Vpogled

Zanimivosti s področja korporativnega upravljanja

Novičke, januar 2016

V tokratnih novičkah s področja korporativnega upravljanja vam bomo prikazali Deloittov okvir korporativnega upravljanja in povzetek Deloittovega simpozija o revizijski komisiji za leto 2015. Prebrali boste lahko članek o stalnih izboljšavah, ki vplivajo na dolgotrajne rezultate v organizaciji, na voljo pa je tudi prispevek o korporativnem upravljanju in zaupanju investitorjev, ki odgovarja na vprašanje kako najbolje prispevati k učinkovitemu upravljanju družbe. Dobili boste informacije o storitvah zunanje presoje kakovosti notranje revizije in pridobili širši vpogled v učinkovitost ocenjevanja tveganja neskladnosti, za konec pa vam ponujamo še koristne povezave za člane nadzornih svetov in revizijskih komisij.

Prihodnost korporativnega upravljanja

Deloittov okvir korporativnega upravljanja

Kdor se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja, ve, da so to precej dinamični časi. V zadnjih desetih letih je izšla kopica člankov in poročil o različnih aspektih korporativnega upravljana, kot so vloga uprave, prejemki direktorjev, nadzor nad strategijo itd., kljub dognanjem pa nadzorniki po vsem svetu še vedno poskušajo odgovoriti na marsikatero temeljno vprašanje, med drugim: Kakšna je vloga nadzornega sveta pri programu korporativnega upravljanja podjetja? In kaj natančno bi morali početi pri nadzoru kritičnih področji, kot so tveganja in strategija? Več o tem lahko preberete tukaj.

Ustvarjanje kulture stalnih izboljšav

Kulturni premiki v dobi disruptivnih sprememb

Eden poglavitnih dejavnikov, če ne kar najpomembnejši, ki vpliva na uresničitev iniciativ za dolgoročno neprekinjene izboljšave, je prav korenita sprememba načina upravljanja in izvajanja poslovanja. Vzpostavitev učinkovite kulture stalnih izboljšav se ne nanaša le na vseobsegajoče izboljšave procesov, ki so sicer nedvomno izvrstna začetna točka in podjetjem lahko prinesejo konkretne koristi, temveč je bolj potrebna za doseganje dolgotrajnih rezultatov in nenehnih izboljšav v vseh porah organizacije. Šele tedaj lahko pride do dejanskih, bistvenih sprememb, ki lahko prinesejo priložnosti, vredne več milijonov evrov.
Celoten prispevek lahko preberete na tej povezavi.

Poudarki Deloittovega simpozija o revizijski komisiji za 2015

Glavna tema Deloittovega simpozija o revizijski komisiji za leto 2015 je bil pogled naprej, in sicer tako v bližnjo prihodnost s pripravo agende na naslednje leto kot na dolgi rok z oblikovanjem vizije revizije prihodnosti. V tokratnih novičkah delimo z vami glavne poudarke simpozija, ki predstavljajo tudi koristno izhodišče za obravnavo.

Korporativno upravljanje in zaupanje investitorjev

Global Public Policy Committee (GPPC) je mednarodni forum, ki ga sestavlja šest največjih revizijsko-svetovalnih mrež na svetu. Organizacija je bila ustanovljena z namenom aktivnega in konstruktivnega sodelovanja pri oblikovanju svetovne politike, ki bo v podporo javnem interesu. Kot dolgoletni in izkušeni revizorji in svetovalci gospodarskim družbam se zavedamo, da je učinkovito korporativno upravljanje tesno povezano z odgovornim računovodskim poročanjem ter da kapitalski trgi delujejo bolje v jasno urejenih korporativnih zakonodajah ter ob izvajanju primernih ukrepov na strani gospodarskih družb. Ste se kdaj vprašali, kako lahko po najboljših močeh prispevate k zagotavljanju učinkovitega upravljanja družb?

Korporativno upravljanje nedvomno najbolje deluje v pravno in regulatorno urejenih okoljih, ki poudarjajo pomen javnega zaupanja, transparentnosti in pravičnosti, kar ni pa edini pogoj za učinkovitost. Podatki naših družb članic po vsem svetu kažejo, da so ključne sestavine dobrega korporativnega upravljanja naslednje:

  • učinkovit nadzorni svet
  • neodvisna revizijska komisija
  • obsežno in razumljivo poročanje ter razkritja, in sicer tako na strani družbe kot uprave in nadzornega sveta
  • objektivna zunanja revizija
  • obveščeni in angažirani lastniki.

Več o tem lahko preberete na tej povezavi.

Zunanja presoja kakovosti notranje revizije

Ali ste v vaši družbi že opravili zunanjo presojo kakovosti notranje revizije? Ta namreč poleg skladnosti z zahtevami standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki presojo določajo kot obvezno, prinaša tudi številne druge koristi, ne le službi notranje revizije, ampak predvsem upravi in nadzornemu svetu. Te koristi so:

  • večja dodana vrednost, ki jo notranja revizija prinaša na področju izboljševanja sistema notranjih kontrol, upravljanja s tveganji in korporativnega upravljanja,
  • boljše razumevanje potreb in pričakovanj revizijske komisije/nadzornega sveta/uprave, boljše izpolnjevanje potreb organizacije,
  • izboljšanje komunikacije med notranjo revizijo in revizijsko komisijo/nadzornim svetom,
  • usmeritev strategije in aktivnosti notranje revizije na ključna področja,
  • izboljšanje učinkovitosti notranje revizije.

Če bi želeli izvedeti več o naših storitvah v povezavi z zunanjo presojo kakovosti notranje revizije, se bomo z veseljem sestali z vami, prisluhnili vašim potrebam in vam predstavili naš pristop k izvedbi. Kontakte podatke najdete v podpisu ter v priloženi brošuri, ki jo najdete na tej povezavi.

Ocenjevanje tveganja neskladnosti kot tretji gradnik vrhunskega programa za zagotavljanje etike in skladnosti poslovanja

Večina organizacij je zaradi nenehnih sprememb v regulatornem okolju čedalje bolj izpostavljena tveganju neskladnosti, zato morajo vsled kompleksnosti področja tveganj in v izogib kaznim svojo izpostavljenost temu tveganju temeljito oceniti. S pomočjo Deloittove objave, boste pridobili širši vpogled v učinkovitost ocenjevanja tveganja neskladnosti.

Koristne povezave

Vodnik za delovanje dela revizijske komisije

Deloittova najnovejša objava Audit Committee Resource Guide je izčrpen vodnik po dejavnostih revizijske komisije, ki bo predvsem članom komisij in poslovodstva pomagal razumeti zahteve, vlogo in obveznosti tega organa.

Ocenjevanje zunanjega revizorja

Obseg dolžnosti revizijskih komisij državnih podjetij poleg standardnih obveznosti običajno zajema tudi nadzor nad celovitostjo računovodskih izkazov, v marsikateri zakonodaji pa tudi za določitev zunanjega revizorja ter nadzorovanje njegovega dela. Vprašalnika, ki je dostopen na tej povezavi, bo revizijskim komisijam v pomoč pri ocenjevanju dela zunanjega revizorja.

Ocenjevanje uspešnosti revizijske komisije

Deloitte je v skladu z najnovejšimi praksami ocenjevanja uspešnosti revizijske komisije pripravil vprašalnik za samoocenjevanje, ki ga najdete tukaj.

Priporočite nas svojim prijateljem in sodelavcem za prejemanje korporativnih novičk. Prijave sprejemamo na prijave@deloittece.com.

Ali ste našli kaj uporabnega?