Novice

Vključitev prodaje na daljavo v poročanje za namene Intrastat ter zvišanje pragov za vključitev

Davčne novičke, maj 2018

Statistični urad Republike Slovenije je objavil nova pravila, ki se upoštevajo pri zbiranju podatkov za statistično raziskovanje Intrastat od 1.1.2018 dalje.

Vključitev poročanja vrednosti prodaje blaga na daljavo

O prodaji blaga na daljavo govorimo, kadar dobavitelj odpošlje ali odpelje ali druga oseba za njegov račun iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu potrošniku). Najpogostejše oblike tovrstnega posla so prodaja blaga preko interneta, telefona, TV prodaja in kataloška prodaja.

Z uvedbo novosti se je tako povečal obseg poslov, ki so predmet statističnega raziskovanja Intrastat. Po novem je v raziskovanje vključena tudi prodaja blaga na daljavo. Poročevalska enota mora vrednost prodanega blaga na daljavo vključiti tudi v Intrastat poročila, in sicer za poročevalska obdobja od januarja 2018 dalje.

Poročevalska enota je dolžna prodajo blaga na daljavo v in izven Slovenije poročati kot sledi:

  • Prodaja blaga na daljavo iz Slovenije
    Dobavitelj, ki je zavezan k poročanju podatkov za Intrastat, mora vrednost prodanega blaga na daljavo iz Slovenije v drugo državo članico vključiti tudi v Intrastat poročilo kot odpreme blaga.

    To velja tako za prodajo z obračunanim slovenskim, kot tudi tujim DDV, v kolikor je v posamezni drugi državi članici presežen vrednostni prag za obračunavanje tujega DDV.
  • Prodaja blaga na daljavo v Slovenijo
    V skladu z že obstoječimi pravili na področju obdavčitve z DDV, se mora dobavitelj iz druge države članice, ki na daljavo prodaja blago v Slovenijo, v trenutku, ko njegova prodaja v Slovenijo preseže 35.000 EUR identificirati za namene DDV v Sloveniji in pričeti z obračunavanjem slovenskega DDV.

    Če takšen prodajalec torej preseže tako prag vrednosti prodaje na daljavo za registracijo za namene DDV (35.000 EUR), hkrati pa tudi vključitveni prag za poročanje Intrastat (140.000 EUR), slednji postane dolžan za poročanje podatkov o prodanem blagu na daljavo v Slovenijo za namene Intrastat, in sicer kot prejeme blaga.

Povečuje se vključitveni prag

Od januarja 2018 dalje je prišlo do dodatne spremembe v smislu povišanja vključitvenega pragu za Intrastat poročanje. In sicer, se je ta zvišal na 220.000 EUR za odpreme blaga (prej 200.000 EUR) in 140.000 EUR za prejeme blaga (prej 120.000 EUR).

Prag za posebno (detajlno) poročanje je ostal nespremenjen, in še naprej znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?