Tax technology

Storitve

Storitve davčnega svetovanja za domača podjetja

Naše storitve obsegajo celostno davčno svetovanje za podjetja iz najrazličnejših panog ter pomoč pri optimiziranju njihovih davčnih bremen. Našim strankam pomagamo v primeru davčnih postopkov in pri učinkovitem komuniciranju z davčno upravo.

Davek od dohodkov pravnih oseb

V okviru davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) vam nudimo redno davčno svetovanje, kjer rešujemo tekoče davčne dileme, s katerimi se soočajo gospodarski subjekti na trgu. Poleg tega vam nudimo tudi preventivne davčne preglede, ki so namenjeni kontroli pravilnosti obračunavanja in plačevanja DDPO.

Optimizacija davčnih bremen

Družbe se srečujejo z mnogimi davčnimi vprašanji, ki jih je potrebno ustrezno rešiti že pred sprejemanjem poslovnih odločitev. Pri tem vam lahko svetujemo, katera izmed predlaganih možnosti je z davčnega vidika optimalna, oziroma vam natančno orišemo davčne posledice vaših predlaganih sprememb. Področja, na katerih lahko optimiramo vaša davčna bremena so:

  • Davek od dohodkov pravnih oseb,
  • Davek na dodano vrednost,
  • Statusna preoblikovanja družb,
  • Olajšave za raziskave & razvoj (pregled možnosti uveljavljanja olajšave ter priprava in pregled podporne davčne dokumentacije),
  • Pomoč pri pripravi na razpise za sredstva republike slovenije ter evropske unije.