Nova pravila DDV na področju e-trgovanja

Novice

Nova pravila DDV na področju e-trgovanja

Davčne novičke, maj 2021

Na področju DDV prihaja do sprememb pri spletnem trgovanju

Razlogi za prihajajočimi spremembami

Na področju spletne trgovine (prodaja blaga na daljavo, elektronsko opravljanje storitev, itd.) prihaja do hitrega razvoja in rasti obsega poslovanja, ki zahteva prilagajanje tudi na področju obdavčitve z DDV. Spremembe naj bi zagotovile enostavnejše trgovanje na enotnem tržišču EU, zagotovile pravičnejšo konkurenco med podjetji iz EU in podjetji iz tretjih držav ter zmanjšalo število goljufij. Hkrati pa bi naj spremembe imele vpliv tudi na povišanje davčnih prihodkov držav članic EU.

Kaj se spreminja?

  • Odgovornost za pravilno poročanje in pobiranje DDV se v veliki meri prenaša na upravljavce spletnih platform, tržnic ipd. – v primerih, ko davčni zavezanec z uporabo elektronskega vmesnika omogoča prodajo na daljavo, se bo v določenih primerih štelo, da je dobavitelj on sam.
  • Odpravlja se oprostitev plačila DDV na uvoženo blago v vrednosti do 22 EUR.
  • Odpravljajo se pragovi prodaje blaga na daljavo znotraj EU – uvaja se nov prag v višini 10.000 EUR, ki velja za vse transakcije in vse države članice EU.
  • Družbam se ne bo potrebno več identificirati za namene DDV v več državah članicah – razširja se koncept (Mini) One Stop Shop (»vse na enem mestu – VEM«).
  • Uvaja se Import One Stop Shop (IOSS) za prodaje blaga iz tretjih držav končnemu kupcu v EU.
  • Uvaja se posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV s strani poštnih operaterjev in kurirjev.

Na koga bodo imele spremembe vpliv?

  • Na spletne prodajalce s sedežem v EU in izven EU.
  • Na spletne posrednike (pod določenimi pogoji se lahko spletnega posrednika smatra kot dobavitelja).
  • Na poštne operaterje in kurirje.
  • Na končnega potrošnika spremembe načeloma ne vplivajo, saj cena, ki jo potrošnik plača predstavlja zadnjo ceno, a le če kupuje od primerno registriranega prodajalca oziroma spletnega posrednika.
Kako napreduje implementacija sprememb?

Predlog predpisa Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je v medresorskem usklajevanju in na SVZ, vendar pa bi moral zakon v skladu z Direktivo Sveta (EU) stopiti v veljavo najkasneje s 1. 7. 2021.

Trenutno so na spletni strani Finančne uprave v zvezi s prihajajočimi spremembami na voljo krajše brošure ter »vprašanja in odgovori« s carinskega in davčnega področja za poslovne subjekte. Prav tako pa so tudi že na voljo strukture XML obrazcev na eDavkih za registracijo in poročanje v OSS, ki pa se jih trenutno lahko uporablja samo v testnem okolju.
 

Na vsa dodatna vprašanja vam z veseljem odgovorimo na brezplačnem spletnem seminarju, ki bo v torek, 15. junija 2021, od 10. do 11.30 ure preko platforme ZOOM. Prijavite se na elektronski naslov nmatko@deloittece.com .

Ali ste našli kaj uporabnega?