Novice

Brexit  

DDV in carinske implikacije izstopa Združenega kraljestva iz EU  

V drugi izdaji VAT’S UP? novic, razmišljanj in obvestil s področja DDV objavljamo informacije, s katerimi želimo opozoriti na vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU na področju DDV in carin.

Te dni je najbolj zaskrbljujoč scenarij, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora. Britanski parlament naj bi najpozneje 12. marca glasoval o nadaljnjih korakih predlaganih s strani britanske vlade.

V primeru, da bo dogovorjeno prehodno obdobje, bodo še naprej veljala določena pravila enotnega trga in carinske unije, ki zajemajo prost pretok blaga in storitev.

V kolikor dogovor o izstopu ne bo dosežen, bo Združeno kraljestvo s 30. marcem 2019 postalo tretja država. Pravila EU na področju carin in posrednega obdavčevanja se od trenutka izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala. Ne glede na potek dogajanj priporočamo pripravo na vse možne scenarije.

Brez dogovora o izstopu iz EU (»no-deal Brexit«) imajo gospodarski subjekti samo še 29 dni časa, da se pripravijo na izstop Združenega kraljestva iz EU.

BREXIT bo imel vpliv na vaše podjetje v kolikor:

  • prodajate blago ali opravljate storitve v Združeno kraljestvo,
  • kupujete blago ali prejemate storitve iz Združenega kraljestva, ali
  • transakcije z blagom potekajo prek Združenega kraljestva.
Carine

Za trgovino med EU in Združenim kraljestvom bodo od datuma izstopa veljala splošna pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva ali izneseno iz carinskega območja EU v Združeno kraljestvo bo tako predmet:

  • carinskega nadzora,
  • carinske kontrole, in
  • carinskih dajatev.

Združeno kraljestvo bo z izstopom postalo tretja država, kar med drugim pomeni, da dobava blaga po carinskih postopkih 42 in 63 v Združeno kraljestvo kot namembno državo ne bo več mogoča.

Upoštevati pa bo potrebno tudi morebitne prepovedi in omejitve, ki so z evropsko zakonodajo predvidene za nekatere vrste blaga, saj mora njihov uvoz iz tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države, odobriti oziroma dovoliti pristojni organ države članice EU.

Področje DDV

Za čezmejne dobave, gibanje blaga ter prodajo blaga na daljavo med državami članicami EU in Združenim kraljestvom, ki bo postalo tretja država, se ne bodo več uporabljala pravila, ki veljajo za obdavčitev z DDV med državami članicami EU.

V skladu z Direktivo o DDV, bo pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva potrebno obračunati DDV. Davčni zavezanci bodo DDV od uvoza lahko obračunali na podlagi carinske deklaracije kot uvozno dajatev ali pa izkazali v obračunu DDV. Izvoz blaga bo plačila DDV oproščen, izvoznik pa bo moral predložiti dokazilo o izvozu.

Davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji, ki zahtevajo vračilo DDV iz Združenega kraljestva, FURS priporoča, da oddajo zahtevek za vračilo za obdobje leta 2018 čimprej, najkasneje do 29. 3. 2019. Popravki že vloženih zahtevkov po 29. 3. 2019 ne bodo več mogoči, ampak bo moral davčni zavezanec informacijo o popravku sporočiti direktno v Združeno kraljestvo.

V kolikor bi potrebovali dodatne informacije v zvezi s tem ali kakršnokoli pomoč pri vzpostavitvi ustreznih ukrepov za pripravo na Brexit, nas prosimo kontaktirajte.

Z veseljem vam bomo pomagali in poskušali najti najboljšo rešitev za vas.

 

Aktualne sodbe Sodišča EU s področja DDV 

Datum

Zadeva

Ime

Opis

10/01/2019

C‑410/17

A Oy

DDV obravnava transakcij v primeru, ko plačilo delno tvorijo storitve ali blago.

17/01/2019

C‑310/16

Dzivev in drugi

Dopustnost upoštevanja nezakonito pridobljenih dokazov v kazenskem postopku v zvezi z utajo DDV.

24/01/2019

C‑165/17

Morgan Stanley & Co International plc
 

Določitev odbitnega deleža za banke s podružnicami v drugih državah članicah.

13/02/2019

C‑434/17

Human Operator

Določitev davčnega zavezanca, ki je dolžan plačati DDV – prepoved retroaktivne uporabe ukrepa odstopanja od splošnega pravila o obdavčitvi iz člena 193 Direktive o DDV.

14/02/2019

C‑562/17

Nestrade

Uveljavljanje pravice do vračila DDV zavezancem iz tretjih držav - časovna omejitev možnosti popravljanja napačnih računov.

14/02/2019

C‑531/17

Vetsch Int. Transport
 

Oprostitev DDV pri uvozu –uvoz, ki mu sledi poznejša dobava znotraj Unije.  

Ali ste našli kaj uporabnega?