Novice

Zanimivosti s področja korporativnega upravljanja

Novičke, oktober 2015

Pozdravljeni,

v naših novičkah s področja korporativnega upravljanja vam bomo postregli s kar nekaj zanimivimi temami. Objavljamo Deloitte Global program za finančne direktorje, kjer so predstavljeni odgovori na vprašanja kaj lahko revizijska komisija pričakuje od finančnih direktorjev. V članku o kibernetskih napadih si boste lahko prebrali o grožnjah vdorov v informacijske sisteme, pravočasen odziv nanje ter sanacijo posledic. Zanimivo branje ponuja poročilo o 'desetih zapovedi ', ki bodo notranje revizorje vodile k novim uspehom kljub spreminjajočemu se okolju, vsem novoimenovanim članom nadzornih svetov pa ponujamo izobraževanje - uvajalni trening za novoimenovane člane nadzornih svetov, ki je namenjeno olajšanju začetka opravljanja nadzorne funkcije.

Kaj revizijska komisija pričakuje od finančnih direktorjev?

Objava Deloittovega programa za finančne direktorje

Revizijska komisija igra kritično vlogo tako v korporativnem upravljanju kot tudi nadzoru in znanje ter izkušnje njenih članov so lahko finančnim direktorjem v izjemno pomoč, zato je za organizacijo zelo pomembno, da najdeta skupen jezik, s katerim si bosta zagotovili učinkovito sodelovanje.

Deloittov program za finančne direktorje (Deloitte CFO Program) je od svojega začetka leta 2010 organiziral že več kot 700 enodnevnih delavnic za nove CFO-je, ki finančnim direktorjem omogočajo čim lažji prevzem nove vloge. V okviru razvoja programa omenjenih delavnic je Deloitte intervjuval na stotine vodij in članov revizijskih komisij iz 20 držav.

V naših septembrskih Mnenjih CFO objavljamo bistvo njihovih odgovorov na vprašanje: Kaj revizijska komisija pričakuje od finančnih direktorjev?

Dodatni viri

Investitorji in revizijske komisije pričakujejo večji obseg danih zagotovil

Raziskava Deloitte & Touche LLP z naslovom Audit of the Future ali Revizija prihodnosti je pokazala, da več kot polovica uporabnikov računovodskih izkazov in skorajda polovica članov revizijskih komisij pričakujeta, da bo revizija pokrila čedalje večje zahteve kapitalskega trga. Po besedah predsednika uprave, izvršnega direktorja in vodje revizijske prakse Deloitte & Touche LLP Joa Ucuzogluja, želijo številni investitorji pridobiti širši in globlji vpogled, da bodo lahko sprejeli bolj informirane odločitve. Več kot 75 % anketirancev meni, da uporaba napredne tehnologije pri opravljanju revizije pomeni tudi boljšo kakovost storitve. Rezultate raziskave si lahko ogledate na tej povezavi.

Strategije in upravljanje s tveganji so središče pozornosti uprave in nadzornih svetov

Deloittov center za korporativno upravljanje je z ameriškim združenjem Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals sodeloval pri anketi o osredotočenosti uprav na strategijo, obvladovanje tveganj in sestavo upravnega odbora, ki je bila izvedena v več kot 250 državnih podjetjih v ZDA. Anketa je med drugim pokazala, da velika večina podjetij (85 %) meni, da bi morale uprave največ pozornosti nameniti strategiji, medtem ko je bilo 44 % sodelujočih mnenja, da upravljanje s tveganji predstavlja najbolj kritično področje. Povezava na članek

Kibernetski napadi, usmerjeni na posameznike glede na položaj v organizaciji

Zaposleni, ki imajo dostop do izredno zaupnih in kritičnih podatkov v družbi, kot so na primer finančni direktorji, vodje informacijskih sistemov, kadrovski direktorji ter drugi člani poslovodstva, so vse pogosteje izbrane tarče kibernetskih napadov. Za vas smo tokrat pripravili članek, v katerem povzemamo poročilo telekomunikacijskega velikana Verizon o vdorih v informacijske sisteme organizacij ter kritične odločitve, ki pokrivajo pripravo na kibernetske grožnje, incidente in vdore, pravočasen odziv nanje ter sanacijo posledic.

Notranja revizija in tveganje vedenja

Pot do pravega rezultata

V naši objavi z naslovom Getting the right outcome ali Pot do pravega rezultata razpravljamo o ključnih zadevah, ki bi jih morala notranjerevizijska funkcija upoštevati pri obravnavanju vedenjskega tveganja v svojih organizacijah.

Oddelki za notranjo revizijo v finančnem sektorju še naprej hitijo izpolnjevati naraščajoče zahteve regulatorjev, medtem pa britanski organ za reguliranje vedenja (Financial Conduct Authority) od finančnih inštitucij zahteva polno uvedbo upravljanja s tveganjem vedenja in postavitev stranke v središče celotnega delovanja. V publikaciji razpravljamo o vlogi notranjih revizorjev pri ocenjevanju tveganja vedenja, najboljših možnih pristopih ter poglavitnih zadevah, na katere morate biti pozorni.

Celotno poročilo najdete na tej povezavi.

Nove notranjerevizijske zapovedi

IIA Foundation Research ameriškega inštituta notranjih revizorjev je pred kratkim objavil poročilo o 'desetih
zapovedi ', ki bodo notranje revizorje vodile k novim uspehom kljub spreminjajočemu se okolju, saj se
organizacije pri obvladovanju poslovnih, gospodarskih in strateških tveganj vse pogosteje obračajo nanje in zanašajo na njihove vpoglede. V objavi so predstavljeni različni pristopi, ki pokrivajo razvoj v prihodnost usmerjenih praks obvladovanja s tveganji, redno svetovanje tako upravi kot revizijski komisiji ter izboljšanje notranjerevizijskih ugotovitev s pomočjo pogostejše rabe podatkovne analitike.

Objava je na voljo na tej povezavi.

Ponudba za izvedbo izobraževanja

Uvodni trening za novoimenovane člane nadzornih svetov

V Deloitte Slovenija smo pripravili kratko paleto možnosti za izobraževanje, ki je zastavljeno tako, da novim članom nadzornih svetov olajša začetek opravljanja njihove funkcije, saj ponuja pregled področij kot so notranja revizija, notranje kontrole, zunanja revizija, upravljanje s tveganji, pravna odgovornost, računovodski standardi, branje letnih izkazov in finančnih poročil. Dodamo pa lahko še področja, ki jih bi želeli. Podrobnejši program prilagodimo potrebam nadzirane organizacije.

Posebna ponudba: Za nove nadzornike družb, kjer je družba Deloitte revizija d.o.o. zunanji revizor računovodskih izkazov, opravimo izobraževanje iz 5. modula za 1 EUR + DDV.

Za več informacij glejte spletno stran Deloitte Slovenija.

Kontakt za izvedbo izobraževanja:

Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka
Mob: 051 335 452
E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com

Kontakt

Priporočite nas svojim prijateljem in sodelavcem za prejemanje novičk o korporativnem upravljanju.

Prijave sprejemamo na prijave@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?