Novice

Digitalna prihodnost je tu  

Implementacija SAF-T na Poljskem in ukinitev tradicionalnih obračunov DDV  

V premierni izdaji VAT’S UP? novic, razmišljanj in obvestil s področja DDV obveščamo o napovedani spremembi DDV zakonodaje na Poljskem, ki bo pomembno vplivala na vse, ki poslujejo na poljskem trgu, še zlasti pa tiste, ki so na Poljskem registrirani za namene DDV ali imajo tam podružnice oziroma poslovne enote. Je to morda tudi napoved kaj nas v prihodnosti čaka v Sloveniji?

Poljsko Ministrstvo za finance je nedavno objavilo osnutek zakonodaje, ki predvideva odpravo obveznosti predložitve tradicionalnih obračunov DDV in vzpostavitev centralnega registra računov. Predviden datum začetka veljavnosti določb je 1. julij 2019.

Predlagane spremembe revolucionarno ukinjajo tradicionalne DDV obračune (VAT-7 and VAT-27) in jih nadomeščajo s kompleksnejšimi datotekami SAF-T (JPK_VDEK).

SAF-T (ang. Standard Audit File for Tax) je sicer elektronski format za izmenjavo podatkov med davčnimi zavezanci in davčnimi organi, ki je bil sprejet na ravni OECD in je predviden za namene poročanja oziroma nadzora. Nekaj držav je že vpeljalo tovrsten standardiziran format za posredovanje podatkov davčnim organom (Španija in Madžarska celo obveznost posredovanja sprotnih podatkov ob izdaji računov, podobno kot davčne blagajne pri nas), vendar pa zaenkrat ta nikjer ne nadomešča tradicionalnih obveznosti poročanja za namene DDV. Tako Poljska, kjer je SAF-T sicer v uporabi že od leta 2016, postaja prva, kjer bo standardiziran elektronski format popolnoma nadomestil obračune DDV in radikalno spremenil način poročanja za namene DDV.

Predvideno je, da bo SAF-T dokument, ki ga bo potrebno posredovati davčnim organom, vseboval veliko več in podrobnejše podatke glede na dosedanje DDV obračune. Čeprav natančna vsebina dokumenta še ni znana, je jasno, da bodo podatki morali biti dovolj podrobni, da ne bodo omogočali zgolj preverbe pravilnosti izračuna DDV obveznosti, temveč tudi preverbo pravilnosti in celovitosti poročanja za namene DDV. SAF-T dokument bo tako nekakšna kombinacija podatkov iz dosedanjih DDV obračunov in podpornih DDV knjig.

Ob tem se predvideva tudi vzpostavitev centralnega registra računov, ki bo omogočal navzkrižno preverjanje podatkov iz prejetih SAF-T dokumentov.

Opisane spremembe naj bi pomembno pripomogle k zmanjšanju davčnih utaj in goljufij na področju DDV, prav tako pa bodo davčnemu organu omogočale bolj ciljno usmerjene in posledično učinkovitejše davčno inšpekcijske nadzore.

Za kakršne koli dodatne informacije v zvezi s tem ali če bi potrebovali pomoč pri vzpostavitvi novega načina poročanja za namene DDV na Poljskem, nas prosimo kontaktirajte.

Z veseljem vam bomo pomagali in poskušali najti najboljšo rešitev za vas.

 

SAF-T v Sloveniji

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc davčnih zavezancev (»Pravilnik«) določa, da morajo davčni zavezanci na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov iz knjige odbitnega in knjige obračunanega DDV v predpisani strukturirani vsebini in obliki.

V praksi se zadevna standardizirana oblika izpisa podatkov praktično ne uporablja, saj FURS dopušča predložitev podatkov v praktično kakršni koli obliki.

V prihodnosti pa lahko pričakujemo spremembe tudi na tem področju, saj praksa iz tujine kaže, da davčni organi stremijo in korak za korakom vpeljujejo uporabo tehnologije in s tem standardiziranih elektronskih dokumentov za namene poročanja in nadzora.

Ali bomo tudi v Sloveniji dočakali ukinitev DDV obračunov in implementacijo splošne rabe SAF-T dokumentov, pa bo pokazal čas.

1. izdaja

 

Ali ste našli kaj uporabnega?