Novice

Uporabno: Pregled novih mnenj in pojasnil

Preišči vsebino

5. maj 2016.

Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji

FURS, podrobnejši opis, 1. izdaja, april 2016
 

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin

FURS, pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja, april 2016
 

Pravilnik o priznani obrestni meri (negativni variabilni del)

FURS, pojasnilo št. 0920-4545/2016-2, april 2016
 

Obračunavanje in plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb

FURS, podrobnejši opis, 1. izdaja, april 2016
 

Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb

FURS, podrobnejši opis, 1. izdaja, april 2016
 

Dohodek iz kapitala - Obresti

FURS, pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja, maj 2016
 

Predlog o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

MF, april 2016
 

Predlog o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

MF, april 2016
 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost

DZ, april 2016
 

Predlog Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

DZ, april 2016

Arhiv

13. april 2016.

Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo

Slovenski inštitut za revizijo - Stališče 2, marec 2016

Poročilo o boju proti goljufijam na področju DDV znotraj Skupnosti

Evropsko računsko sodišče, marec 2016

Poročilo o uvedbi sistema davčnega potrjevanja računov v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije, marec 2016

Pojasnila o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami

Evropska komisija, oktober 2015

Carinski predpisi – objava Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2016/341

Evropska komisija, december 2015

The Concept of Tax Gaps – Report on VAT Gap Estimations

Evropska komisija, marec 2016

7. april 2016

Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev

FURS, podrobnejši opis, marec 2016

Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

FURS, pojasnilo, marec 2016

Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika

FURS, pojasnilo, marec 2016

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

FURS, podrobnejši opis, marec 2016

Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu

FURS, podrobnejši opis, marec 2016

Predstavitev nove carinske zakonodaje

FURS, gradivo, marec 2016

Novosti na področju zavarovanja carinskega dolga po 1. 5. 2016

FURS, obvestilo, marec 2016

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

FURS, marec 2016

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016

FURS, marec 2016

Kako identificirati MRN tranzit, izvoz, uvoz, GRN tranzit v0.29

FURS, marec 2016

Deklariranje uradov tranzita v tranzitni deklaraciji

FURS, marec 2016

Koncesijska ter dodatna koncesijska dajatev za študentske servise

FURS, podrobnejši opis, januar 2016

Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji novih računov posameznikov

FURS, podrobnejši opis, december 2015

18. januar 2016

Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti

FURS, podrobnejši opis, 2.izdaja, december 2015

Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka - fizične osebe

FURS, podrobnejši opis, 2.izdaja, december 2015

Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016

Ministrstvo za finance, december 2015

Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev pri uvozu in stopnja DDV

FURS, januar 2016

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

FURS, podrobnejši opis, 3.izdaja, december 2015

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov

Ministrstvo za finance, januar 2016

Spremembe na področju poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015

FURS, januar 2016

20. oktober 2015

Davčni vodnik 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost: Od registracije do plačila davkov in prispevkov
FURS, julij 2015

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
Zakon objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015

Enkraten odpis davčnih obveznosti po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
FURS, pogosta vprašanja in odgovori, avgust 2015

Predlog Zakona o davku na dodano vrednost
Predlog zakona, Ministrstvo za finance, 24. avgust 2015

Predlog Zakona o davčnem postopku
Predlog zakona, Ministrstvo za finance, 1. junij 2015

Davčna obravnava daril
FURS, podrobnejši opis, 1. izdaja, september 2015

Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji
Pravilnik objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2015 z dne 21.8.2015

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
Pravilnik objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2015 z dne 8.10.2015
 

22. julij 2015

Zakon o davčnem potrjevanju računov
Zakon sprejet s strani DZ dne 16. junija 2015

Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov
Predlog Pravilnika, Ministrstvo za finance, 15. julij 2015

Slovenski računovodski standard (SRS) in Pravila skrbnega računovodenja (PSR)
Osnutki SRS 2016 in PSR 2016, sprejeti s strani strokovnega sveta SIR dne 1. julija 2015

Predlog Zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolgov
Predlog zakona, MDDSZ, 1. julij 2015

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje
Pojasnilo FURS, julij 2015

Sodba Sodišča EU – NLB Leasing d.o.o.
C-209/14, 2. julij 2015

Sodba Sodišča EU – Petar Kezić s.p., Trgovina Prizma
C-331/14, 9. julij 2015

 

23. junij 2015

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Zakon sprejet s strani DZ dne 16. junija 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo
Predlog zakona, Ministrstvo za finance, 16. junij 2015

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
Uradni list 43/15, 19. junij 2015

Vzpostavitev produkcijskega komunikacijskega kanala za dostavo informacij poročevalskih finančnih institucij Slovenije FURS
Obvestilo FURS, 19. junij 2015

 

17. junij 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Predlog zakona, Ministrstvo za finance, 11. junij 2015

Dodatne aktivnosti na področju nadzora prispevkov za socialno varnost
Sporočilo za javnost, FURS, 11. junij 2015

Dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
Podrobnejši opis, FURS, 1. Izdaja, marec 2015

 

02. junij 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Predlog zakona, Ministrstvo za finance, 1. junij 2015

Delo in zaposlovanje na črno

Delo na črno in omogočanje dela na črno 
Pogosta vprašanja in odgovori, FURS, 1. izdaja, maj 2015

Osebno dopolnilno delo
Pogosta vprašanja in odgovori, FURS, 1. izdaja, maj 2015

Dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno (izjeme)
Pogosta vprašanja in odgovori, FURS, 1. izdaja, maj 2015

Obdavčevanje športnikov in umetnikov
Podrobnejši opis, FURS, 1. Izdaja, maj 2015

Davčna obravnava štipendij
Pogosta vprašanja in odgovori, FURS, 1. Izdaja, maj 2015

 

20. maj 2015

Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso DZ (mini VEM, M1SS, MOSS)
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, maj 2015

Davčna obravnava pametnega telefona
Pojasnilo FURS št. 42000-19/2015-2, z dne 3.4.2015

Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave
Pojasnilo FURS št. 0900-3/2014-10, z dne 24,12,2014

Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, maj 2015

Obravnava transakcij pri ustanovitvi, prenosu in prenehanju stavbne pravice po Zakonu o dohodnini
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, maj 2015

 

5. maj 2015

Celovit načrt projektov na davčnem področju za leto 2015
Predlog Vlade RS za ukrepe na davčnem področju, 30. april 2015

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Predlog Pravilnika, ki določa način in obliko sporočanja informacij na podlagi FATCA, 28. april 2015

Zakon o davčnem postopku - Samoprijava
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, april 2015

Zakon o davčnem postopku – Zavezujoča informacija
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, april 2015

Dohodek iz kapitala – Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala
Pogosta vprašanja in odgovori, FURS, 1. izdaja, april 2015

Opominjanje
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, april 2015

 

27. april 2015

Davčna obravnava odpisov terjatev v bankah in uporaba 29. člena ZDDPO-2
Pojasnilo FURS, št. 4200-1395/2013-2, z dne 28.3.2014

DDV – Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov
Podrobnejši opis, FURS, 2. izdaja, februar 2015

Obvezna izdaja računa za opravljeno storitev za zdravnike in odvetnike
Mnenje MF, št. 092-84/2015, z dne 9.4.2015

Dohodek iz delovnega razmerja: pogosta vprašanja in odgovori
FURS, 1. izdaja, april 2015

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Podrobnejši opis, FURS, 2. izdaja, marec 2015

Plačilo in oddaja posebnega obračuna DDV v primeru uporabe posebne ureditve mini VEM
Obvestilo davčnim zavezancem, FURS, april 2015

DDV – Mehanizem obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih
Podrobnejši opis, FURS, 1. izdaja, april 2015

Davek na finančne storitve: pogosta vprašanja in odgovori
FURS, 1. izdaja, april 2015

 

16. april 2015

Sodišče EU o stroških vode, elektrike, ogrevanja in odvoza odpadkov
C-42/14: Davčna osnova v primeru prefakturiranja stroškov pri dajanju nepremičnin v najem

Davčne novičke iz družbe Deloitte > Arhiv

Ali ste našli kaj uporabnega?