Novice

Davčne novičke

24. oktober 2014

Objavljena sta predloga sprememb Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in Zakona o davku na finančne storitve

V tokratni izdaji davčnih novičk vam predstavljamo spremembe, ki jih predvidevata predlog zakona o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na finančne storitve, ki sta bila objavljena in dana v javno obravnavo dne 17.10.2014.

Cilj predlogov zgoraj navedenih zakonov je predvsem povišanje davčnih stopenj davka na finančne storitve ter davka na promet od zavarovalnih poslov in s tem zagotoviti višje prihodke za državni proračun.

Objavljena predloga zakonov sta dosegljiva na tej povezavi.
 

Predlog zakona o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov

Predlog zakona o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov predvideva spremembo davčne stopnje, in sicer tako, da se bo davek od zavarovalnih poslov plačeval po stopnji 8,5 % od davčne osnove, namesto trenutno veljavne stopnje 6,5 %.

Nadalje predlog predvideva spremembo člena, ki ureja globe za prekrške. V kolikor bo predlog sprejet, bo davčni zavezanec za prekrške, določene v Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov, kaznovan z globo od 4.000 do 75.000 EUR. Predlog uvaja tudi višjo globo za posebno kategorijo davčnih zavezancev, in sicer predvideva globo v višini od 4.000 do 125.000 EUR za pravne osebe, ki se po zakonu, ki urejajo gospodarske družbe, štejejo za srednje ali velike gospodarske družbe .

V kolikor bo predlog sprejet, se bo spremenjeni Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov uporabljal od 1. januarja 2015 dalje. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na finančne storitve

Tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na finančne storitve predvideva spremembo davčne stopnje ter spremembo člena, ki določa globe za prekrške. Poleg tega Davčno upravo nadomešča s Finančno upravo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na finančne storitve tako predvideva povišanje davčne stopnje, ki se plačuje od davčne osnove, in sicer iz 6,5 % na 8,5 %.

Nadalje predlog predvideva spremembe kazenskih določb, in sicer sprememba zadeva predvsem pravne osebe, ki se po zakonu, ki urejajo gospodarske družbe, štejejo za srednje ali velike gospodarske družbe. Predlog za omenjene pravne osebe predvideva za prekršek globo od 4.000 do 125.000 EUR.

V kolikor bo predlog sprejet, bo spremenjeni Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov prišel v veljavo s 1. januarjem 2015. 

Ostale spremembe, o katerih razmišlja Vlada RS

V okviru opozoril evropske komisije, je Vlada RS ta teden soglasno sprejela predloge ukrepov za rebalans državnega proračuna 2015, z namenom znižanja primanjkljaja v državnem proračunu. Tako poleg zgoraj opisanega zvišanja stopenj davka na finančne storitve ter davka od prometa zavarovalnih poslov, vlada RS razmišlja tudi o naslednjih ukrepih, ki so povezani z davčno zakonodajo v Sloveniji:

  • uvedba trošarin na sladkor in nekatere druge dodatke v pijačah;
  • uvedba polnega plačila prispevkov za študentsko delo;
  • uvedba davčnih blagajn;
  • ponovni poskus uvedbe davka na nepremičnine (ker gre za letni davek, ni mogoče pričakovati, da bo davek v letu 2015 že v veljavi. Po realnih pričakovanjih, bo davek stopil v veljavo z letom 2016).

Ko bo v povezavi z zgoraj navedenimi ukrepi na voljo več konkretnejših informacij, bomo le-te delili z vami v naslednjih izdajah davčnih novičk iz družbe Deloitte.

Ali ste našli kaj uporabnega?