Novice

Davčne novičke

Februar 2015

DDV novičke iz družbe Deloitte

Vlada pripravila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn

Predlog akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn predvideva obvezno uporabo davčnih blagajn za zavezance najkasneje od 1. januarja 2016 dalje.

Vlada je v začetku decembra sprejela sveženj novih ukrepov proti sivi ekonomiji, ki med drugim vsebujejo tudi napoved o uvedbi t.i. pravih davčnih blagajn.

Aktualna vlada je uresničila svoje napovedi in 2. februarja 2015 predstavila Predlog akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn, po katerem naj bi davčne blagajne zaživele z začetkom prihodnjega leta.

Zaradi številnih davčnih utaj, neizdajanja, naknadnega spreminjanja ali brisanja računov, predvsem s strani davčnih zavezancev, ki poslujejo z gotovino, vlada predlaga tehnično bolj zanesljivo rešitev – davčne blagajne. Le-te naj bi onemogočile netransparentno spreminjanje podatkov o izdanih računih, po drugi strani pa omogočile pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa ter učinkovitejši nadzor nad gotovinskim poslovanjem davčnih zavezancev.

Predlagana rešitev

Predlog akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn sicer predvideva uvedbo t.i. on-line oziroma virtualnih davčnih blagajn, pri katerem izmenjava podatkov o izdanih računih z davčnim organom poteka v realnem času.

Povezava med davčnim zavezancem in FURS naj bi potekala preko interneta, in sicer tako, da bodo podatki o izdanih računih z elektronskim podpisom poslani na FURS, kjer bo tamkajšnji informacijski sistem preveril podatke in izdani blagajni izdal enkratno identifikacijsko številko, ki se bo izpisala na izdanem računu. Pri tem je pomembno, da naj računi, izdani z elektronsko napravo, ki ni opremljena s to številko, ne bi bili veljavni.

Zavezanci za uporabo davčnih blagajn bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z gotovino in za katere velja obveznost izdaje računa v skladu s predpisi o obdavčenju. Morebitne izjeme za davčne zavezance, ki opravljajo določene poklice, trenutno niso predvidene.

Stroški uvedbe davčnih blagajn

Celotni ocenjeni strošek uvedbe davčnih blagajn naj bi državo stal okrog dva milijona evrov, okrog 80.000 davčnih zavezancev, ki bodo potrebovali davčne blagajne, pa naj bi vključitev v sistem davčnih blagajn stala do okrog 300 evrov. Strošek vključitve v sistem bo za davčne zavezance odvisen predvsem od trenutnega načina izdaje računov, t.j. uporaba oziroma neuporaba računalniške registrske blagajne ter uporaba elektronskih naprav, ki nimajo možnosti dostopa do interneta.

Proračunski učinki uvedbe

Uvedba davčnih blagajn naj bi po ocenah Ministrstva za finance v proračun RS prinesla dodatnih 50 do 100 milijonov evrov. Poleg neposrednega učinka na evidentiranje izdanih računov, naj bi davčne blagajne zaradi povečanega evidentiranja dobav ter nabav blaga in storitev posredno vplivale tudi na presežek DDV ter na povečanje osnov za izračun ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?