Novice

Večstranska konvencija – pričetek veljave sprememb davčnega sporazuma s Srbijo in Veliko Britanijo

Davčne novičke

Kot smo že poročali, je Slovenija 22. marca 2018 pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta davčna jurisdikcija (pred njo še Avstrija, Otok Man, Jersey in Poljska) deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije. S tem je obenem izpolnila pogoj za uveljavitev omenjene konvencije.

Nato so v mesecu juniju listino o ratifikaciji deponirale še štiri države:

 • Srbija: 5. junija 2018;
 • Švedska: 22. junija 2018;
 • Nova Zelandija: 27. junija 2018; in
 • Velika Britanija: 29. junija 2018.

Za te jurisdikcije je konvencija pričela veljati 1. oktobra 2018. Konvencija neposredno vpliva na obstoječ dvostranski mednarodni davčni sporazum, ki ga med svoje zajete davčne sporazume vključita obe državi pogodbenici. Slovenija je med drugim na svoj seznam zajetih davčnih sporazumov tako od zgoraj naštetih štirih jurisdikcij vključila mednarodna sporazuma s Srbijo in Veliko Britanijo. Mednarodnega sporazuma s Švedsko Slovenija ni vključila, z Novo Zelandijo pa Slovenija niti nima sklenjenega mednarodnega davčnega sporazuma.

Določbe konvencije se bodo za davčna sporazuma s Srbijo in Veliko Britanijo začele uporabljati:

 • za davčne odtegljaje se bo pričela izvajati 1. januarja 2019;
 • v zvezi z drugimi davki pa se bo konvencija pričela uporabljati 6 mesecev po pričetku veljavnosti konvencije za obe državi, ki sta ratificirali konvencijo, tj. 1. aprila 2019.

V poletnih mesecih julija in avgusta je sledilo zatišje, ko nobena jurisdikcija ni deponirala svoje listine. Ponovna dejavnost na tem področju se je pojavila v septembru 2018, ko so pri OECD deponirale listino o ratifikaciji Večstranske konvencije:

 • Litva,
 • Izrael,
 • Slovaška,
 • Avstralija,
 • Francija in
 • Japonska.

Za slednjih 6 jurisdikcij bo konvencija pričela veljati s 1. januarjem 2019.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Nina Žefran
Manager
nzefran@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?