Novice

Novosti s področja DDV  

   

V tretji izdaji VAT's UP? novic, razmišljanj in obvestil s področja DDV obveščamo o poostrenem nadzoru FURS v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami ter podrobneje predstavljamo tudi novo sodno prakso Sodišča EU, ki pomembno vpliva na dosedanjo DDV obravnavo odškodnin oziroma nezapadlih obrokov v primeru razdrtja pogodbe o lizingu.  

Poostren nadzor v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri obračunavanju DDV na področju spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami FURS napoveduje poostren nadzor.

FURS ugotavlja nepravilnosti pri obračunavanju DDV pri izvajanju kurirske dejavnosti v povezavi s spletno prodajo in in v drugi polovici leta 2019 zato napoveduje poostren nadzor v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami.

Ugotovljenih je bilo namreč več primerov, v katerih so družbe s sedežem v tujini poslovale preko stalnih poslovnih enot, ki v Sloveniji niso bile registrirane, pri tem pa ni bilo obračunanih in plačanih ustreznih dajatev. Najpogosteje gre za primere, ko zavezanec s tujo identifikacijsko številko za DDV preko spletnih strani oglašuje in prodaja različne izdelke, pri tem pa ima v Sloveniji stalno poslovno enoto, za katero se tu opravljajo različne storitve, kot npr. priprava paketov in pakiranje, skladiščenje izdelkov pred pakiranjem, oddaja paketov kurirskim službam v imenu naročnika, administracija, sprejemanje vrnjenih paketov, komunikacija s strankami in podobno.

Glede na to, da je FURS junija 2019 izdal obširno pojasnilo v zvezi z določitvijo obstoja stalne poslovne enote za namene obdavčitve z DDV, lahko pričakujemo, da se bo poostren nadzor v prihodnje s področja izvajanja kurirske dejavnosti razširil tudi na druge dejavnosti v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami.

To izhaja tudi iz dokumenta Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019, iz katerega izhaja, da bo na področju DDV nadzor v letu 2019 usmerjen na identifikacijo zavezancev, ki se niso identificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti to morali storiti. Prav tako bodo tudi po področjih aktivnosti nadzora v veliki meri usmerjene na nadzor dejavnosti spletne prodaje.

Kaj je stalna poslovna enota?

O obstoju stalne poslovne enote govorimo v primerih, ko ima davčni zavezanec enoto z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, ki omogočajo bodisi prejem in uporabo storitev, ki so ji bile opravljene za lastne potrebe bodisi opravljanje storitev, ki jih zagotavlja.

Stalna poslovna enota za prejem storitev (ang. purchasing fixed establishment) je vsaka enota, ki ni sedež dejavnosti, z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, da lahko prejme in uporabi storitve, ki so opravljene za lastne potrebe navedene poslovne enote.

Stalna poslovna enota za opravljanje storitev (ang. supplying fixed establishment) je vsaka enota, ki ni sedež dejavnosti, z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, da lahko opravlja storitve, ki jih zagotavlja.

Nova sodna praksa Sodišča EU na področju lizing pogodb in odškodnin

Sodišče EU je v juliju izdalo sodbo v zadevi C-242/18 („UniCredit Leasing“ EAD). V obravnavani zadevi je bilo glede odškodnine zaradi predčasnega razdrtja pogodbe o lizingu določeno, da lahko lizingodajalec v primeru odpovedi pogodbe zaradi krivdne neizpolnitve od lizingojemalca zahteva, da plača odškodnino v višini vsote vseh neplačanih obrokov lizinga za celotno trajanje pogodbe.

Sodišče je razsodilo, da je treba vnaprej določeni znesek, ki ga gospodarski subjekt prejme, če pride do predčasnega prenehanja pogodbe o opravljanju storitev, šteti za plačilo za transakcijo, ki je predmet pogodbe o lizingu in je kot taka obdavčena z DDV. Plačilo dolgovanega zneska zaradi predčasnega prenehanja pogodbe lizingodajalcu namreč omogoči, da prejme enak prihodek, kot bi ga prejel, če ne bi prišlo do razdrtja pogodbe.

Sodba Sodišča EU v zadevi C-242/18 torej pomembno vpliva na davčno obravnavo razdrtja lizing pogodb in tudi odškodnin v širšem smislu, saj je razsodilo, da dogovorjeno plačilo zaradi razdrtja pogodbe ni prava odškodnina za razdrtje pogodbe, temveč plačilo za transakcijo, ki je predmet pogodbe, in je kot tako obdavčeno z DDV.

V kolikor bi potrebovali dodatne informacije v zvezi s tem ali kakršnokoli pomoč, nas prosimo kontaktirajte.

Z veseljem vam bomo pomagali in poskušali najti najboljšo rešitev za vas.

 

Druge aktualne sodbe Sodišča  

Datum

Zadeva

Ime

Opis

28/02/2019

C‑278/18

Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Lizing in dajanje v najem nepremičnin, pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč – oprostitev plačila DDV.

28/02/2019

C-647/17

Srf Konsulterna AB

Storitve v zvezi z dostopom na izobraževalne prireditve – kraj obdavčljivih transakcij.

14/03/2019

C‑449/17

A & G Fahrschul-Akademie
 

Oprostitev za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu – tečaj vožnje motornih vozil.

27/03/2019

C‑201/18

Mydibel SA vs Belgium

Prodaja in povratni zakup (sale and lease back) – popravek odbitkov DDV.

28/03/2019

C‑275/18

Vinš vs Czech Republic

Izvozni carinski postopek – pogoji in pravica do oprostitve.

10/04/2019

C‑214/18

PSM ‘K
 

Takse sodnega izvršitelja - DDV v zvezi s storitvami, ki jih opravi sodni izvršitelj.

11/04/2019

C‑691/17

PORR Építési Kft. vs HU

Odbitek vstopnega DDV - samoobdavčitev, napačno izdan račun.

02/05/2019

C‑224/18

Budimex

Gradbena in montažna dela – obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka.

02/05/2019

C-133/18

Sea Chefs Cruise Services

Dopolnitev zahtevka za vračilo DDV s predložitvijo dodatnih informacij – rok za vračilo DDV.  

02/05/2019

C-225/18

Grupa Lotos

Izključitev pravice do odbitka - gostinske in nastanitvene storitve.

02/05/2019

C-265/18

 

Jarmuškienė

Hkratna dobava dveh nepremičnin z eno samo transakcijo – obveznost plačila DDV od celotne vrednosti transakcije.

08/05/2019

C-568/17

Geelen

Interaktivne erotične predstave, ki se snemajo in prenašajo v živo na spletu – kraj obdavčitve.

08/05/2019

C-712/17

EN S.A.

Zavrnitev odbitka vstopnega davka v primeru fiktivnih transakcij.

08/05/2019

C-566/17

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Odbitek DDV – opravljanje obdavčljivih in oproščenih dejavnosti.

08/05/2019

C-127/18

A-PACK CZ

Izterjava DDV - dolžnik ni več registriran za DDV.

15/05/2019

C‑235/18

Vega International

Kartice za gorivo - dajanje kreditov - oprostitev plačila DDV.

13/06/2019

C-420/18

IO proti Inspecteur van de rijksbelastingdienst

Davčni zavezanec – dejavnost člana nadzornega sveta -ekonomska dejavnost, ki se izvaja neodvisno.

20/06/2019
 

C-291/18
 

Grup Servicii Petroliere SA

Oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom – dobava plavajočih vrtalnih ploščadi na morju.
 

27/06/2019

C-597/17

Belgisch Syndicaat van Chiropraxie in Bart Vandendries

Farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki – nižja davčna stopnja – dobava blaga in opravljanje storitev v okviru terapevtskih posegov in zdravljenj.

03/07/2019

C-316/18

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odbitek vstopnega davka – stroški upravljanja sklada dotacij, prek katerega se investira z namenom kritja stroškov vseh izstopnih transakcij davčnega zavezanca.

03/07/2019

C-242/18

„UniCredit Leasing“ EAD

Pogodba o lizingu, razdrta zaradi neplačila obrokov – zmanjšanje obračunanega DDV - plačilo odškodnine zaradi razdrtja pogodbe do njenega izteka.

10/07/2019

C-26/18

Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Carina na uvoz - prepeljava blaga v drugo državo članico kot v tisto, v kateri je nastal carinski dolg.

10/07/2019

C-273/18

SIA „Kuršu zeme“

Zavrnitev pravice do odbitka – obveznost pristojnega davčnega organa, da dokaže obstoj zlorabe.

 
 

Tax@hand

Tax@hand: Spremljajte aktualne globalne davčne novice. Deloitte tax@hand je na voljo kot brezplačna aplikacija v trgovini iTunes App Store ali na Google Play in dostopna na www.taxathand.com.

Ali ste našli kaj uporabnega?