Novice

Vrzel pri pobiranju DDV v EU v letu 2014

Davčne novičke, september 2016

Novosti na področju DDV

Evropska Komisija je pred dnevi objavila Poročilo o študiji o vrzeli pri pobiranju DDV, ki jo je pripravila skupina strokovnjakov iz centra za socialne in ekonomske raziskave CASE.

Raziskava kaže, da je bila tako imenovana vrzel pri pobiranju DDV, to je skupna razlika med pričakovanimi prihodki iz naslova DDV in dejansko pobranim zneskom iz naslova DDV (ang. “VAT Gap”) v letu 2014 znova nesprejemljivo visoka.

V EU je bilo namreč v letu 2014 izgubljenih približno 160 milijard evrov v obliki nepobranih prihodkov iz naslova DDV.

V primerjavi z letom 2013 se je vrzel pri pobiranju DDV leta 2014 sicer zmanjšala za 2,5 milijarde evrov, vendar države članice pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z DDV še vedno dosegajo zelo različne in po večini slabe rezultate. Pri 18 državah članicah se je uspešnost izboljšala, osmim državam članicam pa ni uspelo pobrati več prihodkov iz DDV kot leto poprej.

Vrzel pri pobiranju DDV je s 37,9 % nepobranega DDV največja v Romuniji, najmanjša pa na Švedskem, kjer znaša le 1,2 %.

Slovenija je z 8,1 % še vedno med državami članicami EU z najmanjšo vrzeljo pri pobiranju DDV. Glede na leto 2013 se je Slovenija povzpela iz petega na četrto mesto, takoj za Švedsko, Luksemburgom in Finsko.

Objavljeno poročilo razkriva, da so nekatere države članice sicer izboljšale pobiranje prihodkov iz DDV, vendar pa se Evropska Komisija zaveda, da je mogoče znaten napredek doseči le, če bodo države članice dosegle soglasje glede spremembe sedanjega sistema DDV v EU, in sicer na način, da bi le-ta postal enostavnejši, odpornejši na goljufije in prijaznejši za podjetja. Evropska komisija je tako 7. aprila 2016 predstavila Akcijski načrt za prihodnjo ureditev DDV, v okviru katerega so že predvideni nujni ukrepi za takojšnje ukrepanje za zmanjšanje vrzeli pri pobiranju DDV (izboljšanje upravnega sodelovanja znotraj EU in s tretjimi državami, izboljšanje prostovoljnega spoštovanja predpisov in skupno izboljšanje uspešnosti evropskih davčnih uprav).

Poleg tega je zaradi velikega porasta elektronskega poslovanja potreben nov pristop k pobiranju davkov, kar bo vključeno v tako imenovani digitalni paket. V okviru srednjeročnih ukrepov za zmanjšanje vrzeli pri pobiranju DDV je predvidena vzpostavitev trdnega enotnega evropskega območja DDV z določitvijo dokončnega režima obdavčevanja čezmejnih transakcij znotraj EU, pri čemer naj bi se odpravile zlasti goljufije davčnega vrtiljaka in goljufije znotraj EU z neobstoječim trgovcem (ang. »missing trader«).

Za več informacij o vrzeli pri pobiranju DDV lahko preberete sporočilo za medije in pogosto zastavljena vprašanja. Na posebni spletni strani o vrzeli pri pobiranju DDV boste lahko našli celotno poročilo o študiji o vrzeli pri pobiranju DDV, ter interaktivni zemljevid vrzeli po posamezni državah članicah.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?