Ljudje

Mitja Kumar

Odgovorni partner za svetovanje za jadransko regijo in vodja svetovanja za JV Evropo

Partner

Mitja Kumar

Mitja Kumar je strokovnjak za svetovanje finančnim inštitucijam, predvsem na področju strategij, organizacijskega oblikovanja, upravljanja s tveganji, kreditnih procesov in analiz, kadrovske politike, izboljšanja uspešnosti in zniževanja stroškov, prenove procesov, razvoja produktov in pospeševanja prodaje. Kot vodja projektov je bil vključen v številne projekte v regiji in kot strokovnjak za področje nudil podporo mnogim drugim projektnim skupinam.

Mitja je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na ameriški Drury University pa je pridobil tudi naziv MBA. Tekoče govori slovensko, angleško, hrvaško, srbsko in nemško.

Mitja Kumar