Analize

Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje - Vol.4

Rok za plačilo akontacije za marec

Davčne novičke, April 2020

Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za mesec marec 2020

ZIUZEOP, ki določa oprostitev plačila akontacij, bo predvidoma začel veljati v soboto, 11 .4. 2020. Oprostitev se nanaša na akontacijo za april in maj. V primeru podaljšanja epidemije se oprostitev lahko podaljša na akontacijo za junij.*

Oprostitev ne zajema akontacije za marec, ki ima zakonski rok za plačilo ta petek, 10. 4. 2020. Akontacijo za marec je posledično potrebno plačati kot običajno.
 

Družbe, ki so že oddale davčni obračun za 2019

V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice ne bodo izvajale plačilnega prometa. Rok za plačilo se prestavi na naslednji delovni dan, če je zadnji dan roka dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela (2. odstavek 101. člena ZUP). Petek, 10. 4. 2020 je za davčni organ delovni dan.

Davčni organ je na svoji spletni strani objavil opozorilo davčnim zavezancem, da je potrebno akontacijo za marec plačati najkasneje do 9. 4. 2020, da bo poravnana pravočasno.

Družbe, ki so že oddale davčni obračun, plačajo akontacijo za marec v znesku, ki je izračunan v davčnem obračunu za 2019, ki je bil oddan do 31. 3. 2020. Plačati je potrebno tudi poračunsko akontacijo v višini razlike za januar in februar, v kolikor je »nova« davčna osnova za 2019 višja od davčne osnove za 2018.
V kolikor davčne obveznosti niso plačane na dan 9. 4. 2020, družba izgubi pravico do izredne pomoči. Status neporavnanih obveznosti se bo preverjal po stanju na dan 11. 4. 2020.
 

Družbe, ki še niso oddale davčnega obračuna za 2019

Rok za oddajo davčnega obračuna je 1. 6. 2020. V kolikor družba še ni oddala davčnega obračuna, se bo, kot pojasnjuje davčni organ, rok za akontacijo za marec v praksi izvajal na način, da bo enak kot rok za plačilo poračunske akontacije. Zakonski rok za plačilo akontacije za marec ni prestavljen. Družbam, ki v marcu 2020 niso oddale davčnega obračuna za 2019, priporočamo, da v skladu z zakonodajo plačajo akontacijo za marec do 9. 4. 2020. Opisan pristop upošteva načelo previdnosti, da ne bi v prihodnosti zaradi morebitne zaostritve prakse družba izgubila pravico do izredne pomoči zaradi zakonsko neporavnanih obveznosti na dan 11. 4. 2020.

Glede na to, da davčna osnova za 2019 še ni izračunana, menimo, da se akontacija za marec 2020 plača v znesku, ki je izračunan v davčnem obračunu za 2018.
 

_______

* Če do 15. maja ne bo preklicana epidemija virusne okužbe Sars-CoV-2, se roki podaljšajo za 30 dni.

Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje - Vol.3
Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje Vol.1
Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje Vol.1
Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje Vol.2
Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje Vol.2
Ali ste našli kaj uporabnega?