Novice

Velik odziv deležnikov glede predlogov OECD za obdavčitev digitalne ekonomije

Davčne novičke, marec 2019

Kot ste mogoče že zasledili iz medijev, je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 13. februarja 2019 objavila dokument za javno razpravo, v katerem je strokovno javnost povabila k oddaji komentarjev glede svojih lahko bi rekli kar revolucionarnih idej, povezanih z izzivi glede obdavčitve digitalne ekonomije.

Nad pričakovanji (ali pa glede na prelomnost mogoče kar pričakovano), je OECD prejela odzive več kot 200 deležnikov (multinacionalnih skupin podjetij, svetovalnih družb in davčnih združenj), rok za posredovanje katerih se je iztekel 7. marca.

Naj spomnimo, leta 2015 je OECD izdala Poročilo o ukrepu 1 akcijskega načrta za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička »Obravnavanje davčnih izzivov digitalnega gospodarstva«. S povabilom k oddaji komentarjev je OECD pri iskanju konsenza glede obdavčitve digitalne ekonomije v prvem delu dokumenta za javno razpravo želel pridobiti mnenje strokovne javnosti glede tega, kako bi lahko trenutno veljavna pravila glede obdavčitve dobičkov multinacionalnih skupin podjetij spremenili na način, da bi ta bila odporna na hiter tehnološki razvoj in nove oblike gospodarskih dejavnostih, ki jih omogoča digitalizacija. V sklopu dokumenta za javno razpravo, je OECD predstavila tri predloge konceptov, na podlagi katerih bi spremenili pravila z namenom pravičnejše razdelitve pravice do obdavčitve visoko digitaliziranih podjetij, in sicer:

  • koncept udeležbe uporabnikov (»user participation« proposal«),
  • koncept trženjskih neopredmetenih sredstev (»marketing intangibles« proposal«), ter
  • koncept pomembne gospodarske prisotnosti (»significant economic presence«).

Drugi del dokumenta za javno razpravo predstavlja predloge, ki se nanašajo na rešitev preostalih odprtih zadev v okviru ukrepov BEPS in ponuja dva sklopa pravil, s katerimi bi lokalnim davčnim upravam z dodatnimi pravnimi sredstvi omogočili dodatno obdavčitev v jurisdikcijah, kjer dohodki multinacionalnih skupin podjetij niso obdavčeni ali so obdavčeni po zelo nizki davčni stopnji.

Na podlagi prejetih komentarjev, je OECD sklicala javno razpravo v živo, ki poteka danes in jutri (tj. 13. in 14. marca) v Parizu, od 9:00 (sreda) oz. 8.30 (četrtek) naprej. Javno razpravo bo mogoče spremljati tudi preko spleta na naslednji povezavi (OECD Web TV). O izsledkih razprave ter nadaljnjih korakih OECD v okviru te tematike vas bomo tudi v nadalje obveščali.  

Ali ste našli kaj uporabnega?