Sporočila za medije

Deloittova anketa med finančnimi direktorji: Pred nami je leto gospodarske in finančne stabilnosti ter rasti

Ljubljana, 16. februar 2017Slovenski finančni direktorji - tako kaže zadnja Deloittova raziskava med finančnimi direktorji Deloitte Central Europe CFO Survey - menijo, da je pred nami leto gospodarske in finančne stabilnosti ter rasti. Polovica anketiranih finančnih direktorjev namreč v tem letu napoveduje več kot 1,6% rast BDP-ja in kar 74 % vprašanih pričakuje, da se bodo prihodki njihovih podjetij povečali. Ob tem jih 59 % ocenjuje, da bo brezposelnost v Sloveniji v letu 2017 upadla. Kljub temu se bodo slovenska podjetja tudi v tem letu soočala s številnimi tveganji, anketirani finančni direktorji kot največja tri izpostavljajo višje stroške poslovanja zaradi višjih cen surovin, delovne sile in storitev (51 %), negotova zakonodaja na področju gospodarskega in davčnega prava (45 %) ter pomanjkanje kvalificirane delovne sile (29 %). Rezultate zadnje Deloittove ankete med finančnimi direktorji smo predstavili in komentirali z izbranimi gosti na današnjem CFO zajtrku v D125 v Ljubljani.

Makroekonomske napovedi

Če so slovenski finančni direktorji v zadnjih dveh izdajah ankete ocenili, da bodo na rast BDP v prihodnjih 12 mesecih najbolj vplivale neposredne tuje naložbe, okrevanje bančnega sektorja ter učinkovite vladne politike, letos menijo nekoliko drugače. Kot ključni dejavnik rasti slovenskega gospodarstva jih tokrat skoraj tretjina vprašanih (31 %) navaja razvoj tehnologije, 22 % jih meni, da bodo to neposredne tuje naložbe, 18 % pa gonilo razvoja slovenskega gospodarstva vidi v učinkovitih vladnih politikah. Okrevanje bančnega sektorja po mnenju slovenskih finančnih direktorjev letos prvič ni več med ključnimi dejavniki rasti slovenskega gospodarstva.

S pozitivnimi pričakovanji glede rasti BDP so povezana tudi pričakovanja finančnih direktorjev glede brezposelnosti v državi – več kot polovica vprašanih (59 %) pričakuje, da se bo stopnja brezposelnosti letos nekoliko ali močno zmanjšala (lani 41%), 31 % pa, da bo ostala na enaki ravni kot lani (38 %). Le 10 % vprašanih še meni, da se bo brezposelnost v tem letu nekoliko ali močno povečala.

Glede na napovedano rast BDP-ja ter napovedan upad brezposelnosti so pričakovani tudi odgovori anketiranih slovenskih finančnih direktorjev glede gibanja rasti indeksa življenjskih potrebščin: 59 % vprašanih meni, da se bo ta v letu 2017 nekoliko ali močno zvišal, 39 % da bo ostal nespremenjen v primerjavi z lani, le 2 % pa sta mnenja, da se bo nekoliko znižal.

Brexit

61 % vprašanih slovenskih finančnih direktorjev meni, da pogajanja o brexitu med EU in Veliko Britanijo ne bodo imela nobenega vpliva na poslovanje njihovih družb, 24 % pa jih zaznava, da bi lahko to na njihovo poslovanje vplivalo nekoliko negativno. Izstop Velike Britanije iz EU bo po mnenju slovenskih finančnih direktorjev v največji meri (29 % vprašanih) povečal kompleksnost in stroške zaradi uvedbe novih regulatornih zahtev med EU in Veliko Britanijo in prinesel razdelitev evropskih subvencij, namenjenih VB, med druge članice EU (22 %). 20 % vprašanih meni, da brexit prinaša manj izvoznih priložnosti zaradi tarifnih ovir.

Poslovno okolje

Bolj optimistična pričakovanja slovenskih finančnih direktorjev v makroekonomskem okolju se odražajo tudi v njihovih bolj optimističnih napovedih glede poslovnega okolja. Prvič, odkar izvajamo anketo med finančnimi direktorji v Sloveniji (2012), je več kot polovica vprašanih (53 %) splošno raven zunanje finančne in gospodarske negotovosti v državi ocenila kot običajno; v vseh prejšnjih raziskavah je z veliko prednostjo prevladovalo mnenje, da je ta raven nad običajno, visoka ali celo zelo visoka. Do zelo optimističnih napovedi je sicer še daleč, saj več kot tretjina vprašanih (39 %) finančnih direktorjev še vedno meni, da je stopnja finančne in gospodarske negotovosti v državi nad običajno (visoka ali zelo visoka). Kljub temu v letošnji anketi 39 % anketiranih ocenjuje, da je zdaj primeren čas, da bi bilance svoje družbe izpostavili večjim tveganjem (lani je bilo temu naklonjenih le 9 %). Negativno se je na to vprašanje sicer še vedno odzvalo 61 % anketiranih finančnih direktorjev.

Mnenja slovenskih finančnih direktorjev glede finančnih obetov njihovih družb so letos bolj optimistična kot lani - 43 % vprašanih jih meni, da so finančne napovedi za njihove družbe v primerjavi z obdobjem pred šestimi meseci nekoliko bolj optimistične, 35 % pa da so pretežno enake. 65 % vprašanih tako ocenjuje, da se bodo prihodki njihovih družb nekoliko povečali (9-odstotnih točk več kot lani), 20 % jih meni, da bodo ti ostali nespremenjeni, le 6 % pa jih pričakuje nekolikšno zmanjšanje. Anketirani sicer med tri najpomembnejše dejavnike tveganj za njihova podjetja v prihodnjih 12 mesecih uvrščajo znižanje cen blaga in storitev zaradi pritiska trga (49 %), višje stroške poslovanja zaradi višjih cen surovin, delovne sile in storitev (41 %) ter zmanjšanje povpraševanja (31 %).

Slovenski finančni direktorji sicer ocenjujejo, da bo konsolidacija trga v letu 2017 precej živahna – kar 73 % (lani 45 %) jih namreč pričakuje povečanje združitev in prevzemov na lokalni ravni.

Prioritete v poslovanju v letu 2017

Slovenski finančni direktorji kot prednostne naloge v njihovih podjetjih v tem letu navajajo naslednje: nadzor nad stroški (39 %), organska rast (24 %) ter uvedba novih produktov/storitev (22 %), ki jim sledi zmanjšanje stroškov (neposrednih in posrednih). Na vprašanje, katere stroške bodo zmanjšali, jih je največ, kar 63 %, odgovorilo, da bodo zmanjšali stroške proizvodnje, stroške zadolževanja (57 %), stroške storitev za potrebe poslovanja (svetovanja itd., 53 %) ter stroške z naslova nepremičnin (45 %).

Financiranje

Najemanje bančnih kreditov je še vedno najbolj privlačen vir financiranja za slovenska podjetja (62 %), sledijo jim notranji viri financiranja (51 %) ter financiranje iz skladov EU (39 %). 43 % vprašanih je sicer odgovorilo, da zmožnost odplačevanja dolga njihovih družb v letu 2017 ostala nespremenjena, prav toliko (43 %) pa jih ocenjuje, da se bo rahlo povišala.

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte Sloveniji: »Po mnenju slovenskih finančnih direktorjev je pred nami izjemno uspešno finančno leto. A tak optimizem je morda kar malce pretiran, še posebej ker so trenutne gospodarske, predvsem pa politične razmere v svetu, zelo nestabilne – zgodila sta se nam brexit in zmaga Donalda Trumpa na volitvah v ZDA, pred nami pa so še predsedniške volitve v Franciji ter parlamentarne volitve v Nemčiji, če izpostavim samo nekatere. V Sloveniji nas je zadnja globalna kriza ujela nepripravljene in le nekaj rezervam se imamo zahvaliti, da iz nje nismo izšli še slabše, kot smo. Dejstvo je, da si od krize še nismo opomogli, zato je lahko vsako velikopotezen korak v sedanjih pogojih zelo tvegan. Prav zato sem sama glede tako pozitivnih obetov nekoliko zadržana, saj je napovedovanje v razmerah, ko lahko en sam politični dogodek zatrese vse svetovne finančne trge, precej nehvaležno. Padec ob morebitni novi krizi, ki jo napovedujejo nekateri svetovni gospodarski analitiki, bi bil namreč še bolj boleč.«

Ali ste našli kaj uporabnega?