Novice

Davčne novičke

Februar 2014

Davčna novička – prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen

Skok v svet davkov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je objavil pojasnilo v zvezi s prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 91/2013; v nadaljevanju ZZVZZ-M) je namreč spremenil 5. točko 17. člena ZZVZZ, ki se prične uporabljati s 1.2.2014.

V skladu z novelirano 5. točko 17. člena ZZVZZ je potrebno vsako fizično osebo, s katero se sklene drugo pravno razmerje o opravljanju dela ali storitve za plačilo in ki je v Republiki Sloveniji že zdravstveno zavarovana, zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zavezanec za prijavo v zavarovanje je delodajalec, pri katerem osebe opravljajo delo.

V zavarovanje je torej potrebno prijaviti slovenske fizične osebe, ki so že obvezno zdravstveno zavarovane, imajo sklenjeno drugo pravno razmerje (avtorska pogodba, podjemna pogodba,…) in se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, v skladu z Zakonom o dohodnini, šteje za dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek.

Osebe, s katerimi je pogodba sklenjena pred 1.2.2014 in na ta dan še vedno velja, je potrebno prijaviti v zavarovanje s 1.2.2014. Osebe, ki bodo pogodbo sklenile po 1.2.2014, je potrebno v zavarovanje prijaviti z dnem vzpostavitve pravnega razmerja. V kolikor je pogodba sklenjena za določen čas, se lahko ob prijavi hkrati opravi tudi odjava iz zavarovanja z dnem prenehanja veljavnosti pogodbe. Prijava se opravi z obrazcem M12, s šifro podlage zavarovanja 050, na pristojni območni enoti ZZZS.

Ali ste našli kaj uporabnega?