Tlačové správy

Dve tretiny manažérov súkromných firiem očakávajú rast

BRATISLAVA, 7. marec 2018 – Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky. Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte Private „Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania“ (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations).

Napriek tomu, že súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov,“ vysvetlil Patrik Ferko, riaditeľ oddelenia auditu zodpovedný za Deloitte Private na Slovensku.
Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42 % z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31 % do rozvojových programov pre lídrov.

Školiace programy sa menia na príležitosti, ktoré prinesú ďalšie inovácie. Nakoľko súkromné spoločnosti neustále hľadajú do svojich radov talenty s cieľom zaistiť udržateľný rast, posilnenie manažérskeho tímu je jednou z najdôležitejších stratégií,“ dodal ďalej Ferko.

Aj napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby. Ide napríklad o menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou na tieto riziká je zvyšovanie produktivity a zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27 % respondentov.

Príležitosťou na rast sú technológie aj akvizície
V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti, aby získali náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Kým mnohé spoločnosti vnímajú zmeny optimisticky, existuje aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú. Firmy ako možné negatívne faktory uvádzajú zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny a zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.
Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42 % respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľ čo 26 % respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom.

„Zistenia prieskumu naznačujú, že súkromné podnikanie na celom svete je prepojenejšie vďaka trendom ako globalizácia a digitalizácia. Aj súkromné spoločnosti v regióne strednej Európy by si mali osvojiť globálny uhol pohľadu, ktorý môže pozitívne ovplyvniť ich podnikateľskú činnosť a naznačiť tak nové smerovanie, výsledkom ktorého by mohla byť väčšia efektívnosť týchto spoločností a získavanie nových trhov,“ uzavrel Patrik Ferko.

Perspektívy pre súkromné spoločnosti: Plány, priority a očakávania