Novice

Ali ste pripravljeni na uvedbo davčnih blagajn?

Davčne novičke, Avgust 2015

Z objavo v Uradnem listu sta v veljavo stopila Zakon o davčnem potrjevanju računov ter tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov.

S sprejetjem Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) in pripadajočega podzakonskega akta, se z 2. januarjem 2016 de-facto uvaja tako imenovan sistem online davčnih blagajn, v okviru katerega bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Prehodno obdobje

V skladu z novim Zakonom o davčnem potrjevanju računov bo tako vse račune za dobave blaga in storitev, plačane z gotovino, od 2. januarja 2016 dalje potrebno potrditi pri Finančni upravi RS po predpisanem postopku. Zakon sicer predvideva tudi prehodno obdobje dveh let, v katerem bodo imeli zavezanci možnost, da se prosto odločijo, ali bodo za izdajo računov uporabljali elektronsko napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali z uporabo vezane knjige računov (VKR). Tudi v slednjem primeru pa bo račune potrebno naknadno potrditi pri FURS.

Zavezanci za davčno potrjevanje računov

Potrjevanje računov bo obvezno za vse osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, razen zakonsko določenih izjem. Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR avtomatično izvzeti vsi zavezanci, ki jim v skladu z ZDDV-1 ni potrebno izdati računa ter vsi zavezanci, ki jim v skladu z ZDavP-2 ni potrebno voditi poslovnih knjig in evidenc.

ZDavPR sicer določa še nekaj izrecnih izjem, in sicer:

  • dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji (RS) in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 EUR;
  • dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, v okviru mini sistema VEM;
  • kontinuirane dobave blaga in storitev, kot so dobava električne energije, plina, oskrba z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter pod posebnimi pogoji pri telekomunikacijskih dejavnostih.


 

Obveznosti zavezancev za davčno potrjevanje računov

Zavezanci za davčno potrjevanje računov bodo morali pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju pripraviti in sprejeti tudi interni akt, ki bo predpisal pravila številčenja računov in vseboval popis poslovnih prostorov ter dodelil oznake poslovnim prostorom. Prav tako bodo zavezanci za davčno potrjevanje računov na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov oziroma drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje in izročitve računu kupcu.

Kaj ZDavPR pomeni za potrošnike

Zakon določa tudi kazen za potrošnike, ki za opravljeno storitev ali dobavo blaga, neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ne bodo vzeli in zadržali računa ter ga na zahtevo predložili pooblaščeni osebi. Globa, ki naj bi po Predlogu zakona znašala od 40 do 400 evrov, je zdaj omejena na 40 evrov, za nadzor in izvajanje sankcij pa bosta zadolžena FURS in tržna inšpekcija.

 

Predvidena časovnica nadaljnih postopkov uvedbe davčnih blagajn

Glede na predvideno časovnico sprejemanja nadaljnjih podlag se bo postopek uvajanja davčnih blagajn nadaljeval, kot sledi:
 

V kolikor bi imeli v zvezi z uvedbo davčnih blagajn, novimi obveznosti zavezancev za davčno potrjevanje računov in drugimi s tem povezanimi novostmi, kakršnakoli vprašanja, nas prosimo kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?