Sporočila za medije

Deloittova anketa: Zanimanje za blockchain preseglo meje finančne industrije, nekatere panoge celo bolj zagrete

Največje investicije v tehnologijo veriženja blokov (blockchain) v letu 2017 načrtujejo v industriji proizvodnje in izdelkov za široko potrošnjo ter v industriji tehnologije, medijev in telekomunikacij

22. december 2016 – Po podatkih najnovejše Deloittove raziskave zanimanje za tehnologijo blockchain med ameriškimi podjetij bliskovito narašča, predvsem v industriji proizvodnje in blaga široke potrošnje načrtujejo največje investicije v tehnologijo veriženja podatkovnih blokov.

Raziskava je pokazala tudi velike razlike v poznavanju te tehnologije, saj marsikateri anketiranec o njej še vedno ve zelo malo ali sploh ničesar, medtem ko jo drugi sodelujoči izvršni direktorji uvrščajo med prednostne naloge v prihajajočem letu. Prav tako drastično niha tudi naklonjenost tehnologiji verige podatkovnih blokov po posameznih gospodarskih panogah.

Modna muha ali drisruptivna sprememba?

39 % sodelujočih direktorjev največjih družb v ZDA je odgovorilo, da o tehnologiji blockchain vedo zelo malo ali ničesar, medtem ko je večina (61 %) svoje znanje o tehnologiji veriženja podatkovnih blokov ocenila kot dobro ali zelo dobro. Številni v tej skupini anketiranih menijo, da je blockchain izredno pomemben tako za njihove organizacije kot za industrijo, v kateri poslujejo; kar 55 % jih je namreč odgovorilo, da bi organizacija izgubila konkurenčnost, če tehnologije ne bi sprejeli. 42 % vprašanih, ki so svoje poznavanje blockhaina ocenili kot omejeno, meni, da bo uvedba imela disruptiven učinek na njihovo industrijo.

»Lahko rečemo, da v industriji v širšem smislu še vedno ni konsenza glede potenciala, ki ga ima blokchain,« pravi Lan Filipič, višji manager v oddelku poslovnega svetovanja v družbi Deloitte. »Več kot četrtina anketiranih direktorjev, ki so s to tehnologijo seznanjeni, je potrdila, da so blockchain v njihovi organizaciji uvrstili na seznam petih najpomembnejših projektov v letu 2017, medtem ko tretjina meni, da je uvedba tehnologije preuranjena

Deloitte je izvedel anonimno spletno anketo med 308 z blockchainom seznanjenimi direktorji ameriških podjetij, ki letno ustvarijo več kot 500 mio ameriških dolarjev prihodkov. Namen ankete je bil ugotoviti, v kolikšni meri so velike gospodarske družbe naklonjene uvedbi blockchaina in kakšne dejavnosti v povezavi s tem izvajajo.

Načrtovane in realizirane investicije

Naraščajoče uvajanje tehnologije blockchain je deloma posledica že realiziranih investicij. Tako je 28 % anketiranih odgovorilo, da so v njihovih podjetjih v tehnologijo veriženja blokov že vložili 5 mio USD ali več, 10 % sodelujočih podjetij pa je po navedbah investiralo že 10 mio USD ali več. 25 % vprašanih načrtuje tovrstne investicije v vrednosti vsaj 5 mio USD v naslednjem koledarskem letu.

Usvajanje blockchaina odvisno več dejavnikov

Kaj vpliva na zanimanje za blockchain? Kot kaže anketa, si anketiranci pri tem vprašanju niso bili enotni, saj imajo različne poglede na to, kaj naj bi bila največja prednost blockchaina v primerjavi z uveljavljenimi transakcijskimi tehnologijami. Dobra tretjina vprašanih (36 %) je tako izpostavila njegov potencial za izboljšanje sistema poslovanja, in sicer na podlagi zmanjšanja stroškov delovanja oz. večje hitrosti (18 % na vsakem področju). Več kot tretjina (37 %) sodelujočih izvršnih direktorjev je kot največji plus nove tehnologije navedla varnostne funkcije, ki jih ta omogoča, skoraj četrtina (24 %) pa njegov potencial za omogočanje novih poslovnih modelov in ustvarjanje prihodkov.

»Tako raznoliki odgovori so morda dokaz vsestranskosti te tehnologije, lahko pa so tudi odraz nepopolnega razumevanja, kakšen učinek utegne imeti uvedba blockchaina na podjetja v različnih gospodarskih panogah,« dodaja Lan Filipič.

Razgibano dogajanje na nefinančnem področju

Tako investiranje v blockchain kot njegovo uvajanje znotraj organizacij se razlikujeta glede na panogo, vsekakor pa oba odstopata od doslej znanih vzorcev. Čeprav je finančna industrija med prvimi izrazila interes za tehnologijo verige podatkovnih blokov in je še vedno med prvimi tako po deležu investicij in kot dejavnostih, je raziskava pokazala, da utegnejo biti druge industrije pri zasledovanju blockchainovskih strategij v naslednjem letu celo bolj zagnane – morda zaradi kasnejšega skoka na vlak.

»Večina ponudnikov finančnih storitev je že kar nekaj časa vpeta v blockchain prek lastnih raziskovalnih, investicijskih in pilotnih projektov. Tudi druge panoge se čedalje bolj zavedajo disruptivnega potenciala in novih priložnosti, ki jih prinaša,« pojasnjuje Lan Filipič.

Anketiranci iz industrije proizvodnje in izdelkov za široko potrošnjo so denimo izrazili najbolj odločne načrte, saj jih je kar 42 % odgovorilo, da v prihajajočem koledarskem letu nameravajo v to področje investirati najmanj 5 mio ameriških dolarjev. Investicije v enaki vrednosti načrtuje tudi 27 % organizacij iz industrije TMT ter 23 % družb iz finančnega sektorja.

Industrija TMT odločno v uvedbo blockchaina

Tako kot investicije se tudi hitrost uvajanja tehnologije blockchain v poslovanje razlikuje glede na panogo in tudi pri tem prednjačita sektor proizvodnje in blaga široke potrošnje ter sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij (TMT). Okoli 30 % sodelujočih direktorjev iz TMT sektorja je odgovorilo, da v njihovih organizacijah blockchain že uporabljajo. Tehnologijo je implementiralo le 12 % sodelujočih organizacij iz finančnega sektorja, ki pa bo primat na tem področju očitno spet prevzel, saj je 24 % direktorjev iz finančne industrije navedlo, da bodo v letu 2017 že pričeli z uporabo blockchaina. Najambicioznejše načrte imajo podjetja s področja zdravstva in znanosti o življenju; kar 35 % anketiranih direktorjev je namreč odgovorilo, da bodo v njihovih organizacijah tehnologijo veriženja blokov začeli uporabljali že v naslednjem koledarskem letu.

Variiranje inovativnosti po industrijah

Kot merilo inovativnosti običajno šteje registracija patenta in tudi ta se močno razlikuje glede na posamezne industrije. 21 % sodelujočih organizacij je že vložilo prijavo patenta v povezavi s tehnologijo blockchain. Z vidika inovativnosti najbolj izstopa sektor proizvodnje in izdelkov široke potrošnje, saj je 38 % vprašanih iz te branže odgovorilo, da so patente že registrirali, kar pomeni, da se pomembne inovacije v povezavi z blockchainom morda obetajo prav na tem področju.

Omejitve – tehnični standardi in podpora regulatorjev odločilnega pomena

Medtem ko so mnenja o največji prednosti blockchaina deljena, obstaja nekoliko več strinjanja glede glavnih preprek za njegovo širšo uvedbo. Po mnenju anketiranih direktorjev največjo omejitev predstavljajo pomanjkljivi tehnični standardi za to dokaj nezrelo tehnologijo. Več kot polovica vprašanih (56 %) meni, da bi njihova vzpostavitev lahko prižgala zeleno luč za vsesplošno uvedbo.

Drugo veliko prepreko glede na rezultate raziskave predstavlja regulatorna negotovost. Skoraj polovica vprašanih (48 %) je navedla, da bi regulacija na zvezni ravni, ki bi z vidika pogodb in finančne preglednosti podprla uporabo blockchaina za poslovne namene, pospešila in povzročila masovno uvedbo tehnologije blokovnega zapisnika. Tako se porajajo naslednja vprašanja: Ali zasebna dejavnost blockchaina predstavlja tudi inherentno zanesljivo potrdilo? Ali pametna pogodba velja za pravno veljaven dogovor pred sodiščem? Pritrdilen odgovor na obe vprašanji bo najverjetneje zahteval spremembe na regulativni in zakonodajni ravni pa tudi na ravni prakse in protokolov.

O anketi

Raziskava je bila opravljena po naročilu družbe Deloitte in je potekala med 14. 11. in 1. 12. 2016. V anketi je sodelovalo 308 članov višjega poslovodstva iz prav toliko ameriških podjetij, ki na letni ravni ustvarijo 500 mio ameriških dolarjev ali več prihodkov. Sodelujoči v raziskavi so imeli najmanj široko poznavanje tehnologije blockchain ter so bili seznanjeni z načrti svojih organizacij na tem področju, da so lahko podali svoje mnenje.

lfilipic@deloittece.com
Ali ste našli kaj uporabnega?