Tlačové správy

Európsky futbal: výnosy „veľkej päťky“ ligových súťaží prekonali hranicu 13 mld. EUR

Dohody o vysielacích právach podporujú podľa prehľadu Deloitte rast európskeho futbalu.

BRATISLAVA 20. júla 2017 – Kombinované výnosy „veľkej päťky“ európskych futbalových ligových súťaží (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League a Serie A) dosiahli 13,4 miliardy EUR.

Ako sa uvádza v 26. vydaní Prehľadu futbalových financií spoločnosti Deloitte (Deloitte Annual Review of Football Finance), za posledné desaťročie sa viac ako zdvojnásobili.

Nové zmluvy na vysielacie práva uzatvorené v Nemecku, Taliansku a v Španielsku spolu so zahájením nového cyklu vysielacích práv v rámci Únie európskych futbalových asociácii (UEFA) podporili celkový rast výnosov v pätici najvýnosnejších európskych líg o 1,4 miliardy EUR (12 %). Celkové výnosy európskeho futbalového trhu dosiahli 24,6 miliardy EUR, čo je 13-percentný rast oproti sezóne 2014/15.

„Výnosy z prenosov stretnutí aj naďalej poskytujú finančnú základňu, pomocou ktorej sú popredné európske futbalové kluby schopné investovať rekordné sumy do nových talentov i do zariadení. Výnosy všetkých európskych futbalových líg z „veľkej päťky“ zaznamenali v sezóne 2015/16 nárast,“ uviedol Dan Jones, partner na oddelení pre šport spoločnosti Deloitte.

„Výnosy z prenosov stretnutí predstavovali v sezóne 2015/16 takmer polovinu celkových výnosov piatich najziskovejších európskych futbalových líg. Nové zmluvy vyššej hodnoty uzatvorené v Anglicku, Francúzsku a v Španielsku pre sezónu 2016/17 a v Nemecku pre sezónu 2017/18 rast výnosov naďalej podporia,“ dodal Dan Jones.

Premier League

Z hľadiska výnosov si prvenstvo suverénne držia kluby anglickej Premier League, ktorých kombinované výnosy dosiahli v sezóne 2015/2016 4,9 miliardy EUR (nárast zo 4,4 miliardy EUR v sezóne 2014/15). Vďaka novým zmluvám na vysielacie práva, ktoré vstúpili do platnosti v sezóne 2016/17, si Premier League udrží svoje dominantné postavenie pred ostatnými európskymi futbalovými ligami i v budúcich vydaniach Prehľadu futbalových financií.

Bundesliga

Vďaka kombinovaným výnosom vo výške 2,7 miliardy EUR kluby nemeckej Bundesligy obhájili pozíciu druhej najvýnosnejšej futbalovej ligy v Európe, pričom k celkovému rastu výnosov vo výške 320 miliónov EUR (13 %) významne prispel i nový cyklus práv na medzinárodné prenosy.

La Liga

Výnosy najvyššej futbalovej ligy v Španielsku, La Ligy, sa vyšplhali na 2,4 miliardy EUR, čo predstavuje 19-percentný nárast (o 384 miliónov EUR) oproti sezóne 2014/15. K tomuto vývoju prispel predovšetkým nový model predaja zdieľaných vysielacích práv. Po jednoročnej prechodovej dohode platnej pre sezónu 2015/16 uzavrela La Liga novú trojročnú dohodu platnú od sezóny 2016/17, vďaka ktorej by La Liga v najbližšom vydaní Prehľadu futbalových financií mohla vystriedať (aj keď len nakrátko) nemeckú Bundesligu na pozícii druhej najvýnosnejšej futbalovej ligovej súťaže.

Séria A

Výnosy futbalových klubov zo Serie A zaznamenali nárast o 7 % na 1,9 miliardy EUR, vďaka rozšíreným a lepším dohodám týkajúcim sa mediálnych práv, zvýšenej distribúcii prostriedkov zo strany UEFA pre kluby zúčastňujúce sa súťaže UEFA, či 12-percentnému rastu výnosov z reklamy.

Ligue 1

Kluby vo francúzskej Ligue 1 vykázali v sezóne 2015/16 rast výnosov o 5 % na 1,5 miliardy EUR, pričom približne 60 % celkového rastu výnosov v tejto divízii zaistil klub Paris Saint-Germain, domáci trojnásobný víťaz už druhú sezónu v rade.

Ďalšie kľúčové zistenia:

·         Výnosy z vysielania futbalových zápasov vzrástli v sezóne 2014/15 o 14 % na celkových 6,6 miliardy EUR v rámci pätice najvýnosnejších futbalových líg v Európe, čo predstavuje 49 % celkových výnosov.

·         Výnosy zo sponzoringu a ostatné výnosy z reklamy sa vyšplhali na 4,6 miliardy EUR (10% nárast oproti sezóne 2014/15) a predstavovali 34 % celkových výnosov.

·         Výnosy v dňoch zápasov vzrástli o 6 % a predstavujú 17 % celkových výnosov, t.j. 2,2 miliardy EUR.

·         V sezóne 2015/16 kluby európskej futbalovej „veľkej päťky“ vynaložili na mzdy v priemere len 57 % celkového rastu výnosov (oproti 90 % v predchádzajúcom roku).

·         Trojročný cyklus vysielacích práv odštartovaný v sezóne 2015/16 viedol k významnému zvýšeniu distribúcie prostriedkov UEFA pre členské kluby. Vďaka tomu najvýraznejšie rástli výnosy (mimo „veľkú päťku“) klubov Ligy majstrov UEFA či Európskej ligy.

Poznámky pre redaktorov:

Výmenný kurz

Na prepočet údajov medzi EUR a GBP sa použil priemerný výmenný kurz za rok končiaci sa 30. júna 2016 (1 GBP = 1,34 EUR).

Náklady na platy

Náklady na platy pokrývajú všetkých zamestnancov (vrátane hráčov, technických a administratívnych zamestnancov) a zahŕňajú mzdy, platy, prestupové poplatky, bonusy, odstupné, príspevky na sociálne zabezpečenie a ďalšie náklady na zamestnanecké požitky.

Skupina pre podnikanie v športe spoločnosti Deloitte

Za vyše 25 rokov sa spoločnosť Deloitte stala špecialistom na športový biznis. Naša špecializovaná Skupina pre podnikanie v športe ponúka multidisciplinárne odborné služby, zanietených ľudí a schopnosti, ktoré dokážu priniesť športovému biznisu významnú hodnotu. Či už ide o benchmarking alebo strategické podnikové previerky, prevádzkové zmeny, stratégie na zvýšenie výnosov alebo plány rozvoja štadiónu/areálov, podnikové plánovanie, analýzu trhu a dopytu, akvizície, hĺbkové previerky, znalecké posudky, audity alebo daňové plánovanie, spolupracovali sme s väčším počtom klubov, líg, riadiacich orgánov, developerov štadiónov, organizátorov podujatí, obchodných partnerov, finančníkov a investorov ako akákoľvek iná poradenská firma.

 

Ďalšie informácie nájdete na  www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup.