Novice

Davčne blagajne - interni akt in pooblastila

Davčne novičke, Oktober 2015

Objavljeni primeri internega akta

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila primere internega akta za namene davčnega potrjevanja računov.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je na svojih spletnih straneh objavila več primerov internega akta, ki ga bodo morali pred začetkom postopka davčnega potrjevanja računov sprejeti vsi zavezanci za davčno potrjevanje računov. V internem aktu mora vsak zavezanec popisati svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeliti oznake ter določiti način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Internega akta v okviru davčnega potrjevanja računov sicer ne bo potrebno pošiljati na FURS, bo pa davčni organ od vsakega zavezanca lahko zahteval, da interni akt predloži v okviru morebitnega davčnega inšpekcijskega nadzora.

Objavljeni primeri oziroma vzorci internega akta so namenjeni različnim družbam in različnim strukturam poslovanja. Vzorci se namreč razlikujejo glede na to ali zavezanec posluje v enem poslovnem prostoru in uporablja zgolj eno elektronsko napravo za izdajanje računov, ali pa posluje v več poslovnih prostorih in uporablja več elektronskih naprav za izdajanje računov. Vzorci internega akta pa se razlikujejo tudi glede na način številčenja računov, ki ga bo sprejel in uporabljal posamezen zavezanec.

Vzorce internega akta lahko najdete na spodnjih povezavah:

Davčne blagajne in novo pooblaščanje

Obrazec za pooblaščanje v portalu eDavki je dopolnjen z rubriko Davčno potrjevanje računov.

FURS je sporočil, da je obrazec za pooblaščanje v portalu eDavki dopolnjen z novim sklopom Davčno potrjevanje računov. V okviru tega sklopa je v obrazcu za pooblaščanje možno izbrati oziroma dodeliti pravice za oddajo novih zahtevkov za pridobitev ali preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov.

Zahtevkov zaenkrat sicer še ni mogoče oddati preko sistema eDavki, je pa pooblastila predhodno že mogoče poslati na pristojni Finančni urad, kjer jih bodo vnesli takoj, ko bodo le-ti na razpolago na eDavkih.

Obrazec za zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je sicer poimenovan DPR-PridobitevDP, obrazec za zahtevek za preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov pa DPR-PreklicDP.

Za dostop do novega obrazca za pooblaščanje, kliknite na to povezavo.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?