Novice

Sodišče EU dovoljuje poenostavitev za tristrane posle v primeru posrednikove identifikacije za namene DDV v državi članici odpreme

Davčne novičke, maj 2018

Sodišče EU je odločilo, da davčni zavezanci lahko uporabijo poenostavitev za tristrane posle, kljub temu, da je posrednik v verižnem poslu za namene DDV identificiran tudi v državi članici odpreme (C-580/16 razsodba). Odločitev Sodišča EU tako v velikem številu držav članic EU odpravlja omejitve, ki jih je prej predstavljalo posrednikovo razpolaganje z DDV številkami v več državah članicah.

Ozadje

Družba Hans Bühler je ustanovljena in identificirana za namene DDV v Nemčiji, kjer od nemških dobaviteljev tudi nabavlja blago, tega pa nato prodaja strankam s sedežem na Češkem. Nemški dobavitelji blago odpeljejo neposredno končnemu češkemu pridobitelju.

Družba Hans Bühler na računih, ki jih izdaja končnemu pridobitelju na Češkem, navaja svojo avstrijsko DDV številko. Poleg tega na računih navaja tudi, da so zadevane transakcije ''tristrani posli znotraj Skupnosti'', kar pomeni, da je DDV dolžan plačati končni pridobitelj.

Avstrijski davčni organ je podvomil v ustreznost uporabe poenostavitve za tristrane posle v obravnavanem primeru in zagovarjal stališče, da družba Hans Bühler ne more uporabiti svoje avstrijske DDV številke za dobavo blaga, ki je odpremljeno iz Nemčije, saj razpolaga tudi z nemško DDV številko.

Razsodba sodišča EU

Sodišče EU je odločilo, da uporaba avstrijske DDV številke družbe Hans Bühler za namene poenostavitve za tristrane posle ni problematična, kljub temu, da je družba Hans Bühler za namene DDV identificirana tudi v Nemčiji, ki je država članica odpreme.

Vpliv na prakso

Interpretacije relevantnih pravil na področju uporabe triangulacije se med državami članicami EU precej razlikujejo v smislu, da nekatere države članice triangulacijo dopuščajo v primeru posrednikove identifikacije za namene DDV v državi odpreme in v državi prejema, nekatere samo v enem izmed navedenih primerov, tretje pa celo v nobenem.

Dolgo pričakovani epilog razsodbe v primeru družbe Hans Bühler naj bi poenotil interpretacijo relevantnih pravil, ki bi se tako razlagala na način, da se triangulacija lahko uporabi v primeru posrednikove identifikacije za namene DDV v državi odpreme.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?