Ljudje

Andreja Škofič Klanjšček

Partner TLBPS

Partnerica

Andreja Škofič Klanjšček

Andreja je partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja. Ima več kot 15 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 8 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru. 

V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.

Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada tudi nemški in hrvaški jezik, hkrati pa je avtorica številnih člankov v strokovnih publikacijah.

Andreja Škofič Klanjšček