Novice

Poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga

Davčne novičke, September 2015

Predlog Zakona o spremembah ZDDV-1
Temeljni cilj predloga zakona je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga v Slovenijo. DDV naj se tako ne bi več plačeval kot uvozna dajatev, kar za uvoznike pomeni administrativno poenostavitev obračunavanja DDV in finančno razbremenitev, saj financiranje uvoznega DDV ne bo več potrebno.

Predlog zakona dopolnjuje 77. člen ZDDV-1 v delu, ki določa način obračunavanja DDV pri uvozu. Predlagana poenostavitev obračunavanja DDV pri uvozu blaga za davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji, razbremenjuje uvoznike, saj jim ne bo več potrebno plačevati DDV pri uvozu blaga, temveč se bo plačilo DDV opravilo preko obračuna DDV za davčno obdobje, ko je bilo blago uvoženo. Obračun DDV pri uvozu blaga predstavlja samo administrativno operacijo obračuna DDV, kar pomeni, da uvoznikom ne bo potrebno zagotoviti sredstev za dejansko plačilo uvoznega DDV.

Predlagana poenostavitev predstavlja korist predvsem za velike uvoznike in neto izvoznike, saj jih uvoz blaga v prihodnje ne bo več finančno obremenjeval in bo predstavljal zgolj administrativno operacijo obračuna DDV. Za male davčne zavezance, tuje davčne zavezance, ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji in osebe, ki niso davčni zavezanci, pa poenostavitev ne bo veljala in bodo DDV še naprej plačevali, kot da bi bil uvozna dajatev.

Predvideno je, da bo zakon začel veljati s 1. januarjem 2016, predlagana poenostavitev pa naj bi se uporabljala od 1. julija 2016 dalje.

Predlog zakona predvideva tudi prehodno obdobje oziroma prehodno ureditev, in sicer za primere, ko je blago uvoženo pred uveljavitvijo te spremembe, obračun DDV pa bo predložen v juliju 2016, ko bo nova ureditev že stopila v veljavo. Od takega blaga bo moral davčni zavezanec obračunati DDV še po obstoječi ureditvi, torej kot da bi bil DDV uvozna dajatev, kljub temu, da bo obračun DDV, v katerem bo izkazan tudi DDV iz naslova uvoza blaga, nato predložen v juliju 2016. Enako bo veljalo tudi za trimesečne davčne zavezance.

Predlagana poenostavitev je težko pričakovani korak k razbremenjevanju poslovanja davčnih zavezancev, ki jo nekatere izmed zahodnih držav članic poznajo in uporabljajo že dalj časa.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?