Tlačové správy

Ekonomický potenciál sýrskych utečencov je značný

Až 84 % utečencov v prieskume uviedlo, že neovládanie miestneho jazyka je najvýraznejším problémom pre ich prístup k zamestnaniu.

BRATISLAVA 28. novembra 2017 – Nezamestnanosť sýrskych utečencov je spôsobená viacerými faktormi. Jednou z najväčších prekážok pri ich zamestnávaní je neznalosť jazyka. Vyplýva to zo spoločného výskumu spoločnosti Deloitte a Centra pre štúdium utečencov Oxfordskej univerzity, vychádzajúci z aktuálnej situácie migračnej problematiky.

Až 84 % utečencov v prieskume uviedlo, že neovládanie miestneho jazyka je najvýraznejším problémom pre ich prístup k zamestnaniu. Ďalšia veľká prekážka súvisí s nadobudnutými zručnosťami. Z  opýtaných utečencov 63 % totiž uprednostňuje prácu, ktorá súvisí s ich existujúcimi zručnosťami a predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami.

Prieskum odhaľuje zaujímavé zistenie, ktoré môže mať dopad na negatívne vnímanie začlenenia utečencov do bežného života. Množstvo jednotlivcov, ktorí boli v rámci prieskumu vyspovedaní, má podľa zistení výborné vzdelanie a zručnosti. Až 38 % zúčastnených má vysokoškolské vzdelanie a jedna tretina vykonávala v Sýrii kvalifikovanú prácu alebo poskytovala odborné služby. Na druhej strane, až 82 % respondentov však bolo v čase prieskumu nezamestnaných.

„Sýrski utečenci v Európe sú často zruční a talentovaní. Napriek tomu sú však nezamestnaní. V spolupráci so spoločnosťou Deloitte sme sa pokúsili vysvetliť tento paradox a identifikovať praktické riešenia,“ uviedol Alexander Betts, profesor nútenej migrácie a medzinárodných vzťahov Oxfordskej univerzity a bývalý riaditeľ Centra pre štúdium utečencov.

Aj na druhej strane procesu zamestnávania dochádza ku komplikáciám, s ktorými sa musia vysporiadať potencionálni zamestnávatelia. Mnohí zástupcovia firiem uviedli, že sú otvorení myšlienke zamestnávania utečencov, ale potrebujú právne a regulačné usmernenia týkajúce sa zamestnávania utečencov. Tie však stále chýbajú, aj keď je migračná problematika jednou z hlavných tém v Európe. Okrem toho mnohí zamestnávatelia mali mylné očakávania o schopnostiach utečencov ako budúcich zamestnancov.

„Aj keď sýrski utečenci v Európe majú zručnosti, talent aj ambície - firmy, jednotlivé štáty a občianska spoločnosť sú neoddeliteľnou súčasťou riešenia zložitého procesu začlenenia. Samotní utečenci zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní svojej ekonomickej aktivity v hostiteľských krajinách. Základom do budúcna by mala byť kombinácia preklenutia jazykových rozdielov s využívaním dostupných pracovných platforiem až po chápanie technológií ako príležitostí,“ vysvetlil Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte.

O štúdii
Komplexná štúdia s názvom Vyhnaný talent: ekonomický život sýrskych utečencov v Európe je výsledkom prieskumu medzi 305 sýrskymi utečencami vo vybraných európskych štátoch (konkrétne v Rakúsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve), ako aj kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami firiem pôsobiacich v týchto krajinách, ktoré sa uskutočnili od marca do júna 2017. Štúdia je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou Deloitte a Centrom pre štúdium utečencov Oxfordskej univerzity (Refugee Studies Centre at the University of Oxford – RSC). Cieľom prieskumu je prispieť do diskusie o hlavných výzvach, ktorým čelia utečenci pri hľadaní zamestnania. Pochopenie týchto výziev môže pomôcť firmám, štátom ale aj mimovládnym organizáciám lepšie poskytovať pomoc utečencom v Európe. Zistenia správy naznačujú niekoľko praktických riešení na podporu ekonomických ambícií utečencov.