi Lan Filipič, manager v oddelku poslovnega svetovanja v Deloitte Slovenija. "Ker je skorajda tretjina anketirancev bolj optimističnih glede gospodarstva in ker kreditodajalci načrtujejo izboljšanje posojilne dejavnosti, pričakujemo, da bo tudi srednjeevropski trg postal živahnejši. Zaupanje vanj narašča."

Prvič, odkar Deloitte Srednja Evropa izvaja anketo, upravljavci skladov zasebnega kapitala v Srednji Evropi pričakujejo, da se bodo v naslednjih mesecih skoraj v isti meri posvečali zbiranju sredstev (30 %), upravljanju portfeljev (33 %) in novim naložbam (37 %). "Načrti glede zbiranja sredstev niso bili še nikoli tako ambiciozni," dodaja Lan Filipič. "Rast trga spodbujajo skladi zasebnega kapitala, ki podpirajo lokalna podjetja, zato pričakujemo, da bodo institucionalni vlagatelji imeli na izbiro kar nekaj visokokakovostnih, tržnih investicijskih priložnosti v segmentu srednje-velikih podjetij."

Poudarek na zbiranju sredstev pomeni, da si upravljavci skladov zasebnega kapitala prizadevajo potencialnim investitorjem ponuditi nabor različnih možnosti za vlaganje: 40 % naj bi se naslednje pol leta osredotočilo na prodajo, kar je največ od začetka izvajanja ankete. 'Razmere na delniških trgih so ugodne za lansiranje donosnih produktov in dobro bi bilo, da bi srednjeevropski zasebni skladi v prihodnje to izkoristili. Zaradi pričakovane večje razpoložljivosti financiranja bi bili lahko sekundarni prevzemi izvedljiv mehanizem odplačevanja dolgov za določena sredstva," še dodaja Lan Filipič.

Ob tem velja izpostaviti še eno zanimivo ugotovitev ankete, namreč, interes za vlaganje v tehnologijo se je od lani skorajda potrojil, in sicer je narasel na 20 %. "Srednja Evropa se je s številnimi donosnimi naložbami v zadnjih desetih letih resnično uveljavila kot stičišče podjetij za vrhunsko tehnologijo. Estonski razvijalci računalniške opreme so nam tako prinesli Skype, s Češke pa prihajata dva ponudnika svetovno najbolj priznanih antivirusnih programov, AVG in Avast," zaključuje Lan Filipič.

Več informacij o raziskavi ter rezultati v angleškem jeziku so na voljo na tej povezavi.

Resilience fuels rebound Central Europe Private Equity confidence survey

"Zdi se nam spodbudno, a vendar ne presenetljivo, da kar 43 % vprašanih pričakuje povečanja obsega poslov v naslednjih mesecih," pravi Lan Filipič, manager v oddelku poslovnega svetovanja v Deloitte Slovenija. "Ker je skorajda tretjina anketirancev bolj optimističnih glede gospodarstva in ker kreditodajalci načrtujejo izboljšanje posojilne dejavnosti, pričakujemo, da bo tudi srednjeevropski trg postal živahnejši. Zaupanje vanj narašča."

Ali ste našli kaj uporabnega?