Novice

Evropska komisija predlaga reformo sistema DDV v EU

Davčne novičke, november 2017

Evropska komisija je 4. oktobra 2017 objavila načrte za največjo reformo sistema DDV v EU v zadnjih 25 letih.

Študija Evropske komisije je pokazala, da so države EU v letu 2015 po ocenah izgubile skupno 152 milijard evrov prihodka iz DDV (t.i. vrzel pri pobiranju DDV). Reforma naj bi pomagala zmanjšati obseg čezmejnih goljufij na področju DDV za 80%.

Predlogi vsebujejo vrsto osnovnih načel oz. temeljev o novem dokončno enotnem evropskem območju DDV. Med drugim tudi vpeljejo pojem »potrjeni davčni zavezanec« in štiri »hitre rešitve« (t.i. Quick Fixes), ki naj bi stopile v veljavo do leta 2019.

Temelji

Oktobrski predlog vsebuje več osnovnih načel oz. temeljev novega dokončnega enotnega območja DDV v EU:

 • boj proti goljufijam: DDV se bo sedaj obračunaval za čezmejno trgovino med podjetji. Trenutno je ta vrsta trgovine oproščena plačila DDV, kar ustvarja vrzel, ki jo lahko brezvestna podjetja izkoristijo, da poberejo DDV in nato izginejo brez posredovanja denarja državi;
 • točka „vse na enem mestu“: zadevni mehanizem bo podjetjem, ki prodajajo čezmejno, olajšal izpolnjevanje njihovih obveznosti na področju DDV. Trgovci bodo lahko izpolnili svoje obveznosti glede prijave in plačila prek enotnega spletnega portala v svojem jeziku ter po enakih pravilih in upravnih predlogah kot v domači državi. Države članice si bodo nato DDV plačale neposredno, kot že velja pri prodaji e-storitev;
 • večja doslednost: uveljavljeno bo načelo namembnega kraja, na podlagi katerega bo končni znesek DDV vedno plačan državi članici končnega potrošnika in obračunan po stopnji te države članice. Za to načelo, ki se že uporablja za prodajo e-storitev, si Evropska komisija že dolgo prizadeva, pri tem pa jo podpirajo tudi države članice;
 • manj birokracije: pravila za izdajanje računov se bodo poenostavila, tako da bodo lahko prodajalci pripravili račune v skladu s pravili svoje države tudi pri čezmejnem trgovanju. Dodatno, podjetjem ne bo več treba pripraviti seznama čezmejnih transakcij (t. i. rekapitulacijskega poročila) za njihove davčne organe.
Hitre rešitve (Quick Fixes)

Za čas dokler ne bo dogovorjen in vpeljan dokončen režim, je komisija predstavila hitre rešitve za izboljšavo vsakodnevne uporabe DDV sistema, ki so bile zahtevane tako s strani podjetij kot tudi samih držav članic EU, in sicer:

 • Poenostavitev DDV pravil za podjetja, ki premikajo blago od ene države članice do druge, kjer bo blago shranjeno dokler ni nato dobavljeno vnaprej znani stranki. Opisana situacija je označena kot »dogovor o prenosu lastnih zalog«. Zadevna poenostavitev je omejena samo na potrjene davčne zavezance, ki jim več ne bo potrebno opraviti identifikacije za namene DDV ter plačevati DDV v drugi državi članici, ko bodo v tej državi hranili zaloge. 
 • Poenostavitev za verižne transakcije, v delu transakcij, ki ne vključujejo fizičnega prenosa blaga, npr. ko se blago prodaja preko več trgovcev, fizično pa se premakne od prvotnega prodajalca do končnega kupca. Poenostavitev je omejena samo na potrjene davčne zavezance.
 • Poenostavitev dokazila o prevozu blaga med dvema državama članicama, ki je potreben za uporabo izjeme za dobavo znotraj skupnosti. Ta poenostavitev je omejena samo na potrjene davčne zavezance.
 • Zahteva za posredovanje DDV številke poslovnih partnerjev, zabeleženih v sistemu izmenjave informacij o DDV (»VIES), poleg dokazila o prevozu, za uveljavitev čezmejne oprostitve DDV pod trenutnimi pravili.
Novi koncept: potrjeni davčni zavezanec

Podjetje lahko postane potrjeni davčni zavezanec (»PDZ«), če se prijavi pri svojem davčnem organu in dokaže skladnost z vnaprej določenimi kriteriji, kot so:

 • redno plačevanje davkov,
 • notranji nadzor, in
 • dokazilo solventnosti.

Po potrditvi bo podjetje smatrano kot zanesljiv davkoplačevalec. Status potrjenega davčnega zavezanca bo priznan s strani vseh EU članic.

Tako PDZ kot tudi podjetja s katerimi posluje, bodo deležna številnih poenostavljenih postopkov pri napovedi in plačevanju čezmejnega DDV.

Za več informacij o predlagani reformi sistema DDV v EU lahko preberete sporočilo za medije ter vprašanja in odgovore o reformi DDV. Sporočilo za medije o vrzeli pri pobiranju DDV v letu 2015 je dosegljivo na naslednji povezavi.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?