Deloittova raziskava o vodjih za tehnologijo za leto 2020: kinetični vodje so najverjetnejši pobudniki korenitih sprememb

Sporočila za medije

Deloittova raziskava o vodjih za tehnologijo za leto 2020: kinetični vodje so najverjetnejši pobudniki korenitih sprememb

Ljubljana, 30. septembra 2020. - Deloitte je objavil globalno raziskavo o vodjih za tehnologijo za leto 2020 z naslovom Kinetični vodje drzno preobražajo poslovanje. V njej je preučil obseg in razvoj vloge glavnih tehnoloških direktorjev v podjetjih. Rezultati kažejo na povečano potrebo po agilnem, kinetičnem vodstvu, ki je sposobno doseči tehnološko preobrazbo, da bi lahko njihova organizacija ustvarjala dobre poslovne rezultate. Te ugotovitve so še zlasti pomembne zaradi izrednih okoliščin v gospodarskem in družbenem okolju, s katerimi se trenutno soočajo organizacije. V okviru globalne raziskave o tehnoloških vodjih za leto 2020 smo izvedli spletno anketo in poglobljene intervjuje s 1.376 vodji za tehnologijo in poslovodstvom organizacij iz 69 držav. Raziskava je nadaljevanje Deloittove globalne raziskave med direktorji za informacijsko tehnologijo, ki je bila nazadnje objavljena leta 2018.

Prednosti vloge tehnološkega vodje

Deloitte je v okviru svoje raziskave opredelil lastnosti organizacij, ki imajo vodilni položaj na področju tehnologije. Čeprav te predstavljajo samo 11,6 % vseh organizacij, so zelo jasen zgled drugim akterjem na trgu. Njihove tehnološke oddelke pogosteje kot v drugih organizacijah vodijo kinetični vodje. V današnjem poslovnem okolju imajo slednji ključno vlogo pri krepitvi odpornosti, okrevanju in strategijah za rast organizacije ter uspešno sodelujejo s poslovodstvom in člani uprave. Cene delnic javnih delniških družb, ki imajo vodilni tehnološki položaj na trgu, so v letu 2017 zrasle za 7 % več od povprečja v sektorju.

Druge značilnosti tehnoloških vodij, ki narekujejo prihodnost poslovanja, so:

  • Agilnost: 42 % organizacij, ki veljajo za tehnološke vodje na trgu, ima agilen pristop k poslovanju, v primerjavi s 14 % ostalih organizacij. Tehnološki vodje so tudi uspešnejši pri odzivanju na spremembe v okolju in več vlagajo v bodoče rešitve.
  • Osredotočenost na stranke: glavna prioriteta tehnoloških vodij so stranke (pri 60 % organizacij) oziroma inovacije (66 %), medtem ko so druge organizacije na stranke osredotočene v 53 % in na inovacije v 44 %.
  • Razvojna naravnanost: več kot polovica tehnoloških vodij (52 %) daje poudarek na uvajanje novih poslovnih modelov; za razliko od večine drugih organizacij (52 %), ki so bolj osredotočene na preobrazbo obstoječih poslovnih modelov.
  • Poudarek na tehnologiji: tehnološki vodje so osredotočeni na dodano vrednost tehnologije na ravni poslovodstva in članov uprave, kar se odraža v večjih naložbah v tehnološke pobude.
Vodje za tehnologijo: preobrazba iz operativne v kinetično vlogo

V primerjavi z letom 2015 se je vloga vodij za tehnologijo znatno spremenila: svojo operativno vlogo so zamenjali z vlogo partnerja, osredotočenega na strategije rasti. Poslovodstvo vodilnih organizacij na področju tehnologije od svojih vodij za tehnologijo danes pričakuje, da delujejo kot „kinetični vodje“, zmožni zastaviti vizijo podjetja in zagotoviti rast. Strateška vloga kinetičnih vodij sega izven tradicionalne domene tehnologije. Po mnenju 69 % izvršnih direktorjev in članov upravnih odborov, ki so sodelovali v raziskavi, bodo lastnosti vodje za tehnologijo, ki bodo v naslednjih treh letih najpomembnejše, tesno povezane s spremembami, vizijo in inovacijami.

„Pandemija COVID-19 je v veliki meri zaustavila poslovanje iz oči v oči, po drugi strani pa je pospešila uvajanje digitalne tehnologije in zmogljivosti, ki organizacijam omogočajo, da ostajajo agilne in odporne“, pravi Mitja Kumar, odgovorni partner v Deloittovem oddelku svetovanje.
„Na začetku raziskave poleti 2019 nismo mogli predvideti, da bosta agilnost in odpornost pod takšno preizkušnjo. Vloga in pomen vodij za tehnologijo sta se zato izjemno povečala.“
„Kinetični vodje imajo priložnost, da svojim organizacijam pomagajo okrevati od pandemije in da opredelijo naložbe ter pobude, ki bodo spodbudile dolgoročno rast in napredek organizacije. V bližnji prihodnosti bo sodelovanje podjetij v okviru večjih ekosistemov in skupno iskanje rešitev spodbujalo inovacije in podjetjem omogočilo, da ustrezno načrtujejo sredstva ter določijo prioritete na področju tehnologije,“ še dodaja Kumar.

Vprašani iz raziskav za leto 2020 in 2018 so si enotni, da bo v naslednjih letih vse pomembnejša vloga mehkih veščin. Letošnji anketiranci so kot veščine prihodnosti izpostavili kreativnost (69 %), čustveno inteligenco (55 %) in kognitivno fleksibilnost (54 %). Ker pa usvojitev veščine traja približno šest let, je treba v podjetju nenehno ustvarjati priložnosti za usposabljanje. V današnjem izredno konkurenčnem okolju lahko kinetični vodje s temi veščinami spremenijo priložnosti v otipljive strateške rezultate.
 

Ali ste našli kaj uporabnega?