Novice

Davčne novičke

Januar 2015

DDV novičke iz družbe Deloitte

Najemnina, obresti, dividende – oddaja napovedi

15. januar 2015 je datum za oddajo treh davčnih napovedi: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2014, Napoved za odmero akontacije dohodnine od obresti za tromesečje oktober-december 2014 in Napoved za odmero akontacije dohodnine od dividend za tromesečje oktober-december 2014.

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

Kdo je dolžan vložiti napoved?

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka v skladu z ZDavP-2.

Kakšen je postopek?

Napoved vloži zavezanec pri davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz oddajanja v najem za več mesecev v letu, vloži napoved najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Rok za oddajo napovedi za leto 2014 je 15. januar 2015.

Kakšne so sankcije v primeru neprijave?

Globa za nepredložitev davčne napovedi znaša 200 – 400 EUR.

V kolikor bi želeli, da vam Deloitte pomaga pri pripravi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, nam prosim to čimprej sporočite (najkasneje pa do 11. januarja 2015).

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Kdo je dolžan vložiti napoved?

Napoved za odmero dohodnine od obresti razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU mora davčni zavezanec vložiti, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka v skladu z ZDavP-2 (npr. kadar prejme obresti iz tujine).

Kakšen je postopek?

Napoved vloži zavezanec pri pristojnem davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Davčni zavezanec vloži napoved za odmero dohodnine od obresti najpozneje do 15. januarja v mesecu za preteklo tromesečje.

Rok za oddajo napovedi za obdobje oktober–december 2014 je 15. januar 2015.

Kakšne so sankcije v primeru neprijave?

Globa za nepredložitev davčne napovedi znaša 200 – 400 EUR.

V kolikor bi želeli, da vam Deloitte pomaga pri pripravi napovedi za odmero dohodnine od obresti razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, nam prosim to čimprej sporočite (najkasneje pa do 11. januarja 2015).

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND

Kdo je dolžan vložiti napoved?

Napoved za odmero dohodnine od dividend mora davčni zavezanec vložiti, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka v skladu z ZDavP-2 (npr. kadar prejme dividende iz tujine).

Kakšen je postopek?

Napoved vloži zavezanec pri pristojnem davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Davčni zavezanec vloži napoved za odmero dohodnine od obresti najpozneje do 15. januarja v mesecu za preteklo tromesečje.

Rok za oddajo napovedi za obdobje oktober–december 2014 je 15. januar 2015.

Kakšne so sankcije v primeru neprijave?

Globa za nepredložitev davčne napovedi znaša 200 – 400 EUR.

V kolikor bi želeli, da vam Deloitte pomaga pri pripravi napovedi za odmero dohodnine od dividend, nam prosim to čimprej sporočite (najkasneje pa do 11. januarja 2015).

Ali ste našli kaj uporabnega?