Novice

Dohodnina in davčna obremenitev dela

Davčne novičke, Junij 2015

Statistični podatki

DDV novičke iz družbe Deloitte

V tokratni izdaji davčnih novičk iz družbe Deloitte povzemamo nedavno objavljene podatke Statističnega urada RS ter Ministrstva za finance o davčni obremenitvi dela v Sloveniji, povprečni letni stopnji davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač ter nekaj osnovnih statističnih podatkov iz odločb za odmero dohodnine za leto 2013.

V nadaljevanju so na enem mestu zbrani najzanimivejši podatki, povezani v očesu prijazno grafično podobo. 

V Sloveniji lani 38,6 % davčna obremenitev dela

Po izračunih Statističnega urada RS je Slovenija v letu 2014 beležila 38,6 % davčno obremenitev stroškov dela.

Po več kot desetletnem trendu zniževanja davčne obremenitve dela, je bila davčna obremenitev dela v letu 2014 za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2013. Glede na leto 2004 pa je davčna obremenitev dela za 10,6 odstotne točke nižja.

Vir: SURS, Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2014

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač je lani v Sloveniji znašala 34,72 %

V uradnem listu RS, št. 16/2015 je bila objavljena povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2014 le-ta znaša 34,72 %.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Sloveniji, je bila v letu 2014 za 0,52 odstotne točke višja kot v letu 2013, glede na leto 2011 in 2012 pa je bila nižja za 1,48 odstotne točke (2011) oziroma za 0,83 odstotne točke (2012).

Vir: Uradni list RS, št. 16/2015, 24/2014, 29/2013, 24/2012

Osnovni statistični podatki iz odločb za odmero dohodnine za leto 2013

V letu 2013 je odločbo o odmeri dohodnine prejelo 968.269 zavezancev, kar predstavlja 58% vseh davčnih zavezancev v Sloveniji.

Odmerjena dohodnina je skupaj znašala 1.687 mio EUR, kar je v povprečju 1.742 EUR na zavezanca. 33 % davčnih zavezancev je moralo dohodnino doplačati, pri čemer je povprečni znesek doplačila znašal 220 EUR na zavezanca. Nasprotno pa je bilo do vračila dohodnine upravičenih 59 %, ki so v povprečju dobili vrnjenih 422 EUR.

* glej sliko "Število davčnih zavezancev" spodaj

Skupni dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo so v letu 2013 znašali 16.091 mio EUR.

Dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo je v letu 2013 tako v povprečju znašal 16.618 EUR na zavezanca, kar predstavlja nekaj manj kot 91 % povprečne letne plače, dosežene v letu 2013. Od skupnih dohodkov je bila odmerjena akontacija dohodnine v višini 1.687 mio EUR, kar v povprečju pomeni 1.742 EUR na zavezanca. V obliki akontacije dohodnine pa je bilo med letom plačanih 1.855 mio EUR, kar predstavlja za 168 mio EUR več, kot je bilo končno odmerjene dohodnine.

* glej sliko "Osnovni podatki o dohodkih, dohodnini in akontaciji dohodnine" spodaj

Od skupno 968.269 zavezancev v letu 2013, je bilo le 15.974 (1,65 %) tistih, ki niso uveljavljali splošne olajšave.

Splošna olajšava je v letu 2013 znašala 3.302,70 EUR. V celotnem številu davčnih zavezancev je bilo okoli 55 % takih, ki so uveljavljali samo splošno olajšavo. V letu 2013 je 302.813 zavezancev uveljavljalo dodatno splošno olajšavo v višini 3.217,12 EUR, 104.096 zavezancev pa dodatno splošno olajšavo v višini 1.115,94 EUR.

* glej sliko "Število zavezancev glede na uveljavnje olajšav" spodaj

Porazdelitev zavezancev po davčnih razredih v letu 2013 pokaže, da je bilo daleč največ zavezancev (581.050) v prvem davčnem razredu, to je davčni razred, ki vključuje osnovo do 8.021,34 EUR. Po drugi strani pa je bilo največ dohodnine (670.172.128 EUR) plačane s strani zavezancev iz drugega davčnega razreda (osnova nad 8.021,34 EUR do 18.960,28 EUR).

Porazdelitev zavezancev po davčnih razredih pokaže, da je bilo v prvem davčnem razredu porazdeljenih okoli 60 % zavezancev, ki so plačali 12 % celotne dohodnine. Nekaj več kot 31 % zavezancev je bilo porazdeljenih v drugi davčni razred, njihova odmerjena dohodnina pa je predstavljala okoli skoraj 40 % celotne dohodnine. V povprečju je znašala dohodnina nekaj čez 2.200 EUR na zavezanca. V tretjem davčnem razredu je bilo porazdeljenih okoli 8 % vseh zavezancev, ki so plačali okoli 40 % dohodnine. Tem zavezancem je bila odmerjena povprečna dohodnina v višini nekaj čez 8.200 EUR. Manj kot pol odstotka zavezancev pa je bilo v zadnjem, četrtem davčnem razredu. Njihova povprečna dohodnina na zavezanca je znašala skoraj 45.000 EUR, skupaj pa jim je bila obračunana dohodnina v znesku okoli 146 mio EUR, kar predstavlja okoli 8 % celotne odmerjene dohodnine.

* glej sliko "Davčni zavezanci in dohodnina po davčnih razredih" spodaj

Vir: Ministrstvo za finance RS: Osnovni statistični podatki iz odločb odmere dohodnine za leto 2013

Za več statističnih podatkov in podrobnejše informacije o odločbah odmere dohodnine za leto 2013, kliknite na to povezavo.

 

 

 

Osnovni statistični podatki iz odločb za odmero dohodnine za leto 2013

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?