Sporočila za medije

Deloittovo zadnje poročilo Women in the Boardroom opozarja na počasen napredek na področju spolne raznolikosti

Ljubljana, 26. november 2019. – Deloittovo šesto poročilo Women in the Boardroom: A Global Perspective kaže, da ženske zasedajo 16,9 % mest v odborih po svetu, kar je 1,9 % več, kot je bilo zabeleženo v prejšnji izdaji poročila, objavljeni leta 2017. Številke pričajo o zdaj že očitni težavi: ženske so preslabo zastopane v odborih družb in napredek na tem področju je še vedno počasen.

„Če se bo globalni trend zastopanosti žensk v odborih nadaljeval s trenutno stopnjo rasti, 1 % na leto, bo enaka zastopanost spolov v odborih na svetovni ravni dosežena šele čez 30 let. In tudi v tem primeru bo do dejanske enake zastopanosti prišlo le v peščici držav, ki si trenutno prizadevajo odpraviti ta problem,” je povedala Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo.

„Naše poročilo izpostavlja napredek oziroma pomanjkanje napredka v državah po svetu pri povečevanju spolne raznolikosti v odborih. Ukrepi nekaterih držav na tem področju, posebej v Evropi in Avstraliji, so na primer v polnem zamahu, medtem ko so ravni zastopanosti žensk v odborih v drugih državah še vedno nizke. Globalno povprečje se je le rahlo povečalo in samo šest držav na svetu se ponaša s povprečjem nad 30 %. Statistični podatki kažejo, da morajo organizacije nujno ukrepati, da se dosežejo pozitivne in vidnejše spremembe”, je še dodala Barbara Žibret Kralj.

Raziskave so že večkrat pokazale, da povečanje raznolikosti ni nujno potrebno le za kulturo organizacije, temveč tudi za boljše poslovne rezultate. Večja raznolikost omogoča boljše odločanje, prinaša boljše poslovne rezultate, spodbuja inovacije in ima še številne druge prednosti.

„Prednosti raznolikosti segajo preko štirih sten katere koli korporacije. Učinki zastopanosti žensk v odborih, kot so zmanjševanje predsodkov, spodbujanje deklet in mladih žensk k izbiri poklica, kjer prevladujejo moški, in zmanjševanje razlik v plači med spoloma, so pomembni koraki za doseganje boljših gospodarskih priložnosti za ženske in bolj vključujočo delovno silo ter družbo.“ nadaljuje Barbara Žibret Kralj.

Vendar pa ovire za spolno raznolikost v odborih in na delovnih mestih ostajajo. Zastarela poslovna kultura, neinformirani predsodki in pomanjkanje sponzorstva so le nekateri dejavniki, ki mnogim mladim ženskam preprečujejo dostop do vodilnih položajev. Ženske na globalni ravni zasedajo le 4,4 % položajev generalnega direktorja. Ta številka je skoraj trikrat večja pri položaju generalnega finančnega direktorja, vendar zastopanost žensk na tem delovnem mestu v svetu še vedno znaša le 12,7 %. Eden od razlogov za pomanjkanje žensk v upravnih odborih je dejstvo, da je veliko članov upravnih odborov v preteklosti opravljalo delo izvršnih direktorjev.

„Ključno je, da takoj sprejmemo konkretne in smiselne ukrepe, sicer bo enakost med spoloma namesto sredstva za doseganje vključujoče gospodarske rasti ostala nedosegljiv cilj,” pravi Barbara Žibret Kralj. „Naše izkušnje kažejo, da obstajajo številni ukrepi, s katerimi lahko predsedniki odborov, odbori in izvršni direktorji že danes pospešujejo napredek. Ti ukrepi vključujejo usklajeno delovanje: enakost spolov mora postati prioriteta celotne organizacije, vodilni delavci pa morajo prevzeti odgovornost za napredek na tem področju. Rast stopnje napredka sem videla na lastne oči. Zastopanost žensk v upravnem odboru Deloitta je s 16 % v letu 2018 skočila na 30 % v letu 2019 po uvedbi strukturnih sprememb in skupnih prizadevanj za izboljšanje priložnosti za nekatere izredno nadarjene ženske. Čeprav sem izjemno ponosna na naš napredek, vem da moramo narediti še več, da zgodbo spremenimo in s konkretnimi dejanji dokažemo svojo zavezanost temu cilju.”

Poročilo Women in the Boardroom: A Global Perspective vsebuje najnovejše statistične podatke o raznolikosti v odborih po svetu. Raziskana so prizadevanja 66 držav za povečanje spolne raznolikosti v odborih in ponujeni vpogledi v politične, družbene in zakonodajne trende, na katerih temeljijo številke.

Ključne ugotovitve raziskave so:

Na podlagi podatkov za države, v katerih spolna raznolikost v odborih narašča najhitreje ali z največjo stopnjo, ni mogoče najti enotne rešitve za vse
 • Po naših podatkih ženske sestavljajo več kot 30 % odborov v šestih državah: na Norveškem, Švedskem, Finskem in Novi Zelandiji ter v Belgiji in Franciji. Tri od teh šestih držav so v zakonodajo uvedle spolne kvote. Druga polovica držav se z vprašanjem raznolikosti sooča brez uvedenih spolnih kvot.
  • Norveška, kjer ženske predstavljajo 41 % članov odborov, je leta 2005 v svojo zakonodajo prva uvedla spolno kvoto, in sicer 4
  • V Franciji, kjer ženske predstavljajo 37 % članov odborov, je prav tako predpisana spolna kvota, ki je začela veljati leta 2017.
  • Spolna kvota v Belgiji, kjer so ženske zastopane v 30 %, zahteva vsaj tretjinsko zastopanost vsakega spola v odboru.
  • Švedska, Finska in Nova Zelandija niso uvedle spolnih kvot, temveč vprašanje raznolikosti rešujejo s samo urejanjem in/ali priporočili v okviru kodeksov upravljanja za družbe.
 • Avstralija, Nemčija, Malezija, Finska in Južna Afrika so od prejšnjega poročila povečale raven spolne raznolikosti v svojih odborih za 5 do 7 %. Kljub temu pa obstajajo razlike med državami, ki so v svojo zakonodajo uvedle spolne kvote, in tistimi, ki jih niso.
  • Nemčija je zabeležila rast za 6,7 odstotnih točk, kar je verjetno povezano z uvedbo spolnih kvot v letu 2015.
  • Finska je dosegla rast za 7,2 odstotne točke, zaradi priporočil kodeksov upravljanja za družbe in spodbujanja programov za razvoj karier žensk
  • Malezija je zabeležila rast za 6,9 odstotnih točk po uvedbi niza ciljnih vrednosti za zastopanost žensk na vodilnih položajih in priporočil kodeksov upravljanja.
  • Južna Afrika je prav tako dosegla povečanje za 6,9 odstotnih točk po izdaji priporočil za družbe, ki kotirajo na borzi, da uvedejo ciljne vrednosti za zastopanost spolov in ras v odborih.
  • Podobno je tudi Avstralija, ki je zabeležila rast za 5 odstotnih točk, izdala priporočilo družbam, ki kotirajo na borzi, da oblikujejo in objavijo politike na področju raznolikosti v odborih ter prostovoljne vrednosti za zastopanost spolov v odborih.
Velike razlike v napredku med različnimi državami v regiji EMEA
 • V Evropi je pet od šestih držav, ki imajo največjo raven spolne raznolikosti odborov na svetu, medtem v drugih evropskih državah ženske zastopajo več kot 20 % odborov in spolna raznolikost v odborih počasi raste.
 • V Združenem kraljestvu ženske v odborih zasedajo 22,7 % mest. Čeprav država ni uvedla kvot, je močno spodbujala ukrepe, kot so ciljne vrednosti iz poročila Davies Review za leto 2011, ki je pozvalo 100 največjih družb na londonski borzi, da do leta 2015 dosežejo 25 % zastopanost žensk v odborih, kar so družbe tudi dosegle. Leta 2016 je bilo objavljeno naslednje poročilo, ki poziva k 33 % zastopanosti žensk v odborih do leta 2020
 • V večini držav na Bližnjem vzhodu je zastopanost žensk v odborih zelo nizka. Kot odziv na ta problem so bili sprejeti ukrepi, kot je predpis Združenih arabskih emiratov iz leta 2012, ki od vseh korporacij in državnih agencij zahteva vključevanje žensk v upravne odbore in načrt Savdske Arabije do leta 2030, katerega cilj bo povečati zastopanost žensk v delovni sili.
Raznolikost v odborih v Severni, Srednji in Južni Ameriki rahlo narašča
 • V Združenih državah Amerike ženske zasedajo 17,6 % mest v odborih, kar je več kot pred dvema letoma, ko so zasedale 14,2 % mest. Kljub temu, da ni nacionalnih kvot, ki bi predpisovale število žensk v odborih, so bili uvedeni državni ukrepi za povečanje zastopanosti žensk v odborih. Enega od teh ukrepov so uvedli v Kaliforniji, prvi državi, ki je predpisala konkretno število direktoric v upravah javnih družb. Zakon je izzval kritike in avgusta 2019 je bila vložena tožba za razglasitev zakona kot protiustavnega.
 • Odstotek mest v odborih, ki jih zasedajo ženske v Kanadi, je zrasel na 21,4 %, kar je 3,7 odstotnih točk več kot leta 2017.
 • V Latinski in Južni Ameriki ženske zasedajo samo 7,9 % mest v odborih.
Raznolikost v odborih v Avstraliji še naprej narašča, medtem ko splošna spolna raznolikost v azijsko-pacifiški regiji še vedno raste počasi
 • Avstralija ima največjo, 26,1 % spolno raznolikost v odborih.
 • Raven spolne raznolikosti v večini vodilnih azijskih gospodarstev je še vedno nizka, 9,3 %. Le peščica držav v tej regiji je uvedla kvote ali druge ciljne vrednosti za reševanje tega problema.

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
Ali ste našli kaj uporabnega?