Novice

Davčne novičke

Marec 2019

Za vas smo zbrali nekaj aktualnih novic v zvezi z vplivom izstopa Združenega kraljestva iz EU. Britanski poslanci so 14. marca z veliko večino podprli vnovično glasovanje o ločitvenem sporazumu z EU in vladni predlog o predvidenem odlogu Brexita do 30. junija 2019.

V primeru, da bo ob izstopu dogovorjeno prehodno obdobje, bodo še naprej veljala določena pravila enotnega trga, ki zajemajo prosto gibanja in prebivanja delavcev. V kolikor dogovor o izstopu ne bo dosežen, bo Združeno kraljestvo najverjetneje s 30. marcem 2019 postalo tretja država.

Na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni so bili v povezavi s prostim pretokom delovne sile sprejeti številni ukrepi v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora, s katerimi vas bomo seznanili v nadaljevanju.  

Predlog ureditve prebivanja državljanov ZK ob izstopu iz EU brez dogovora

Vlada RS se pripravlja na Brexit brez dogovora z 29. marcem. Predlog zakona je vlada poslala v državni zbor in predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Namen predlaganega zakona je predvsem ohranitev pravic iz naslova:

  • socialnega zavarovanja
  • dostopa do trga dela,
  • čezmejnega izvajanja storitev,
  • vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij,
  • družinskih prejemkov in štipendij v obdobju do 31. decembra 2020.

S predlaganimi spremembami bi se državljanom Slovenije v Združenem kraljestvu (ZK) in državljanom ZK pri nas zagotovila ohranitev pravic, kot so nadomestila iz naslova starševskega varstva, pokojninska doba, doba, ki je osnova za nadomestilo za primer brezposelnosti.

Med drugim je v predlogu zakona določeno tudi prehodno obdobje po Brexitu, ki omogoča državljanom ZK nadaljnje zakonito prebivanje v Sloveniji na podlagi dovoljenj, ki so jim bila izdana kot državljanom EU.

Državljanom ZK se bodo na podlagi predloga zakona zagotovile pravice na podlagi vzajemnosti, kar pomeni, da bodo posamezne pravice lahko uresničevali le, v kolikor imajo primerljivo pravico v ZK tudi slovenski državljani.

Podrobnejši opis predloga je dosegljiv na tej povezavi.

Poslovni obiskovalci v ZK

Evropska naselitvena shema

Slovenci, ki živijo v ZK, bodo morali po Brexitu urediti svoj status. Lahko bodo pridobili naselitveni ali pred-naselitveni status. S tem statusom jim bo omogočeno bivanje v državi pod enakimi pogoji kot do zdaj, ne bodo pa imeli britanskega državljanstva.

Za pridobitev naselitvenega statusa bodo lahko zaprosili tisti državljani ali njihovi družinski člani, ki bodo v času vlaganja prošnje v ZK živeli že najmanj pet let.

Naselitveni status bo veljal nedoločen čas. Imetniki tega statusa bodo lahko zaprosili za britansko državljanstvo.

Pred-naselitveni status pa je namenjen tistim, ki bodo do 30. junija 2021 v ZK živeli manj kot pet let.

Postopek registracije za ureditev statusa bo zahteval naslednja dokazila:

  • Identiteta;
  • Državljanstvo;
  • Dokazilo o stalnem prebivališču;
  • Potrdilo o nekaznovanosti.

Vloga za pridobitev pred-naselitvenega in naselitvenega statusa mora biti vložena do 31. decembra 2020.

Prihodi državljanov EU po 29. marcu 2019

Državljani EU bodo po 29. marcu 2019 potrebovali dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje v ZK.

Do 1. januarja 2021 bodo bivali brez omejitev do 3 mesecev, nato pa bodo morali pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje (ETLR) z veljavnostjo 3 let, upravičenost za pridobitev pa bo temeljila le na državljanstvu EU.

Koordinacije sistemov socialne varnosti

Države članice EU so v okviru priprav na možnost, da ZK izstopi brez dogovora, sprejele uredbo, s katero se zaščitijo pravice iz naslova socialne varnosti državljanov držav članic EU v ZK in obratno, so imeli do Brexita pravico do prostega gibanja.

Podrobnejši opis predloga je dosegljiv na tej povezavi.

V kolikor bi potrebovali dodatne informacije v zvezi s tem ali kakršnokoli pomoč pri vzpostavitvi ustreznih ukrepov za pripravo na Brexit, nas prosimo kontaktirajte.

Z veseljem vam bomo pomagali in poskušali najti najboljšo rešitev za vas.

Ali ste našli kaj uporabnega?