Novice

Davčne blagajne

Davčne novičke, November 2015

Predlagane spremembe Pravilnika

Ministrstvo za finance Republike Slovenije je 30. oktobra 2015 objavilo Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov.

Predlagane spremembe tokrat zadevajo izdajo računov za opravljene storitve prek avtomata ter obvestilo kupcem v poslovnih prostorih zavezanca. V kolikor bo predlog sprejet, bo to že druga sprememba Pravilnika o izvajanju ZDavPR v mesecu dni.

Izdaja računov za opravljene storitve prek avtomata
 

V zvezi z izdajanjem računov za opravljene storitve prek avtomata, se 5. členu Pravilnika o izvajanju ZDavPR tako dodaja sedmi odstavek, ki se glasi:


»(7) V primerih izdaje računa za opravljene storitve prek avtomata, je zaščitna oznaka izdajatelja računa sestavljena iz niza naslednjih podatkov:
1. davčne številke zavezanca,
2. datuma izdaje računa in
3. številke računa.

Zaščitna oznaka izdajatelja računa se ustvari na način, kot je določen s tehničnimi navodili, objavljenimi na portalu eDavki.

Zaščitna oznaka izdajatelja računa se na račun navede v tekstovni obliki.«


Namen zadevne spremembe je očitno olajšati tehnične zahteve za izdajo računov prek avtomatov, saj bo zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) v primeru izdaje računa prek avtomata na računu lahko navedena zgolj v tekstovni obliki in ne tudi v obliki QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128.

Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun
 

Spreminja se tudi 18. člen Pravilnika o izvajanju ZDavPR, ki ureja vsebino in obliko obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun, in sicer se obstoječi tretji odstavek tega člena spremeni tako, da se glasi:


»(3) V zgornjem delu obvestila je na ozadju, ki je v barvi 355 C po barvni lestvici Pantone, navedeno besedilo »Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.« Pod besedilom je v obliki QR kode in v obliki besedila zapisan spletni naslov www.fu.gov.si/blagajne. Črke so v beli barvi.«


Predlog tako predvideva novo besedilo zadevnega obvestila, skladno s tem pa predlog predvideva tudi spremembo Priloge III Pravilnika o izvajanju ZDavPR, ki določa vsebino in obliko obvestila.

Objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov lahko najdete na tej povezavi.
 

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?