Sporočila za medije

Nagrada za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju Deloitte Central European Sustainability Report Award 2015 na srednjeevropski ravni prejme češka pivovarna Plzeňský Prazdroj

Med prejemniki priznanj za uspešno poročanje tudi družba Petrol d.d.

Ljubljana, 11. april 2016 – Dobitnik nagrade za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju (Deloitte Central European Sustainability Report Award 2015) je češka pivovarna Plzeňský Prazdroj, a. s., katere letno poročilo o trajnostnem razvoju je zbralo največ točk med 76 poročili iz sedmih srednjeevropskih držav, v katerih je potekal natečaj, tudi iz Slovenije. Mednarodna žirija je ob tem s priznanjem za odlično poročanje o trajnostnem razvoju nagradila še štiri podjetja, med njimi tudi družbo Petrol d.d.

Katarina Kadunc, vodja iniciative Deloitte Green Frog Award v Sloveniji: »Za nagrado so se letos potegovala številna izjemno kakovostna poročila o trajnostnem razvoju. Neodvisna žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja iz različnih ustanov oz. držav, so kot najboljšega ocenili poročilo češke pivovarne Plzeňský Prazdroj. Poročilo odlikujejo usmerjenost k strategiji, jasnost, razumljivost ter visoka stopnja razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

Natečaj za nagrado Deloitte Srednja Evropa za trajnostni razvoj, ki je poznana tudi pod imenom Green Frog Award, je tokrat prvič potekal na dveh ravneh, nacionalni in regionalni. Nagrajena poročila na nacionalnih ravneh so se avtomatično uvrstila v izbor na regionalni ravni. Na zadnjem natečaju za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju za leto 2014 se je za nagrado v sedmih državah (Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Srbija in Slovenija) potegovalo skupaj 76 poročil. 16 najboljših na nacionalnih ravneh se je uvrstilo na natečaj na regionalni ravni, osem od teh pa se jih je potegovalo za nagrado za najboljše poročilo o trajnostnem razvoju. Nagrada Green Frog je sicer že tradicionalna, prvič je bila podeljena leta 2000 na Madžarskem, nato pa so jo začeli podeljevati tudi druge Deloittove pisarne v Srednji Evropi.

Katarina Kadunc, vodja iniciative Green Frog Award v Sloveniji: »Nefinančno poročanje v Evropi še ni obvezno, a bo to za družbe z nad 500 zaposlenimi postalo z letom 2017, ko se bo začela uporabljati direktiva Sveta EU o razkritju nefinančnih in drugih informacij. Opažamo, da čedalje več podjetij tako v Sloveniji kot tudi v Srednji Evropi v svoja letna poročila že vključuje poglavje o družbeni odgovornosti oz. trajnostnem razvoju. Kljub temu je na tem področju treba še veliko storiti. Kot kažejo rezultati ankete o korporativni družbeni odgovornosti, ki jo je družba Deloitte Srednja Evropa izvedla lani, je 63% vprašanih vodij področja družbene odgovornosti v podjetjih v Srednji Evropi ocenilo, da bo ta direktiva pozitivno vplivala na kakovost nefinančnega poročanja v njihovih državah. Natečaj za nagrado Green Frog, ki poteka tudi v Sloveniji, je tako odlična priložnost za podjetja, da se pripravijo na novo zakonodajo na tem področju. Razpis za letošnji natečaj bo predvidoma objavljen zgodaj jeseni

Nefinančna poročila v Srednji in Vzhodni Evropi že pripravlja in objavlja pomembna skupina družb. Kot je pokazala analiza ob objavi lanskih rezultatov lestvice 500 največjih podjetij ter 50 bank in zavarovalnic v Srednji Evropi CE TOP 500 2015, je več kot petina (109) največjih podjetij v Srednji Evropi nefinančno poročilo že vključila ali še bo v letno poročilo za leto 2015, pri čemer 42 podjetij že poroča v skladu s smernicami GRI. Večina teh podjetjih prihaja s Češke, Madžarke in Poljske.

Obširen članek o Deloitte Green Frog Award 2015 ter trajnostnem razvoju z izjavami vodilnih predstavnikov nagrajenih podjetij je na voljo na spletnem portalu Emerging Europe, točneje na tej povezavi.
 

Zmagovalec natečaja Green Frog 2015 na ravni Srednje Evrope:

Plzeňský Prazdroj, a. s. - ČeškaPoročilo o trajnostnem razvoju za leto 2014 te češke pivovarne je bilo ocenjeno kot najboljše. Po mnenju mednarodne neodvisne žirije ga odlikujejo usmerjenost k strategiji, jasnost, razumljivost ter visoka stopnja razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Poročilo je tudi grafično zelo dodelano.
 

Priznanja natečaja Green Frog Award 2015:

Bank Zachodni WBK S.A. – Poljska Poročilo o trajnostnem razvoju te poljske banke zelo dobro prikazuje podatke ter vpliv poslovanja. Vsebina je prikazano zelo transparentno, dokument je jasen in vsebuje vse pomembne podatke. Žirija je ocenila, da je to poročilo odličen vir informacij za potencialne investitorje in zaposlene, hkrati pa kaže na to, da je področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja usklajeno s strategijo banke. Poročilo vsebuje tudi t. i. pogled od zunaj ter podatke o enakosti spolov na področju plač.

INA - Industrija nafte d.d. – Hrvaška – Poročilo o trajnostnem razvoju INE je integrirano poročilo, ki zelo izčrpno predstavlja naravo poslovanja te hrvaške naftne družbe. Po mnenju žirije je njegova posebna vrednost v tem, da je družba razvila lasten pristop k poročanju o trajnostnem razvoju. Poročilo vsebuje veliko podatkov in je zgled procesno usmerjene organizacije družbe.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. – Slovenija – Petrolovo poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2014 dobro povezuje nefinančne in finančne vidike poslovanja. Kaže na dobro razumevanje trajnostnega razvoja v družbi in se osredotoča na ustvarjanje/oblikovanje vrednot v naftni in plinski industriji. Dokument je zelo poučen in informativen, hkrati pa poudarja, da so za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pomembni predvsem ljudje.

Ursus Breweries SA – Romania – Romunija – Poročilo o trajnostnem razvoju 2013/2014 te romunske pivovarne je zelo kreativen in dobro strukturiran dokument, ki odlično predstavlja pomembne podatke, temelji na dialogu z deležniki ter odgovarja na njihova pričakovanja. Žiriji je bil všeč duhovit in narativen pristop k predstavitvi nizanju podatkov. Dokument vključuje vse pomembne podatke in skozi sistematičen pristop in osvetljuje lokalne prioritete.

Člani žirije in merila ocenjevanja

Poročila je ocenila mednarodna neodvisna žirija, ki so jo sestavljali:

Eric Dugelay – globalni vodja za stortive na področju trajnostnega razvoja v družbi Deloitte in direktor Svetovnega poslovnega sveta za trajnostni razvoj.

Wajiha Haris – predsednik fundacije Šeherezada

Jacqueline Kacprzak – svetovalka pri poljskem Ministrstvu za gospodarsko razvoj

Irén Márta – izvršna direktorica Poslovnega sveta za trajnostni razvoj na Madžarskem

Branka Pivčević Novak – višja svetovalka pri hrvaškem Ministrstvu za varstvo okolja in narave

Przemek Pohrybieniuk – Vodja ACCA za Poljsko in Baltske države

Steven Wade – Vodja projektov na globalni ravni v Ethical Corporation

Kriterije ocenjevanja je opredelili oddelek za poslovno svetovanje na področju nefinančnega poročanja Deloitte Srednja Evropa, osredotočajo pa se na naslednja področja: učinkovitost na področju trajnostnega razvoja & strateška predanost, pomembni podatki, vsebina, struktura ter kreativnost v komuniciranju. Več o merilih ocenjevanja preberite na tej povezavi.

Ali ste našli kaj uporabnega?