Private Equity Confidence Survey – Winter 2019/2020

Sporočila za medije

Gospodarstvo soočeno z negotovostjo; zaupanje v trg zasebnega kapitala najnižje v zadnjih sedmih letih

Private Equity Confidence Survey - Winter 2019/2020

Ljubljana, 20. januar 2020. – Rast trgov zasebnega kapitala v Srednji Evropi se upočasnjuje. Rezultati letošnje Deloittove raziskave o zaupanju v srednjeevropski trg zasebnega kapitala (Private Equity Confidence Survey) kažejo, da v luči vse slabšega gospodarskega okolja upada tudi optimizem glede obetov za prihodnost.

Vse manjše zaupanje v gospodarstvo med anketiranci pa vpliva tudi na indekse, ki v zadnjih sedmih letih še niso bili nižji. Skoraj polovica (46 %) vprašanih pričakuje, da se bo stanje gospodarstva v prihodnjih mesecih še poslabšalo, s tem pa narašča tudi negotovost glede gospodarskih razmer, ki se že 17 let, odkar izvajamo anketo, pomika vzporedno z nezaupanjem v gospodarstvo. Nihče od vprašanih tudi ne pričakuje, da se bo stanje gospodarstva v prihodnjih mesecih izboljšalo.

Kljub tem zaskrbljujočim obetom pa večina gospodarstev v Srednji Evropi raste 2–3-krat hitreje kot gospodarstva v Zahodni Evropi – Poljska in Romunija naj bi v letu 2020 npr. zabeležili 3,5 % oz. 3,1% rast, medtem ko naj bi evro območje zraslo za 1 %.

Rekorden delež anketiranih od pomladi 2015 do danes (25 %) pričakuje, da bo povpraševanje na trgih ostalo veliko; lani jih je enako menila manj kot petina (19 %). Razlog so verjetno visoke cene, ki pa so se po mnenju 65 % anketirancev v zadnjega pol leta stabilizirale in ostale nespremenjene. Kar 48 % vprašanih (dvakrat več kot lani) pričakuje nadaljnje upadanje cen v prihodnjem letu, samo 15 % pa jih pričakuje nadaljnjo rast cen.

Private Equity Confidence Survey

Prenesite PDF poročilo

Ravni cen so v zadnjih nekaj letih spodbudile številne uspešne izstope zasebnih kapitalskih podjetij v regiji, kar vlagatelje spodbuja k zbiranju sredstev. Pričakovana stabilizacija cen pa lahko pospeši sklepanje poslov, saj lahko podjetja s sveže zbranim kapitalom zadovoljijo pričakovanja prodajalcev,“ pravi Tilen Vahčič, direktor v Deloitte Slovenija in vodja področja zasebnega kapitala za Slovenijo.


Čas negotovosti, ki se obeta, pa je lahko odlična priložnost za tiste, ki so dobro pripravljeni za sklepanje poslov, posebej s podjetniki, ki še nimajo jasnih načrtov glede nasledstva in so zato lahko še toliko bolj nagnjeni k izstopu,“ še dodaja Vahčič.

62 % vprašanih pričakuje, da bodo najbolj zaželena sredstva v Srednji Evropi vodilna podjetja na trgu, za razliko od lani, ko jih je enako menila manj kot polovica (47 %). Lani je večina (40 %) anketiranih napovedala, da bodo najkonkurenčnejša srednje velika rastoča podjetja, letos pa so slednja dobila samo 29 % glasov..

 

Video