Novice

V pričakovanju uvedbe davčnih blagajn

Davčne novičke, April 2015

DDV novičke iz družbe Deloitte

V pričakovanju uvedbe davčnih blagajn

Predlog Zakona o potrjevanju računov bo predvidoma sprejet v aprilu 2015. Sprejem Zakona bo pravna podlaga za uvedbo tako imenovanih davčnih blagajn oziroma obveznega postopka potrjevanja računov za vse davčne zavezance, ki poslujejo z gotovino (vključujoč kreditne in debetne kartice). V Predlogu zakona je kot rok za uvedbo davčnih blagajn določen 1. oktober 2015.

Plačilne naprave za izdajo računov bodo morale omogočati internetno ali GPRS povezavo s FURS, s katero bo izmenjava podatkov potekala elektronsko. Centralni informacijski sistem FURS bo avtomatsko preveril poslane podatke in vsakemu računu poslal potrdilo, to je posebno enkratno identifikacijsko oznako računa. Le-ta bo po novem, poleg oznake načina plačila in zaščitne oznake izdajatelja računa, morala biti navedena na vsakem izdanem računu

Trenutno predvidena časovnica nadaljnjih postopkov uvedbe davčnih blagajn je predstavljena spodaj:

 • april 2015: Objava Predloga pravilnika oziroma podzakonskega akta;
 • 1. julij 2015: Sprejem Pravilnika oziroma podzakonskega akta;
 • julij 2015: Objava tehničnih specifikacij;
 • avgust 2015: Vzpostavitev testnega sistema za razvijalce programske opreme;
 • september 2015: Vzpostavitev neobvezne produkcije za zavezance;
 • 1. oktober 2015: Zakon o potrjevanju računov stopi v veljavo.

Prag za vstop v sistem DDV ostaja nespremenjen

Vlada RS je zavrnila predlog, da bi se prag za obvezen vstop v sistem DDV dvignil z zdajšnjih 50.000 evrov na 100.000 evrov, s čimer bi nekaterim davčnim zavezancem precej poenostavili poslovanje.

Eden izmed razlogov za zavrnitev predloga je, da po mnenju Vlade RS ukrep povišanja praga za obvezen vstop v sistem DDV pomeni zmanjševanje učinka nevtralnosti sistema DDV.

Prag se tako ne spreminja in zavezanci za DDV ostajajo vsi, ki imajo letno več kot 50.000 evrov prometa.  

Nedavne sodbe Sodišča EU ter pojasnila in mnenja FURS

Aktualne objavljene sodbe Sodišča Evropske Unije v povezavi z posredno obdavčitvijo:

 • C-175/14 Ralph Prankl: Plačilo trošarin za pretihotapljeno blago v tranzitnih državah
 • C-502/13 in C-479/13 Luksemburg in Francija: Uporaba nižje stopnje DDV za dobavo elektronskih oziroma digitalnih knjig ni mogoča
 • C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl: Pravica do odbitka vstopnega davka pri pridobitvah znotraj EU
 • C-499/13 Marian Macikowski: Načelo sorazmernosti in davčne nevtralnosti
 • C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne: Najem nepremičnin

Nova pojasnila FURS in MF na temo DDV:

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?