Novice

Kaj prinaša nov Zakon o trošarinah

Davčne novičke, avgust 2016

Novosti na področju DDV

Obračunavanje in plačevanje DDV ob uvozu ter uveljavljanje odbitka DDV ob uvozu

1. avgusta 2016 začne veljati nov Zakon o trošarinah, ki bo pomembno prevetril obstoječo zakonodajo na področju trošarin.

Najpomembnejše spremembe oziroma novosti Zakona o trošarinah predstavljamo v nadaljevanju.

Nov Zakon o trošarinah prinaša določene poenostavitve in prijaznejšo ureditev predvsem za male proizvajalce piva, vina in žganja, hkrati pa odpravlja administrativne ovire na področjih z nižjim tveganjem za nedovoljena ravnanja ter uvaja nove postopke za področja, kjer so ta tveganja visoka.

Ugodnejša ureditev in poenostavljeni postopki za davčne zavezance vključujejo:

 • določitev vrste rabe energenta v napravah za kogeneracijo;
 • določitev vrste rabe energenta za proizvodnjo električne energije;
 • določitev trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema;
 • znižanje trošarine za odjemalce električne energije, katerih letna poraba znaša nad 10.000 MWh letno;
 • znižanje trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja;
 • odprava omejitve uveljavljanja vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov za nakupe z gotovino.
 • ureditev za davka prosto prodajalno.

Razbremenitev administrativnih obveznosti na področjih z nižjim tveganjem za nedovoljena ravnanja na primer vključuje:

 • odpravo rednega mesečnega vlaganja obračunov trošarine;
 • odpravo poročanja o vnosu in uvozu za trošarinske izdelke, za katere ne nastane obveznost za obračun trošarine;
 • odpravo obveznosti vlaganja obračunov za tobačne izdelke za zneske popisa oziroma poračuna do 10 eurov;
 • odpravo nadzora nad gibanjem in rabo energentov, ki se ne uporabljajo za pogon ali ogrevanje;
 • elektronsko vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine;
 • poenostavljeno prijavo in odjavo v evidenco trošarinskih zavezancev.

Uvedba novih postopkov za zavezance in področja z višjim tveganjem za nedovoljena ravnanja, ki lahko potencialno zmanjšujejo prihodke iz naslova trošarin:

 • uvedba nadzora za surovi tobak in mazalna olja;
 • razširjena uporaba dovoljenja za pooblaščenega uvoznika tudi pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije;
 • obdavčitev novih kategorij tobačnih izdelkov;
 • možnost določitve zavarovanja plačila trošarine za dobavitelje električne energije in zemeljskega plina ter proizvajalce trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

Prijaznejša ureditev za male proizvajalce piva, vina in žganja pa se na primer odraža v:

 • uvedbi 50% znižanja trošarine za pivo, ki ga proizvedejo mali proizvajalci piva;
 • 50% znižanju trošarine za male proizvajalce žganja ter ukinitev pavšalne obdavčitve žganja za lastno rabo;
 • omogočeni odpremi vina v drugo državo članico v režimu odloga za male vinarje.

Nov Zakon o trošarinah je bil sicer objavljen 1.7.2016 v Uradnem listu RS, št. 47/2016 in ga lahko najdete na tej povezavi.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?