Novice

Natančnejša navodila glede oddaje poročila in obvestila CbCR

Davčne novičke, julij 2017

Z dnem 1.7.2017 so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Pravilnik o spremembah je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 30-2017 dne 16.6.2017.

Aktualne spremembe, ki jih prinaša novela so navezane na dodano VI. Poglavje o izvajanju pravil za poročanje in izmenjavo poročil po državah na podlagi III.B poglavja ZDavP-2.

Opredelitev vsebine in načina oddaje obvestila CbCR

V skladu s podanimi navodili glede poročanja in izmenjave poročil po državah za mednarodne skupine podjetij, bo moral vsak davčni zavezanec za DDPO, ki je del mednarodne skupine zavezane k CbCR poročanju, izpolniti t.i. obvestilo CbCR, v katerem bo davčnemu organu posredoval naslednje informacije:

  • opredelitev davčnega zavezanca o zavezanosti za poročanje po CbCR za mednarodno skupino podjetij, katere del je,
  • opredelitev krovnega matičnega podjetja in mednarodne skupine podjetij,
  • opredelitev poročevalca in njegove vloge v mednarodni skupini podjetij,
  • obvestilo davčnega zavezanca o njegovi vlogi v mednarodni skupini podjetij,
  • obvestilo davčnega zavezanca, ali lahko v primeru, če CbCR ne bo predložilo krovno matično podjetje, nadomestno matično podjetje ali oseba, imenovana za poročevalca, pridobi informacije za pripravo CbCR od svojega krovnega matičnega podjetja.

Oddaja obvestila CbCR bo potekala v elektronski obliki in sicer prek portala eDavki, hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Obrazec »Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij (obvestilo CbCR)« za predložitev zgoraj navedenih podatkov bo objavljen na spletni strani Finančne uprave RS in bo predstavljal del davčnega obračuna za DDPO.

Prvo obvestilo bo torej potrebno oddati za davčno leto 2017, in sicer v okviru oddaje davčnega obračuna za to leto, z rokom za oddajo 31. marca 2018.

Implementacija podrobnejših navodil o pripravi in oddaji poročila CbCR v lokalno zakonodajo

Čeprav je osnovne določbe glede poročila CbCR Republika Slovenija v svoj zakonski akt (Zakon o davčnem postopku) že sprejela v zaključku leta 2016, pa je pri implementaciji podrobnih pravil glede same vsebine poročila ter načina oddaje le-tega nekoliko zamujala.

Z zadnjo spremembo je tako le prišlo do potrebne polne implementacije Direktive Sveta (EU) 2016/881 z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja.

Sama navodila, sprejeta s spremembami Pravilnika o izvajanju Zakon o davčnem postopku, so načeloma v celoti enotna s pravili Direktive Sveta (EU) 2016/881. Poročilo CbCR mora tako vsebovati naslednje podatke:

  • pregled razporeditve dohodka, davkov in poslovne dejavnosti po davčnih jurisdikcijah,
  • seznam vseh oseb v sestavi mednarodne skupine podjetij, združenih po davčnih jurisdikcijah,
  • dodatne informacije.

Obrazec poročila CbCR je na voljo na spletni strani finančne uprave. Poročevalec odda poročilo CbCR davčnemu organu v elektronski obliki (enotna XML shema, predpisana s strani organizacije OECD), prek portala eDavki.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?