Novice

Davčne novičke

Januar 2014

Davčna novička – plačilo stroškov študentov

Skok v svet davkov

Prejeli smo pojasnilo s strani DURS-a, ki se nanaša na vprašanje, kako se obravnavajo stroški, katere delodajalec v primeru službene poti študenta plača tretji osebi (npr. hotelu) oziroma se plačajo s službeno kartico delodajalca.

Stroški, ki nastanejo s službeno potjo študenta in so bili plačani s strani delodajalca tretji osebi ali s službeno kartico delodajalca, se štejejo kot dohodek v naravi iz drugega pogodbenega razmerja študenta.

V primeru dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se vsi stroški službene poti vštevajo v znesek bruto dohodka. Te stroške je po pojasnilu DURS potrebno za davčne namene poročati študentskemu servisu, saj je v tem primeru študentski servis tisti, ki poroča dohodek za namene dohodnine DURS-u. Delodajalec mora tako o vseh stroških, ki so nastali v zvezi z delom študenta obvestiti študentski servis, kateri nato izračuna in plača akontacijo dohodnine za študenta. V kolikor delodajalec ne obvesti študentskega servisa o plačanih stroških, je sam dolžan izračunati in plačati akontacijo dohodnine od plačanih stroškov za študenta ter dohodek poročati DURS-u.

Ali ste našli kaj uporabnega?