Novice

Zanimivosti s področja korporativnega upravljanja

Novičke, april 2016

Pozdravljeni,

v tokratnih novičkah s področja korporativnega upravljanja vam bomo prikazali smernice in strategije korporativnega razvoja in s kakšnimi poslovnimi odločitvami se soočajo finančni direktorji. Prebrali boste lahko članek o čedalje pomembnejši vlogi analitika v korporacijah in predloge za prilagoditve mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju glede na spreminjajoče se poslovno okolje. Na voljo je tudi poročilo o dosežkih na področju izboljšanja kakovosti revizije, ki ga je objavila skupina Center of Audit Quality, za konec pa vam ponujamo še branje o vplivu sodobnih tehnologij na izvajanje (zunanjih) revizij.

Strategija korporativnega razvoja

Uspevanje v lastnem poslovnem ekosistemu

Korporativni razvoj se preusmerja na novo področje, zato bo morda treba stvari, ki so še včeraj delovale brezhibno, po hitrem postopku prilagoditi čedalje hitrejšemu razvoju poslovnega okolja. Preberite, kako ustvarjanje željene vrednosti terja novo raven inovativnosti in naprednega razmišljanja pri sklepanju poslov.

Rezultate raziskave o korporativnem razvoju najdete na tej povezavi.

Z gledišča finančnega direktorja

Prevelika teža odločanja

Finančni direktor se vsakodnevno sooča s številnimi odločitvami, zaradi hitenja pri tehtanju različnih vidikov in nujnosti čimprejšnjega zaključka pa je izpostavljen tako notranjim kot zunanjim pritiskom.

Glede na ugotovitve različnih psiholoških študij in vedenjske ekonomije odločenost ni vedno dobra lastnost. Raziskave 'miselnosti' so pokazale, da lahko preuranjeno osredotočenje na izvedbo med procesom tehtanja pomembnih odločitev ohromi presojo in privede do prevelikega tveganja.

V tokratni rubriki Z vidika finančnega direktorja razpravljamo o različnih fazah odločanja ter razkrivamo nekaj predlogov, kako se izogniti pastem preveč 'eksekutorsko usmerjenega karakterja'.

Objavo lahko preberete na tej povezavi.

Vloga analitike čedalje pomembnejša tudi za M&A

Tehnološko usmerjena podatkovna analitika je pristala v samem središču združitev in prevzemov. Deloittova anketa med 500 direktorji največjih ameriški korporacij je pokazala, da bo podatkovna analitika, ki je že zdaj široko uporabljeno orodje v večini teh podjetij, po mnenju 80 % anektiranih v prihodnosti le še pridobivala na pomenu v okviru poslov M&A.

Več o vlogi analitika lahko preberete tukaj.

Inštitut notranjih revizorjev (IIA) za zvišanje notranjerevizijskih standardov

Ameriški inštitut notranjih revizorjev (IIA) je izdal predlog za prilagoditve mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju glede na spreminjajoče se poslovno okolje. Predlagane spremembe se nanašajo na dopolnitev obstoječih standardov glede zagotavljanja kakovosti in sporočanja, zajemajo pa tudi predlog oblikovanja novih standardov za zagotavljanje nepristranskosti pri dajanju zagotovil in svetovanju. IIA bo odzive na predloge sprejemala do 30. 4. 2016, spremembe pa bodo stopile v veljavo s 1. 1. 2017.

Več o predlogih IIA najdete na tej povezavi.

Pregled dosežkov skupine za kakovost revizije

Skupina Center of Audit Quality (CAQ), ki deluje pod okriljem Mednarodne zveze računovodij, je objavila poročilo o svojih dosežkih na področju izboljšanja kakovosti revizije. Glavna tema objave so pobude CAQ, namenjene revizijskim komisijam, ki se nanašajo na kazalnike kakovosti revizije, razkritja komisij, projekte sodelovanja z drugimi deležniki ter notranjo revizijo.

Več o skupini CAQ in pobudi AQI lahko preberete tukaj.

Vpliv sodobnih tehnologij na izvajanje revizije

21. stoletje predstavlja prelomnico na področju razvoja tehnologij – sistemi, ki podpirajo poslovne cikle, so visoko standardizirani (ERP, CRM, spletne trgovine), med seboj neposredno ali posredno povezljivi (EDI), dostop do teh sistemov je hiter in vseprisoten (internet, Wi-Fi, pametne mobilne naprave). Bolj kot ljudje uporabljamo tehnologije, bolj se te razvijajo in med seboj povezujejo. Te tehnologije hkrati omogočajo vse večji zajem podatkov v strukturirani in standardizirani obliki. Ta pa na drugi strani omogoča avtomatizacijo analitičnih postopkov.

Podatkovne analize notranjim in zunanjim revizorjem:

  • omogočajo obdelavo vseh transakcij organizacije: v primerjavi z običajnim vzorčenjem to daje celovito, poglobljeno analizo poslovanja oziroma finančnega poročanja;
  • povečujejo hitrost dela in poenostavijo pripravi poročil ter s tem zmanjšujejo stroške;
  • povečujejo kakovost revizijskih postopkov;
  • omogočajo iskanje problematičnih področij poslovanja s krovnega vidika in enostavno poizvedovanje navzdol do konkretnih transakcij.

Ker so organizacije danes še različno podprte s sodobnimi informacijskimi sistemi, organizacij, kjer so takšni postopki mogoči, danes še ni veliko, a njihovo število nezadržno raste. Le vprašanje časa je, kdaj se bodo spremenili tudi revizijski standardi ter začeli omejevati izvajanje omejenih in "ročnih" postopkov.

Več o vplivu tehnologij na izvajanje (zunanjih) revizij si lahko preberete na tej povezavi.

Kontakt

Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka
Mob: 051 335 452
E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com

Ali ste našli kaj uporabnega?