Predviđanja u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija

Sporočila za medije

Deloittove napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij: vzpon digitalne resničnosti, virtualnih obiskov pri zdravniku, oblaka in športnih tehnologij

   

Napovedi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij

TMT Predictions 2021

  • V letu 2021 bo več kot 400 milijonov obiskov pri zdravniku potekalo prek video kamer
  • Globalni izdatki za storitve v oblaku bodo rasli 7x hitreje kot celotni izdatki za IT
  • Potrošnja za pripomočke za digitalno resničnost je v letu 2019 poskočila za več kot 100 %
  • Svetovni trg za inteligentno računalništvo na robu se bo povečal na 12 milijard USD
  • Povečan interes vlagateljev tveganega kapitala za trg športnih tehnologij: več kot 3.000 sklenjenih dogovorov in izvedenih krogov financiranja po vsem svetu v zadnjih 5 letih

Ljubljana, 4. januar 2021 - Družba Deloitte je objavila poročilo z napovedmi za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij. V njem razkriva, kako bi lahko svetovni trendi na področju TMT vplivali na podjetja in potrošnike po vsem svetu. Razpravlja tudi o vplivu svetovne pandemije na gospodarstvo in družbo, ki vključuje porast video in virtualnih tehnologij ter tehnologij v oblaku, in učinke na nekatere segmente medijske industrije, kot je na primer šport.

„Pandemija COVID-19 je izjemno pospešila tehnološki napredek na mnogih področjih in spremenila naše življenje ter delo. In mnoge tehnologije, namenjene tako podjetjem kot potrošnikom – od 5G in oblaka do virtualne resničnosti – bodo še naprej odpirale nove priložnosti za poslovne sisteme po vsem svetu,“ pravi Mitja Kumar, partner in vodja svetovanja za JV Evropo.

K zdravniku prek spleta

Med učinke pandemije COVID-19 spada tudi rast trenda tele medicine, ki vključuje obiske pri zdravniku prek spletnih kamer. Globalna pandemija ni samo spodbudila odprave zakonodajnih ovir za takšne obiske, temveč potrošnikom (še posebej starejšim od 65 let) pomaga razumeti in uporabljati aplikacije za video klice.

Mnogi potrošniki (in tudi zdravniki) so kljub začetni negotovosti naredili korak naprej in prešli na virtualne termine, vključno z obiski prek videokamer. Pričakujemo, da se bo delež virtualnih obiskov po vsem svetu v letu 2021 povečal na 5 % z ocenjenega 1 % v letu 2019. Ta rast je pomembna, saj je bilo v državah OECD samo v letu 2019 zabeleženih 8,5 milijard obiskov pri zdravniku, ki so v skupni vrednosti znašali okrog 500 milijard USD.

Prehod šolstva in poslovanja na virtualno resničnost

Trg pripomočkov za virtualno resničnost je v porastu, saj potopitvene (immersive) tehnologije na področju šolstva in poslovanja pridobivajo na priljubljenosti. Po Deloittovih napovedih bo prodaja omenjenih pripomočkov za virtualno, razširjeno in mešano resničnost, skupno imenovano tudi XR ali digitalna resničnost, ki jih bodo v največji meri kupovala podjetja in izobraževalne ustanove, v letu 2021 zrasla za 100 % glede na leto 2019.

Trg za te pripomočke zaradi pandemije ponekod že pospešeno raste, saj pouk v virtualnem okolju zmanjšuje nevarnost okužbe med učenci in učitelji. S širjenjem uporabe pa uporabniki spoznavajo še številne druge prednosti te tehnologije, kot so nižji stroški, večja varnost in boljše pomnjenje snovi, zato je možno, da bo trg te opreme rasel tudi po koncu pandemije.

Pandemija spodbuja rast storitev v oblaku

Po nekaterih meritvah je trg storitev v oblaku v letu 2020 rasel še hitreje kot leta 2019. Omejitve gibanja in porast dela od doma zaradi COVID-19 so namreč povzročile povečano povpraševanje po teh storitvah. Pričakujemo, da bo rast prihodkov od prodaje storitev v oblaku vse do leta 2025 večja od 30 %, saj bodo podjetja zaradi nižjih stroškov, večje agilnosti in uvajanja inovacij množično prehajala na oblak.

Ker jih k uporabi oblaka žene tudi pandemija, bo trg po COVID-19 po naših napovedih močnejši kot kdaj koli prej. Ponudniki storitev v oblaku in drugi v ekosistemu bodo to povečano uporabo lahko izkoristili v svoj prid, uporabniki pa iskali nove načine za ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo oblaka. Tehnologije v oblaku bi lahko v bližnji prihodnosti postale prevladujoča rešitev za podjetja v vseh panogah.

Ženske in tehnologija preobražajo šport

Čeprav je bilo športnih dogodkov v letu 2020 manj kot lani, potencial za rast tega področja ni nič manjši. Deloitte Global napoveduje dva večja trenda v športu: povečano monetizacijo ženskega športa in začetek dobe 'hiper kvantificiranega' športnika, ki jo bo spodbudila raba digitalne tehnologije.
Kot kaže, bo ženski šport v prihodnjih obdobjih presegel vrednost milijarde dolarjev. V zadnjem desetletju smo že neštetokrat videli, da je zmožen privabljati televizijske gledalce in navijače ter ustvarjati dodano vrednost za sponzorje. Tako kot je COVID-19 revolucioniral številna področja družbe, bo tudi ženski šport tržen in komercializiran na nove načine in ga bomo doživljali v drugačni luči.

Druga sprememba v športu je povezana z zbiranjem in analizo podatkov o športnikih. Z vse večjo ažurnostjo teh podatkov je zdaj mogoče opravljati meritve tako znotraj kot tudi izven telesa. S tem imamo zdaj na razpolago na stotine novih parametrov, ki predstavljajo podlago za odločanje in začetek dobe tako imenovanega digitalnega športnika. Zaradi ogromnega potenciala teh tehnologij predvidevamo, da bodo številne profesionalne športne lige do konca leta 2021 uvedle nova pravila glede zbiranja, uporabe in trženja podatkov o športnikih.

Inteligentni rob bo sprožil četrto industrijsko revolucijo

Za inteligentni rob – kombinacijo napredne brezžične povezljivosti, kompaktne procesorske moči in umetne inteligence, locirane v bližini naprav, ki uporabljajo in pridobivajo podatke – se že zanimajo nekatera največja podjetja v sektorju tehnologije in telekomunikacij. Predvidevamo, da bo svetovni trg za inteligentni rob v letu 2021 dosegel vrednost 12 milijard USD, njegova sestavljena letna stopnja rasti pa bo še vedno okrog 35 %. Za to povečanje bodo zaslužni predvsem ponudniki hipe skalnih oblakov in telekomunikacijska podjetja, ki bodo širila svoja omrežja 5G. Ti kapitalno intenzivni pionirji bodo verjetno odprli vrata do uporabe inteligentnega roba tudi drugim podjetjem iz različnih panog.

Mitja Kumar, partner in vodja svetovanja za JV Evropo
Mitja Kumar, partner in vodja svetovanja za JV Evropo
TMT Predictions 2021 - Global web
TMT Predictions 2021 - Global web

Global TMT Predictions 2021

Še nekaj napovedi za sektor TMT v letu 2021:
  • Rojstvo vala 8K: prodaja televizorjev 8K bo v letu 2021 verjetno dosegla 5 milijard USD, prodaja opreme in storitev za pripravo vsebin 8K pa še milijone dolarjev več.
  • Razblinjenje mita o nevarnosti omrežja 5G za zdravje: pomisleki glede tveganj omrežja 5G za zdravje niso utemeljeni. Po Deloittovih napovedih je zelo malo verjetno, da bi sevanje mobilnih omrežij in telefonov 5G v letu 2021 škodilo zdravju kateregakoli posameznika. Strahove v zvezi s tem pa lahko odpravimo samo z ozaveščanjem javnosti na zanimiv, prodoren in dosleden način, s čimer pa je treba začeti takoj.
  • Širjenje radijskih dostopnih omrežij nove generacije: odprta, virtualna radijska dostopna omrežja (radio access networks – RAN) operaterjem mobilnih omrežij omogočajo, da z uporabo 5G znižajo stroške in povečajo izbiro ponudnikov.

Ali ste našli kaj uporabnega?