Ljudje

Mitja Kumar

Odgovorni partner za svetovanje za South Central Europe regijo in vodja svetovanja za JV Evropo

Partner

Mitja Kumar

  

Mitja Kumar