Novice

Dolgo pričakovano znižanje obdavčitve motornih vozil

Povzemamo nekaj poglavitnih novosti novega Zakona o davku na motorna vozila

Davčne novičke, december 2020

Nov način določanja davčne osnove

Do sedaj je davčna osnova temeljila na prodajni ceni motornega vozila, z novim zakonom pa davčna osnova temelji predvsem na okoljskih dejavnikih kot so vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji, moč motorja in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO. Z novo metodo določanja davčne osnove se tako kupce spodbuja k nakupu okolju prijaznejših in čistejših vozil ter motornih vozil na alternativne vire.

Upoštevanje novega postopka merjenja izpustov CO2

Nova Worldwide Harmonised Light Vehicles (WLTP) metoda, ki nadomešča metodo New European Driving Cycle (NEDC), izmeri višjo vrednost CO2 izpustov, kar povzroča neenakopravno davčno obravnavo napram rabljenim vozilom, z izpusti merjenimi po stari NEDC metodi. Ena od novosti je tako posodobljena lestvica davka na motorna vozila, ki kot rečeno upošteva novo metodo merjenja izpusta CO2 in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO.

Odprava dodatnega davka na motorna vozila

Z novim zakonom o davku na motorna vozila se ukinja t.i. luksuzni davek, s katerim so do sedaj bila obdavčena osebna vozila s prostornino od 2.500 ccm in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa s prostornino od 1.000 ccm. V veljavo bo tako stopil enotni davek, ki ne bo več deljen na osnovni in luksuzni davek.

V splošnem tako novi Zakon o davku na motorna vozila prinaša pocenitev motornih vozil, predvsem tistih v višjih cenovnih razredih.

Ali ste našli kaj uporabnega?