Deloittova deseta globalna raziskava med vodji nabave 2021: z agilnostjo do ohranjanja in zagotavljanja dodane vrednosti klju

Sporočila za medije

V družbah, ki jih vodijo ženske, vlada večja raznolikost spolov v upravi; napredek pri zastopanosti žensk na vodilnih položajih je še vedno počasen

  • Deloittovo poročilo ugotavlja razlike med ženskami v upravah in tistimi na položaju izvršnih direktoric; prvih je samo 6,7 %, drugih pa še manj, in sicer 5 %.
  • Mesta v upravnih odborih v povprečju zaseda 19,7 % žensk, kar je 2,8 % več kot leta 2018. V obdobju od 2016 do 2018 je ta rast znašala 1,9 %.
  • V upravah podjetij, ki jih vodijo ženske, sedi veliko več žensk (33,5 %) kot v upravah podjetij, ki jih vodijo moški (19,4 %).

Ljubljana, 16. februar 2022 – Deloitte Global je v sodelovanju z organizacijo 30 % Club objavil sedmo poročilo o raznolikosti spolov na vodilnih položajih z naslovom 'Women in the boardroom: A global perspective', ki ugotavlja, da ženske na globalni ravni zasedajo samo 19,7 % položajev v upravah, kar je 2,8 % več kot v letu 2019, ko je bilo objavljeno zadnje poročilo. Če se bo ta trend nadaljeval, bomo približno enako zastopanost spolov po svetu predvidoma dosegli šele leta 2045.

Po podatkih letošnje izdaje, ki je zajela vse večje regije (Severna Amerika, Latinska in Južna Amerika, Karibi, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod in Severna Afrika, Azija ter Avstralazija), sedi med člani uprave organizacij vsaj 10 % žensk. Napredek je z nekaj pomembnimi izjemami počasen, vendar vsaj tolikšen, da je za sedem let skrajšal napoved poročila za leto 2019, da bomo enako zastopanost dosegli šele leta 2052. Največji napredek so zabeležile Avstrija, Kanada, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo in ZDA.

Deloitte je pri letošnji raziskavi združil moči z organizacijo 30 % Club, katere cilj je doseči vsaj 30 % zastopanost žensk v upravnih odborih in na izvršnih položajih v vseh družbah, ki kotirajo na borzi. V poročilu je na kratko povzeto stanje v vsaki državi in dodan komentar 30 % Cluba o problematiki neenakomernega napredka za vse države, kjer ima ta organizacija podružnico.
Letošnja izdaja vključuje najnovejše podatke o zastopanosti žensk v vodstvu v 72 državah in ponuja vpogled v politične, družbene in zakonodajne trende, na katerih temeljijo številke.

Čeprav se vlade in lokalne organizacije v skoraj vseh državah trudijo povečevati število žensk na vodilnih mestih, bosta javni in zasebni sektor morala okrepiti svoja prizadevanja za večjo enakost spolov.

Kljub prizadevanju za večjo enakost spolov je napredek še vedno prepočasen in neenakomeren. Pandemija ga je še dodatno upočasnila, zato je še toliko bolj pomembno, da preidemo od besed k dejanjem.“ komentira Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo. „Za odpravo ovir in večjo raznolikost spolov na vodilnih položajih sta potrebna doslednost in predanost. Z odpravljanjem predsodkov, podpiranjem zakonodajnih pobud in s programi, ki ženskam pomagajo pri pripravah na prevzem ključnih pozicij, se lahko zavzemamo za bolj raznoliko in bolj pravično prihodnost.“

Neenakomeren napredek na vodilnih položajih

Čeprav se je globalna zastopanost žensk v upravnih odborih leta 2021 nekoliko povečala, je rast števila predsednic in glavnih izvršnih direktoric manj opazna, kar nakazuje na to, da večji % žensk v upravnih odborih še ne pomeni nujno tudi večjega % žensk na vseh vodilnih pozicijah.

Po letošnjih podatkih v upravah podjetij sedi samo 6,7 % žensk, kar je zgolj 1,4 % več kot leta 2018. Še manj (5 %) žensk opravlja funkcijo glavne izvršne direktorice, kar je samo 0,6 % več kot leta 2018.

Vendar pa raziskava kaže, da z naraščanjem števila predsednic uprav in glavnih izvršnih direktoric raste tudi raznolikost spolov na ključnih položajih v organizacijah. V podjetjih, kjer je v vlogi glavne izvršne direktorice ženska, je predstavnicam ženskega spola na voljo bistveno več mest med člani uprave kot v organizacijah, ki jih vodijo moški, in sicer 33,5 % v primerjavi z 19,4 %. Podobno velja za podjetja z ženskimi predsednicami uprave – v upravnih odborih teh podjetij sedi 30,8 % žensk, v podjetjih, ki jim predsedujejo moški, pa le 19,4 %. Prav tako je večja verjetnost, da bodo mešane uprave za predsednika oz. glavnega izvršnega direktorja imenovale žensko.

Druge pomembne ugotovitve in izzivi, s katerimi se srečujejo ženske na vodilnih položajih

Število odborov z ženskimi predstavnicami se je povečalo, medtem ko se je zastopanost žensk med člani zmanjšala. Deloitte je razvil kazalnik, imenovan 'stretch factor', ki prikazuje, koliko funkcij v upravnih odborih v povprečju opravlja en vodstveni delavec v določeni državi. Večji kot je ta kazalnik, več mest med člani uprave oz. poslovodstva zaseda isti direktor v določeni državi.

  • Kazalnik se je od leta 2018 do 2021 pri ženskah rahlo povečal, in sicer z 1,26 na 1,30, kar kaže na to, da v primerjavi z moškimi manjša skupina žensk zaseda večje število vodilnih mest.
  • Države, kjer je to razmerje pri ženskah največje – Avstralija (1,43), ZDA (1,33) in Nova Zelandija (1,32) – nimajo predpisanih ženskih kvot in so bolj naklonjene uvajanju prostovoljnih ukrepov, kot so nezavezujoči cilji. V evropskih državah, ki so omenjene kvote uvedli med prvimi, pa je ta količnik veliko nižji pri ženskih direktoricah, ponekod pa je celo enak kot globalni kazalnik za moške.
  • Na svetovni ravni ženske v povprečju opravljajo funkcijo direktorice 5,1 leta, kar je 0,4 leta manj kot leta 2018.
    • Te številke v nekaterih državah padajo (npr. v ZDA s 6,3 v letu 2018 na 5,3 v letu 2021, v Združenem kraljestvu s 4,1 na 3,6 in v Kanadi s 5,7 na 5,2 leti).

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
Ali ste našli kaj uporabnega?