Sporočila za medije

Deloittov letni pregled finančnega poslovanja evropskih nogometnih klubov: Prenosi nogometnih tekem in sponzorski dogovori petim največjim evropskim ligam v sezoni 2014/2015 skupno prinesli 12 milijard evrov prihodkov

Ljubljana, 3. junij 2016 - Po podatkih 25. letnega pregleda finančnega poslovanja evropskih nogometnih klubov družbe Deloitte je evropski nogometni trg v sezoni 2014/2015 presegel 22 milijard EUR prihodkov, k čemur je prispevala predvsem peterica največjih evropskih lig (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League in Serie A), ki so skupaj ustvarile kar 54 % vseh prihodkov.

»Še ena plodovita sezona štirih vodilnih evropskih lig je dokaz naraščajoče želje medijskih in trženjskih partnerjev po sodelovanju z elitnimi nogometnimi klubi zaradi njihove globalne prepoznavnosti in zmožnosti pritegovanja velikega števila ljudi«, rezultate komentira Dan Jones, odgovorni partner pri Deloittu za posle na področju športa. Jones meni, da je nadaljnja rast prihodkov neizogibna: »Glede na nove dogovore z največjimi petimi ligami glede prenosa tekem v naslednjih dveh sezonah bodo prihodki evropskega nogometnega trga v sezoni 2016/2017 najverjetneje presegli 25 milijard EUR

Premiere League je potrdila mesto najdonosnejše lige na svetu, saj je svoje prihodke v obdobju 2014/2015 povečala za 3 % ter s tem dosegla 4,4 milijarde EUR (3.3 milijarde GBP) oz. 2 milijardi EUR več od drugouvrščene Bundeslige. Angleška liga je vodilna sila v vseh treh kategorijah prihodkov, saj je v sezoni 2014/2015 Bundesligi speljala naslov najdonosnejše tudi pri prihodkih iz trženja.

Bundesliga je medtem že deveto leto zapored na drugem mestu, v zadnji sezoni pa je z 2,4 milijarde EUR ustvarila za 117 milijonov EUR oz. 5 % več prihodkov kot lani. Največ so ji prinesli sponzorski in komercialni posli, ki predstavljajo kar 48 % skupnih prihodkov nemške prve lige.

Skupni prihodki klubov španske lige so se v sezoni 2014/2015 povečali za 6 % oz. 120 milijonov EUR, pri čemer je La Liga beležila rast v vseh treh kategorijah. Dogovor o skupni prodaji pravic za prenos športnih dogodkov naj bi dodatno okrepil prihodke klubov, obstaja pa tudi možnost, da bodo v sezoni 2015/2016 izpodrinili Bundesligo in pristali na drugem mestu največjih nogometnih zaslužkaric.

Italijanski klubi iz Serie A se lahko pohvalijo s 5-odstotno rastjo, saj so v lanski sezoni skupno ustvarili 92 milijonov EUR več kot sezono prej in na letni ravni dosegli 1,8 milijard evrov prihodkov. Delež prihodkov šestih najdonosnejših klubov je italijanski prvi ligi prinesel le 6 milijonov EUR več, kar predstavlja 7 % skupne rasti prihodkov, medtem ko je ostalih 14 klubov skupaj zaslužilo 86 milijonov EUR.

Francoska Ligue 1 je v sezoni 2014/2015 ustvarila 1,4 milijarde EUR, kar je 5 % ali 80 milijonov EUR manj kot prejšnje leto, in sicer predvsem zaradi padca sponzorskih prihodkov kluba AS Monaco. Bolj spodbuden za Francoze je podatek, da so se prihodki od prodaje vstopnic povečali za 15 % oz. 21 milijonov EUR, ko so se dela na stadionih v sklopu priprav na UEFA Euro 2016 zaključila, s čimer je je obisk tekem v povprečju zvišal na 22.329 obiskovalcev, kar je najvišje doseženo število gledalcev v zadnjem desetletju.

Peterica najboljših evropskih nogometnih lig je v sezoni 2014/2015 skupno zabeležila tudi 10-odstotno povečanje stroškov plač, ki so presegli 7,4 milijarde EUR. Z izjemo Serie A je razmerje med stroškom plač in prihodki, na podlagi katerega UEFA spremlja finančno vzdržnost klubov, pri ostalih štirih ligah padlo pod 70 %, (Bundesliga 52 %, Premier League 61 %, La Liga 63 %, Ligue 1 67 %, Serie A 72 %). Stroški plač v Premier League so se povečali za 7 % in so v obdobju 2014/2015 znašali 2,7 milijarde EUR, kar je več kot v Budesligi in La Ligi skupaj.

V angleški prvi ligi so lani ustvarili 718 milijonov EUR (546 mio GBP) prihodkov iz poslovanja, medtem ko so ti leto poprej znašali več, in sicer 739 milijonov (618 mio GBP), kar pa je še vedno dvakrat več od prihodkov drugouvrščene Bundeslige (316 milijonov EUR). Dobiček iz poslovanja La Lige je v sezoni 2014/2015 znašal 264 milijonov EUR, medtem ko so francoski (35 milijonov EUR) in italijanski klubi (133 milijonov EUR) pri poslovanju beležili izgubo.

»Ob upoštevanju novih dogovorov na področju prodaje medijskih pravic, ki jih bodo v teh ligah sklenili do sezone 2016/2017, ter vse večje finančne regulative v evropskem nogometu lahko rečemo, da je to doslej največja priložnost za evropske lige, da svojo donosnost še izboljšajo,« meni Adam Bull, Deloittov višji svetovalec za posle na področju športa.


Druge pomembne ugotovitve Deloittovega letnega pregleda finančnega poslovanja nogometnih klubov za leto 2016 so še:

  • Rast prihodkov petih najuspešnejših evropskih lig iz naslova prodaje pravic je v primerjavi s predhodno sezono znašala 8 % (406 mio EUR), kar s skupno 5,8 milijarde EUR predstavlja 48 % ustvarjenih prihodkov.
  • Prihodki iz pokroviteljskih dogovorov in trženja so se povečali za 5 % in dosegli vrednost 4,2 milijarde EUR ter so s tem druga najdonosnejša kategorija prihodkov, ki predstavlja 35-odstotni delež vseh prihodkov.
  • Prihodki od prodaje vstopnic za tekme so se v sezoni 2014/2015 povečali za 8 %. V tej kategoriji so najdonosnejše evropske lige skupno ustvarile 2,1 milijarde EUR.
  • V povprečju je bilo 89 % drugih prihodkov znamenite peterice v sezoni 2014/2015 porabljenih za kritje stroškov plač.
  • Skromno izboljšanje obiskanosti je Bundesligi prineslo v povprečju najvišjo obiskanost nogometnih dogodkov v svetovnem merilu, in sicer skoraj 42.700 gledalcev na tekmo ter okoli 90-odstotno izkoriščenost stadionske kapacitete. S tem pa ni prehitela angleške lige z 96-odstotno zapolnitvijo zmogljivosti (povprečno 36.200 gledalcev na tekmo), saj je 14 od skupno 20 angleških klubov doseglo več kot 95 %.
  • Povprečna obiskanost tekem La Lige je v sezoni 2014/2015 presegla število 25.700 obiskovalcev na tekmo, medtem ko so v francoski prvi ligi že tretje leto zapored beležili rast in v omenjenem obdobju v poprečju dosegli več kot 22.300 gledalcev ter s tem prvič po sezoni 2006/2007 prehiteli Serie A s približno 21.600 gledalci na tekmo.
  • Tekmovanje na klubski lestvici UEFA čedalje bolj pozitivno vpliva tudi na finančni uspeh nekaterih drugih klubov, kar lahko bistveno prispeva k izboljšanju prihodkov nacionalnih lig.
  • Prihodki ruske prve lige so v letu 2014 znašali 803 mio EUR, kar jih je uvrstilo na šesto mesto.

Menjalni tečaj
Za pretvorbo vrednosti, izraženih v funtih, v evre je bil uporabljen povprečni tečaj za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2015 (1 £=1,3145 €). V sezoni 2014/2015 so se prihodki angleške prve lige glede na vrednost funta povečali za 3 % oz., pretvorjeno v evre, za 13 % zaradi spremembe menjalnega tečaja.

Stroški plač
Stroški plač pokrivajo stroške vseh zaposlenih (igralcev, tehničnega in podpornega osebja) in zajemajo tedenske in mesečne plače, plačilo ob podpisu pogodbe, bonitete, odpravnine, prispevke za socialno varnost in druge stroške dela.

O Deloittovem oddelku za posle na področju športa
Deloitte je v zadnjih petindvajsetih letih športnemu poslovanju namenil posebno pozornost. Naš specializirani oddelek za posle na področju športa s svojo usposobljenostjo in strokovnjaki omogoča zagotavljanje multidisciplinarnih strokovnih storitev, ki poslom na tem področju prinašajo visoko dodano vrednost. Deloitte sodeluje s več klubi, nogometnimi ligami, upravnimi organi, podjetji za gradnjo stadionov, organizatorji dogodkov, komercialnimi partnerji, financerji in vlagatelji kot katera koli druga svetovalna družba, najsi gre za primerjalne analize ali strateške preglede poslovanja, spremembe v poslovanju, strategije za povečanje prihodkov ali načrte gradnje stadionov/športnih lokacij, poslovno načrtovanje, analiziranje trga in povpraševanja, prevzeme, skrbne preglede, izvedenska mnenja, revizijo ali davčno svetovanje.

Več informacij o naših storitvah je na voljo na naši spletni strani http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/topics/sports-business-group.html

Kontaktna oseba za to temo v Deloitte Slovenija je Martin Železnik, višji manager v oddelku revizije, mzeleznik@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?